Odborný článek

Plickers

29. 5. 2017 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
David Lukáš

Anotace

Popis zajímavé, volně dostupné aplikace, která umožňuje jen s jedním přístrojem během pár vteřin realizovat zpětnou vazbu celé třídy na libovolnou otázku s výběrovou odpovědí (jedna správná z max. 4 variant).

Existuje mnoho aplikací, které realizují jednoduchou interakci se žáky přímo ve třídě. Většinou je lze použít i na tvorbu kvízů a na jejich vyhodnocení. Jedná se buď o samostatně stojící produkt (např. Formative), o součást nějakého většího LMS (např. Edmodo), nebo přímo o hardwarové spojení hlasovacího zařízení s vlastním programem, třeba s využitím interaktivní tabule. Všechna tato řešení však vyžadují, aby každý respondent měl vlastní nebo zapůjčené zařízení k hlasování, případně připojení k internetu.

Aplikace Plickers pro svou činnost nutně nevyžaduje internet ani elektronické zařízení v rukách každého žáka. Postačí jim papírová karta s QR kódem, která vhodným otočením vyjadřuje odpověď ABCD, a v učitelových rukou mobilní zařízení schopné ji sejmout. Program je velmi jednoduchý z hlediska správy i obsluhy. Má 2 součásti – internetovou a mobilní, obě jsou v současné době zdarma. V internetové aplikaci se provádí základní nastavení a aplikace pro mobilní zařízení slouží ke snímání odpovědí z karet. Z pohledu užití se jedna bez druhé neobejde.

Internetová aplikace

Aplikace vyžaduje přihlášení Google účtem nebo prostřednictvím vlastního e-mailu. Ovládá se přes libovolný internetový prohlížeč bez nároků na rozlišení zobrazovacího zařízení (možno použít i mobil). Pro svůj běh tedy nutně potřebuje síť internet. Učitel zde konfiguruje třídu, knihovnu otázek, generuje karty s QR kódem, umožňuje okamžité zobrazení výsledků, tzv. „LIVE VIEW“.

Karty

Jak již bylo řečeno, žáci k hlasování užívají jen papírové karty obsahující QR kód (dále již jen karty), které lze tisknout na běžné tiskárně. Jejich generování najdeme v záložce „CARDS“. Prvním z parametrů, které můžeme u karet sledovat, je velikost 1xQR na A4 nebo 2xQR na A4. Druhým pak velikost třídy 40 nebo 63 žáků.

Ukázka QR karty

Třída

V záložce „CLASS“ vytváříme třídu (kontejner, složku) pro jednotlivé žáky. Při zakládání je možné třídu pojmenovat, vybrat jí reprezentativní barvu v aplikaci, určit předmět a  ročník. Do vygenerované třídy lze pak vložit požadovaný počet žáků (1–63) stiskem tlačítka „ADD ROSTER“. Vkládání příjmení a jména je ve formě prostého textu a nabízí se možnost importu obsahu tříd ze školních systémů jako Bakaláři apod. Každému žákovi je automaticky přiřazeno nejnižší volné číslo karty. Pokud chceme přiřadit jiné číslo karty, pak stačí tažením přetáhnout ze seznamu volných karet na stávající číslo karty u žáka.

Knihovna

Prostřednictvím „LIBRARY“ lze vytvářet testové otázky, které mohou být kategorizovány do stromové struktury. Otázka může mít dvě podoby: ABCD nebo True/False. V obou případech lze do otázky vložit obrázek a také určit správnou odpověď k automatickému vyhodnocení. V knihovně lze otázku přiřadit konkrétní třídě tlačítkem „+ ADD to QUEUE…“. U otázky je zobrazena barva třídy, a pokud již na ni bylo odpovězeno, tak i reakce.

Výsledky

Výsledky nalezneme na kartě „REPORTS“. Jsou rozděleny na dvě podzáložky, jedna „QUESTION HISTORY“ a druhá „SCORESHEET“. V první z nich je vidět aktuálně proběhlé testy včetně grafického, číselného a procentuálního vyjádření úspěšnosti odpovědí. Druhá možnost nabízí tabulkový pohled, kdy v řádcích jsou žáci a ve sloupcích odpovědi vč. jejich znění. V záhlaví sloupců najdete tzv. „check box“, s jehož využitím lze otázku vyřadit z celkového hodnocení testu, které je vyjádřeno v procentech. Správné odpovědi jsou zvýrazněny zelenou barvou a špatné červenou barvou a ohraničeny rámečkem.

V podzáložkách lze filtrovat výsledky podle tříd a ve „SCORESHEET“ zobrazit historii testů dle data, exportovat je do CSV anebo tisknout individuální výsledky (každý žák má svou stránku se zněním otázky, možnostmi, volbou a označením správnosti včetně procentuálního vyjádření úspěšnosti v testu).

Živý pohled (LIVE VIEW)

Slouží k zobrazení otázky, na kterou se má odpovídat. Žáci na zobrazovacím zařízení (televizor, projektor) vidí nejen otázku, ale mohou si též zkontrolovat, zda byla jejich odpověď zaznamenána. Učitel může zobrazit výsledky i konkrétní odpovědi všech žáku.

