Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Význam infografiky ve výuce
Odborný článek

Význam infografiky ve výuce

28. 5. 2015 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ramil Šambazov

Anotace

Článek zdůvodňuje využití infografiky ve výuce, popisuje ji a na příkladech ukazuje, jak ji aplikovat.

Infografika je vizuální reprezentace informace, která zvyšuje potenciál žáků pochopit látku a přidává přehlednost.

Jako lidé používáme naše smysly paralelně a zpracováváme informace přicházející prostřednictvím různých komunikačních kanálů ve stejnou dobu. Podle R. Mayera jsou žáci „díky procesu vytváření spojení mezi slovy a obrázky schopni dospět k hlubšímu porozumění“ ([1], str. 4). Tato myšlenka je ústředním bodem teorie výuky využívající vizuální reprezentaci informace.

Informační grafika nebo "infografika" je tu již dost dlouho. Za první známý příklad je v historii infografiky uváděn diagram od Florence Nightingale z roku 1857 (viz obrázek). Infografiky od té doby existovaly v mnoha různých podobách, ale v posledních několika letech, možná též díky nástupu technologií a síťové generace, jejich význam roste. Infografiky jsou všude. Můžeme je spatřit na internetu, v televizním vysílání, v knihách a odborných časopisech. Studenti denně prohlížejí a sdílejí infografiky na sociálních sítích.

Diagram Florence Nightingale z roku 1857

Typy infografik

Kathy Schrock, jejíž blogový příspěvek [2] byl pro tuto práci inspirací, rozlišuje tyto typy infografik:

 • Statistická - obsahuje shrnutí nebo přehled údajů;
 • Procesní infografika - demonstruje lineární nebo větvený proces;
 • Časová osa - ukazuje průběh dané problematiky v čase;
 • Informační - leták s klíčovými údaji;
 • Infografika založená na výzkumu - vyjadřuje výsledky;
 • Interaktivní infografika - umožňuje uživateli obsah ovládat;

Kdybychom aplikovali Bloomovou taxonomii výukových cílů při práci s infografikou, mohlo by to vypadat třeba takto:

 1. Zapamatovat - popsat informace prostřednictvím vizualizace (například tabulky, grafy, fotografie, videa nebo mapy).
 2. Porozumět - vyjádřit, ilustrovat informace s využitím digitálních technologií a vizuálního zobrazení.
 3. Aplikovat - navrhnout a interpretovat text ve vizuální podobě.
 4. Analyzovat - shromáždit příslušné informace z více tištěných a digitálních zdrojů, posoudit důvěryhodnost a přesnost jednotlivých zdrojů, integrovat a analyzovat obsah prezentace.
 5. Hodnotit - provést srovnání, uvést klady a zápory.
 6. Tvořit - organizovat informace do přehledné podoby a zlepšit porozumění obsahu.

Nástroje pro tvorbu infografiky

Infografiku můžeme vytvořit v některém z grafických editorů, pokud ovšem umíme dobře využívat možnosti těchto programů. Jelikož nejsou všichni dostatečně zdatní v ovládání grafických editorů, může se hodit použít některý ze specializovaných nástrojů. Inspirovat se můžete například v mém přehledu Nástroje a zdroje pro tvůrce infografiky.

Využití ve výuce

To, co dělá infografiku tak přitažlivou pro výuku, je způsob, jakým rozšiřuje studentům přirozený způsob hledání a nacházení vzorů či souvislostí v tom, co vidí. Existují dva základní způsoby, jak infografiku využívat k podpoře výuky a učení. Může být buď nástrojem učitele, nebo žáka.

První způsob spočívá ve využití již vytvořené infografiky ke snadnějšímu pochopení obsahu výuky. Kathy Schrock ukazuje následující dva příklady [2] - Příběh dvou Jídel, který by se hodil  při výchově ke zdraví a Literární Mapa Manhattanu, na níž se američtí žáci seznamují s místy, kde pobývaly slavné literární postavy.

Druhým způsobem začlenění infografiky do výuky je vlastní tvorba, kdy se žáci zaměřují na informování nebo shrnutí výsledků své práce. Vytváření infografiky vede studenty k aktivnímu zapojení do procesu poznávání a rozvijí hned několik kompetencí. Žáci pracují s barvami, písmy a rozvržením pracovní plochy (vizuální gramotnost), prezentují vytvořené infografiky, aby přesvědčili nebo informovali čtenáře či posluchače (mediální gramotnost), využívají informační technologie a vizualizaci dat (digitální gramotnost). A hlavně – žáci demonstrují své dovednosti, jak umí zpracovávat informace (informační gramotnost).

Závěr

Aktivity spojené s hledáním souvislostí či snahou pochopit nebo vizuálně vyjádřit určité skutečnosti na základě analýzy dat jsou stále více nedílnou součástí výukových postupů (viz Horizon Report 2010). Vizualizace dat ve spojení s technologiemi vytváří kombinaci hodnou školy 21. století.

Literatura a použité zdroje

[1] – MAYER, Richard E. Multimedia Learning. Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521514125.
[2] – SCHROCK, Kathy. Addressing the CCSS with the Use of Infographics. 2014. [cit. 2015-5-15]. Dostupný z WWW: [http://blog.kathyschrock.net/2014/01/addressing-ccss-with-use-of-infographics.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ramil Šambazov

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
3. 12. 2017, 10:14
K dalšímu studiu:Jana Baluchová - Infografika ako nástroj vzdelávania

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.