Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Od geocachingu k Pokémonu GO a zase zpět
Odborný článek

Od geocachingu k Pokémonu GO a zase zpět

1. 8. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zamyšlení nad výukovým potenciálem velmi populární hry Pokémon GO a souvislostmi s jinými aplikacemi využívajícími GPS navigaci.

Je to již neuvěřitelných 10 let, kdy jsme poprvé informovali o výukových možnostech GPS (též viz Vydejte se vstříc dobrodružství s geocachingem). Svět ovlivněný technologiemi se od té doby hodně změnil. Tehdy nebylo úplně samozřejmé mít k dispozici mobilní přístroj s GPS přijímačem, dnes ho má pomalu každý. Realizovat aktivitu podobnou geocachingu, která připomíná bojovku odehrávající se mimo školu, při níž jaksi samovolně dochází k poznávání množství historických a geografických souvislostí se vztahem k látce obsažené ve vzdělávacích programech, je proto v současné době mnohem snadnější.

Právě ona rozšířenost chytrých mobilních zařízení vybavených GPS samozřejmě vede ke snaze využít ji komerčně. Díky tomu jsme v posledních dnech svědky obrovského celosvětového zájmu o hru, která v sobě některé prvky geocachingu obsahuje. Je to Pokémon GO od Nintenda, kterému se podařil vrcholný marketingový tah, když umožnil hraní na všech běžných mobilních platformách na první pohled zdarma. (Pozor, jen přístupové údaje uživatelů přihlašujících se přes Google účet umožňující nejen geolokaci ale i čtení mailů mají určitě značnou cenu!) Letos v létě tak tato hra vyvolala vlnu zájmu, kterou pomohla šířit i většina médií, včetně našich. Dá se tedy očekávat, že se s tímto fenoménem setká i běžný český učitel.

Zamysleme se proto nad tím, zda lze tuto hru použít výukově a jak. Názory se různí. Je však jisté, že na ní lze něco pozitivního najít. Například kalifornský angličtinář David Theriault ve svém blogu idea FM uvádí hned 14 důvodů, proč je přesvědčen, že aplikace jako Pokémon GO představují budoucnost vzdělávání (14 Reasons Why Pokemon GO Is The Future Of Learning) [1]:

 1. Žáci používají mobily neustále.
 2. Jestliže je používají, je třeba se snažit, aby to použití mělo nějaký smysl.
 3. Žáci dokáží ovládat aplikace podobné této novými nečekanými způsoby mnohem zdatněji než učitel.
 4. Vhodným způsobem lze vše, co dělají žáci s mobily, integrovat do práce, kterou dělají ve škole (třeba vlastní blog, kde reflektují své aktivity na Pokémon GO).
 5. Mnoho žáků může navázat na zkušenosti z předchozí verze hry stejného tvůrce (Niantic Labs), která využívá reálné prostředí – Ingress.
 6. Učitel může využít princip hry a motivovat žáky k podobné aktivitě, kterou si sám naplánuje (třeba pomocí Google Field Trip či geocachingu)
 7. Využít lze i celou řadu dalších aplikací, které doplňují soutěž s úkoly ve skutečném světě o virtuální realitu – např. GooseChase.
 8. Což propojit venkovní aktivity s podcastem (Jak na úspěšný školní podcast)? David umí tyto zvukové záznamy propojit s mapou tak, že si je žáci mohou poslechnout právě tehdy, jsou-li na příslušném místě.
 9. Pokémon GO děti donutí k pohybu, kterého má mnoho z nich značný nedostatek.
 10. Pokémon GO eviduje, kolik toho uživatel nachodí, a postup do vyšších úrovní je tím podmíněn.
 11. Pokémon GO představuje dobrodružství, při němž mohou vznikat nečekané situace. To motivuje, ale zároveň též zvyšuje rizika – např. setkání s neznámými lidmi, pohyb v obtížně dostupném terénu apod.
 12. Pokémon GO podporuje spolupráci uživatelů (online i v reálu), a tak posiluje kompetence pro 21. st.
 13. Pokémon GO ukazuje cestu vedoucí k inkluzi vzdělávacích aktivit podmíněnou jen dostatečným vybavením všech žáků (1:1) a schopnostmi učitelů technologie dneška aplikovat.
 14. Pokémon GO podporuje dosažení potřebných aktuálních výukových cílů. Zde se David odvolává na George Courose a jeho metodiku žáka-pozorovatele.

