Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Výuka 1:1 se SMILE
Odborný článek

Výuka 1:1 se SMILE

18. 6. 2015 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ondřej Hruška

Anotace

Zpráva o stanfordském projektu podporujícím metodiku kladení otázek neboli badatelsky orientovanou výuku s vlastními mobilními přístroji žáků (1:1, BYOT)

Podle politických hesel i teoretických publikací patří využití mobilních zařízení při výuce k moderním trendům pedagogiky. Přesto není snadné nalézt příliš reálných projektů, které se osvědčily. Jednou z výjimek se zdá být projekt Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment, neboli SMILE.

Badatelsky orientovaná výuka

Základní myšlenkou je, jak už název napovídá, Inquiry-based Learning, pro který se v češtině používá označení badatelsky orientovaná výuka. Kořeny této metody lze vystopovat do poloviny minulého století [1] a obecně do všech přístupů, které se snaží o aktivní účast žáka při vyučování a kladení otázek k tématu. Otázka zde hraje ústřední roli, a tak je tento proces často charakterizován jako otázkami řízený či striktně nevymezený (question-driven, open-ended). Zjednodušeně řečeno je cílem místo pasivního vstřebávání předložených informací, aby studenti sami vytvářeli otázky a byli schopni na ně i odpovídat. To by mělo zapříčinit hlubší zájem o téma zkrátka proto, že je obtížné položit správnou otázku bez znalosti látky. Jinými slovy studující sami rozpoznají problém a poté jej dokáží vyřešit. Učitel je zde často označován za facilitátora – jakýsi průvodce, který připravuje nosné téma a pomáhá s průběhem edukačního procesu.

Za připomenutí stojí citát Davida Whita na Spomocníku již zmíněný: Vývoj schopností vyhledávačů je tak rychlý, že již dnes jsme schopni získat okamžitě odpověď téměř na libovolnou otázku. Z této skutečnosti vyplývá, že se hlavním cílem vzdělávání v prostředí informační přesycenosti nutně musí stát rozvoj kritického myšlení, jehož vnější podobou je schopnost formulovat relevantní otázky, a ne na ně jen odpovídat.

Zastánci tradičního vyučování u podobných přístupů často namítají, že je těžké se smířit s představou, že by si žáci měli určovat, co budou dělat, a sami by si práci řídili. Ve skutečnosti je ale opravdu obtížné jen samotné vyvolání zájmu, pak je již vše docela snadné.

Software pro SMILE

SMILE navrhuje využít pro kladení otázek mobilní telefony. Žákům je předloženo téma, na které mají po prostudování tématu vytvořit otázky na vlastním mobilním zařízení. Aplikace na vytváření otázek kromě vlastního psaní textu rovněž umožňuje využít fotoaparát pro zahrnutí obrázků. Facilitátor může vytvořené otázky procházet a případně vyřadit ty méně vhodné. Na vytvořenou sadu otázek poté spolužáci odpovídají a jednotlivé otázky hodnotí. Žáci si tedy nejen musí zapamatovat a porozumět klíčovým informacím pro zodpovězení otázek, ale také být schopni otázky vytvářet a hodnotit je.

Pro projekt bylo vytvořeno prostředí skládající se ze dvou komponent – serverové části pro učitele, která umožňuje zobrazení otázek a jejich případnou modifikaci, a klientské aplikace pro vytváření a odpovídání otázek.

Princip komunikace mezi serverovou a studentskou aplikací. [2]

Pro snazší konfiguraci, nabízí koncept i před-připravený přístroj pro vytvoření lokální sítě místo routeru a počítače nazvaný Marvell SMILE Plug. Výhodou tohoto přístupu je možnost využití v podmínkách rozvojových zemí – bez stabilního přístupu k elektřině (může využít baterie) a internetu (pouze lokální síť).

Při lokálním využití se používá označení SMILE Adhoc, varianta umožňující díky internetu přesah otázek do celého světa se nazývá SMILE Global.

SMILE - tvorba otázek v mobilní aplikaci

Projekt byl experimentálně vyzkoušen v několika zemích. Výsledky jsou pozitivní. Učitelé oceňují hlavně zapojení méně aktivních studentů (viz video níže).

I žáci samotní projevují spokojenost s metodou [2]. Ve výstupech lze nalézt poměrně zajímavé, i když možná ne příliš překvapivé, zjištění – studenti z rozvojových zemí vytvářeli otázky odpovídající nižším stupňům Bloomovy taxonomie než studenti z rozvinutých zemí [3]. S opakováním lekcí však kvalita otázek rostla [4].

Alternativní software

Zavádění otázek do výuky je v současné době elektronických zařízení velmi snadné. Pro běžnou třídu postačí zdarma přístupné funkce vhodných aplikací, například Socrative či Poll Everywhere. Ty však předpokládají spíše testování klasicky učitelem. Možnost vytváření otázek samotnými studenty nabízí na Spomocníku zmíněný Kahoot!, který pro podobný přístup používá slogan „from learner to leader” (od učení k vedení).

Závěr

SMILE se snaží zahrnout badatelsky orientovanou výuku do edukačního procesu. Na základě dostupných podkladů lze konstatovat, že se jedná o metodu přínosnou. Ačkoli byl projekt realizován a poté během několika let v pilotních studiích ověřen a je zmiňován jako open-sourcový, nenalezl jsem funkční odkaz na samostatné aplikace. Webová verze je však funkční a přístupná na http://smilelearn.stanford.edu/.

Samotná myšlenka i realizace využití funkcí mobilních zařízení ve výuce působí nadějně. Dokáži si představit hodinu (či třeba exkurzi, či výlet), která by pro stejný účel využila mobilní telefony nebo tablety i bez specializovaného prostředí SMILE. Takže vám nic nebrání tuto metodu vyzkoušet.

SMILE Consortium – Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment

 

Poznámka: Text vznikl jako seminární práce pro předmět Didaktika ICT 2 na KITTV PedF UK v LS 2014/15

Literatura a použité zdroje

[1] – MENDES NETO, Francisco Milton. Technology platform innovations and forthcoming trends in ubiquitous learning. 2013. [cit. 2015-6-2]. Dostupný z WWW: [https://books.google.cz/books?id=TEwXAgAAQBAJ].
[2] – SEOL, Sunmi; SHARP, Aaron; KIM, Paul. Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment (SMILE): using mobile phones to promote student inquires in the elementary classroom. 2013. [cit. 2015-6-2]. Dostupný z WWW: [https://gse-it.stanford.edu/sites/default/files/worldcomp11_SMILE.pdf].
[3] – BUCKNER, Elizabeth; KIM, Paul. Integrating technology and pedagogy for inquiry-based learning: The Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment (SMILE). 2013. [cit. 2015-6-2]. Dostupný z WWW: [https://elizabethbuckner.files.wordpress.com/2012/01/10-1007_s11125-013-9269-7.pdf].
[4] – KIM, Paul. SMILE (Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment). 2013. [cit. 2015-6-2]. Dostupný z WWW: [http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ICT/pdf/SMILEedited1.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ondřej Hruška

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
4. 8. 2015, 20:18
Na téma SMILE právě publikoval studii Educause - Pathway to a SMILE.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.