Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Konec síťové neutrality?

Konec síťové neutrality?

Informativní příspěvek
Autor: Tomáš Chrstoš
Článek informuje o aktuální problematice zachování rovného přístupu k internetu pro všechny uživatele i poskytovatele služeb v podobě internetové neutrality. Tato otázka se silně dotýká i online vzdělávání.

Poslední dobou se opět do popředí internetové komunity, převážně však té americké, dostává otázka internetové neutrality. Americký odvolací soud totiž v lednu 2014 rozhodl, že Federální komise pro komunikace (FCC) nemá právo po poskytovateli internetového připojení zásadu internetové neutrality požadovat. [1]

Co je internetová neutralita? Jedná se o to, že poskytovatelé internetového připojení dosud nesmějí jakkoli upřednostňovat obsah přenášených dat, to znamená, že stránku firmy X stáhnete stejně rychle jako stejně velkou stránku firmy Y, i když je firma X bohatá a ráda by zaplatila za lepší dostupnost své prezentace či obchodu. Toto pravidlo tedy zajišťuje naprostou rovnoprávnost pro všechny weby a technologie. V praxi to tedy znamená, že poskytovatelé internetového připojení nesmějí za přístup k datům vybírat. [2]

Jinými slovy poskytovatel internetu musí všechna data přenášet se stejnou prioritou. Nemůže dojít tedy k tomu, že by jeden datový paket dostal na síti přednost před jiným pouze na základě obsahu, původu, majitele nebo platby. Toto pravidlo se ovšem některým poskytovatelům internetového připojení nelíbí. Rádi by za prioritní přístup vybírali. To by znamenalo výrazné omezení konkurence, kdy velcí provozovatelé webů by si mohli zaplatit výsadní právo pro své služby a volně dostupné služby by byly v nevýhodě.

Samozřejmě, že princip síťové neutrality má své zastánce i odpůrce. Odpůrci tohoto principu zdůrazňují, že pokud provozovatelé sítí budou mít možnost dodatečného zisku, dojde k mnohem většímu rozvoji infrastruktury. Otázka je, zda by se zvýšené zisky těchto společností do lepšího rozvoje infrastruktury skutečně promítly?

Největší argument pro síťovou neutralitu je to, že tento princip podporuje inovace na internetu. V prostředí, kde každý datový paket má stejnou prioritu, je pro novou konkurenci mnohem jednodušší prosadit se proti zavedeným firmám. V prostředí, kde rychlý přístup k informacím mají pouze velcí poskytovatelé služeb, je velmi složité vytvářet pro malé provozovatele webový obsah. Takový obsah by také byl pro většinu lidí hůře dostupný a některé služby by nemusely vůbec fungovat.

Omezení síťové neutrality by mělo také fatální důsledky pro vzdělávání. Pokud by nová pravidla začala platit, měla by negativní důsledky pro vzdělávací instituce, které téměř neustále bojují s nedostatkem financí. Tyto instituce by si nemohly dovolit platit poskytovatelům internetu za nadstandardní služby a vzdělávací obsah na internetu od těchto institucí by byl hůře dostupný.

Mnoho volně dostupných webových služeb by mohlo být vytlačeno těmi, kteří svůj obsah nabízejí primárně pro zisk. Mnoho neziskových iniciativ, které poskytují zdarma knihy a učebnice, by tak bylo pro uživatele mnohem hůře dostupných. Mnohé školní knihovny, které poskytují služby online, by se dostaly do pozadí díky větším nakladatelstvím. [3] Pro žáky, jejichž školy mají své vzdělávací kurzy dostupné na webu a uzavřely smlouvu s nějakým poskytovatelem internetu, by mohl být obsah dostupný pouze v případě, že by měli připojení od stejného poskytovatele. Ve školství a vzdělávání by díky zrušení pravidla síťové neutrality nastal velmi významný průlom, kdy by se žákům ztížil přístup k informacím, snadno by získávali jen určité informace.

Rozhodnutí o zrušení síťové neutrality by také mělo vliv na ty školy, které se v posledních letech rozhodly přesunout mnoho školních aplikací, programů a dokumentů do cloudového prostředí. Toto rozhodnutí by zastavilo přesouvání dat do internetového prostředí, jelikož by si nemohly dovolit platit za lepší propustnost svých dat.

Podle nejnovějších zpráv se otevírá určitá naděje, že síťová neutralita nebude zrušena. Prezident USA Barack Obama se rozhodl potřebu síťové neutrality zachovat (viz Net Neutrality: President Obama's Plan for a Free and Open Internet). Podle něj opustit principy síťové neutrality znamená ohrozit internet tak, jak jej známe. Tato iniciativa je velmi potěšujícím krokem, avšak hlavní slovo má FCC, která definitivně rozhodne, zda zanechá internet jako svobodné médium dostupné pro všechny nebo zda se internet stane prostředím určeným výhradně pro byznys. Tento vývoj by nepochybně vedl k dalšímu fatálnímu zvětšování rozdílů mezi lidmi a byl by v přímém rozporu i s naší národní Strategií digitálního vzdělávání.

President Obama's Statement on Keeping the Internet Open and Free

Citace a použitá literatura:
[1] - KASÍK, Pavel. Internet musí fungovat bez blokování a škrcení. Sám to nezvládnu. 2014. [cit. 2015-1-9]. Dostupný z WWW: [http://technet.idnes.cz/usa-obama-net-neutrality-0...].  
[2] - BERG, Michal. Co je síťová neutralita a proč by měla zajímat všechny uživatele internetu. 2014. [cit. 2015-1-9]. Dostupný z WWW: [http://www.datablog.cz/clanky/sitova-neutralita].  
[3] - IRWIN, Jessy. Why Net Neutrality Matters to Education. 2014. [cit. 2015-1-9]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/n/2014-04-29-why-net-neutr...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.