Zdá se, že některé zde uvedené položky jsou dost podobné, jiné zase vyvolávají pochybnosti (11). Pokusím se shrnout to podstatné. Pokémon GO je hra, která má půvab v tom, že podporuje kooperaci lidí (a zároveň též soutěž). Její další přímý výukový efekt je diskutabilní. Na rozdíl od geocachingu si totiž uživatel nemůže určovat, kde se virtuální pokémoni budou vyskytovat. To určuje použitý algoritmus spolu s autorským týmem, který občas musí zasáhnout, nacházejí-li se virtuální příšerky v místech zcela nevhodných (hřbitov, kostel apod.). Takže není v silách učitele nasměrovat žáky přesně tam, kam potřebuje (viz bod 6 a 7).

Přesto jsem přesvědčen, že má smysl (třeba právě teď o prázdninách) dětem seznámení s touto hrou umožnit. Ne proto, aby zvítězily ve sbírání pokémonů. Hlavním cílem by mělo být nenásilné seznámení s mobilní GPS navigací (což David Theriault překvapivě nezmiňuje), které bude následováno jinými výukově mnohem hodnotnějšími aktivitami kontrolovanými učitelem.

Důkazem obrovského zájmu mládeže o Pokémon GO pár dnů po uvolnění pro Evropu jsou příspěvky našich yotuberů. Nebudu vás nutit zhlédnout vrcholně populární song od Mishy, podívejte se raději na výtvor nadějného muzikanta Víti Sourala:

Vít Soural & Vláďa - Lovci pokémonů (Official Video)/ ČESKÝ POKEMON GO SONG

Literatura a použité zdroje

[1] – THERIAULT, David. 14 Reasons Why Pokemon GO Is The Future Of Learning. 2016. [cit. 2016-7-21]. Dostupný z WWW: [https://ideafm.org/2016/07/08/14-reasons-why-pokemon-go-is-the-future-of-learning/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Milan Taláček
4. 8. 2016, 18:08
Pokémon GO se mi jeví jako výborný materiál pro vysvětlení principů monetizace „bezplatných“ aplikací. Najdou se v něm snad všechny mě známé prvky a díky Augmented Reality (AR) také některé novější (např. co znamená, když soubor datacom.nianticlabs.pokemongofilesil2cppMetadataglobal-metadata.dat obsahuje řetězec „Sponsor.MCDONALDS“?).
Těším se, až vznikne aplikace využívající AR, která tvůrci umožní vložit na mapu virtuální objekty, a připravit k nim příběh, který může mít obdobný potenciál oslovit žáky jako komerční fenomén, ovšem bez komerční vaty.
E Kocourek
4. 8. 2016, 23:04
Theriaultovo tvrzení č.4 je nepravdivé. Není pravda, že "vše, co dělají žáci s mobily, lze integrovat do práce, kterou dělají ve škole". Samozřejmě záleží na tom, co je míněno onou "školou", a já (naivně?) předpokládám, že jde o zařízení, které má žáky naučit něco užitečného. Zabíjení času nesmyslnou činností není užitečné.
V reakci na Theriaultovo tvrzení č.2 (Jestliže žáci používají mobily, je třeba se snažit, aby to použití mělo nějaký smysl) bych očekával, že se jim škola a učitel bude snažit vysvětlit nesmyslnost činností jako Pokémon GO.
Zmínky o výukovém použítí, motivaci, soutěživosti, nucení k pohybu, atd., jsou mlžení. Dobrodružství lze zažít bez Pokémonů a blog lze psát o čemkoli jiném. "Něco pozitivního" na činnostech jako Pokémon GO nelze najít, ale pouze vyfabulovat.
Bořivoj Brdička
4. 9. 2016, 17:23
Kathy Schrock: Using Pokemon Go in the classroomJohn McCarthy: Pokemon Go... and Global Success Skills?Courtney Pepe & Wendy Thompson: 5 Ways to Use Pokemon Go As a Learning Tool

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.