Snímání karet s QR kódy 

Mobilní aplikace

Existuje pro operační systémy Android a iOS. Slouží především pro skenovaní (fotografování) karet s QR kódy pomocí fotoaparátu v mobilním zařízení. Při spuštění je vyžadováno přihlášení. Na displeji se ukáže seznam tříd. Po výběru konkrétní třídy se zobrazí již připravený test. V případě potřeby lze sestavit test přímo v mobilní aplikaci výběrem otázek z knihovny, či vytvořit nové, které se zařadí do knihovny s označením mobilní. Takto si učitel může připravit test přímo na mobilním zařízení.

Pak již jen z připraveného testu stačí vybrat konkrétní otázku a provést pod symbolem fotoaparátu její zachycení. Při tomto pohledu je vidět aktuální stav hlasování žáků. Po uzavření hlasování této jedné otázky zmizí ze seznamu a učitel vidí už jen zbývající nepoužité otázky.

Mobilní zařízení nepotřebuje být trvale připojeno k síti internet. V momentě připojení si program synchronizuje výsledky testování, nové přidané otázky, ale i připravené otázky pro konkrétní třídu.

Použití v praxi

Aplikaci jsem ověřil při praktickém nasazení do běžné výuky na SŠ. První reakcí žáků byl údiv nad schopností ovlivnit užitou technologii papírovou kartou. Žáci se díky tomu začali zajímat o funkci QR kódu.

V počátcích se objevovala chyba při snímání, která byla způsobena zakrytím kousku QR kódu prsty, nebo šikmým ukázáním karty proti mobilnímu zařízení s fotoaparátem. Správné nasnímání karty ihned odhalí žákům „LIVE VIEW“.

Užitím aplikace Plickers lze získat velmi snadno a rychle zpětnou vazbu. Hodí se při vysvětlování nového učiva i při opakování. Jako kontrolu pozornosti lze občasné otázky zařadit kdykoli v průběhu hodiny.

Ze strany žáků byla tato aktivita hodnocena pozitivně. Učitelé většinou vnímají kladně hlavně snadnou kontrolu nad užívanou technikou a možnost rychlého získání výsledků. Výhodou by bylo, kdyby aplikaci používalo více učitelů školy. Pak by žáci mohli své karty používat v rámci různých předmětů dlouhodobě, čímž by odpadla nutnost je rozdávat a sbírat.

Závěr

Z výše uvedeného popisu je patrné, že program Plickers je skutečně velmi jednoduchý. Proto jej může použít i technicky méně zdatný učitel. Další nespornou výhodou je nezávislost na síti internet a nízké nároky na vybavení každého žáka (papír s QR kódem). Učitel tak zbytečně neztrácí čas s ovládnutím techniky a může se věnovat cílům své výuky. Každá karta má jiný kód, což přirozeně brání opisování. Rychlejšímu snímání napomáhá klasické uspořádání lavic do řad, neboť učitel si může stoupnout tak, aby měl všechny karty v jediném záběru fotoaparátu, snímání pak trvá pár vteřin. Lze ho samozřejmě provést i pohybem fotoaparátu třídou po kartách, pak to trvá déle. Důležitá pro bezproblémovou funkci je také volba vhodné velikosti karty pro danou skupinu žáků (počet) a dobré osvětlení učebny.

Tabulka výhod/nevýhod

Výhody Nevýhody
 • jedno mobilní zařízení v rukách učitele
 • připojení k internetu není při hlasování nutné
 • žák má jen papírovou kartu a jejím otáčením zadává svou odpověď
 • kontrola nasnímání všech požadovaných karet v reálném čase na mobilním zařízení
 • automatické vyhodnocení výsledků
 • použitelnost i pro rozsáhlé skupiny (až 63 žáků)
 • snadná a bezplatná dostupnost mobilních aplikací
 • sestavit lze jen jeden souhrn otázek (test) pro jednu třídu, další až po odhlasování
 • aplikace jsou jen v anglickém jazyce
 • delší čas při snímání v problematickém prostoru (kruh) a se špatným osvětlením
 • chybí aplikace pro mobilní zařízeni s Windows

 How to Use Plickers in the Classroom

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
David Lukáš

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Neumajer
31. 5. 2017, 08:06
Plickers používám na seminářích pro učitele a studenty VŠ od roku 2014, vždy to sklízí úspěch. Právě jednoduchost je silnou stránkou této aktivity. Na problém narážejí školy, které se vybavily tablety s Windows, pro které aplikace není k dispozici. Navíc některé tablety (např. Asus T100) nemají druhou kameru, takže na nich Plickers víceméně nelze použít.
Bořivoj Brdička
31. 5. 2017, 08:15
S tou druhou kamerou bych to, prosím, potřeboval vysvětlit. Ono nestačí sejmout karty a zanalyzovaný výsledek zobrazit na displeji?
Ondřej Neumajer
3. 6. 2017, 08:17
Ale ano, to stačí. Ane některé typy tabletů mají pouze kameru pouze na straně dotykového displeje,která je určena pro selfie a video hovory a druhá kamera pro běžné fotografování a snímání okolí na druhé straně přístroje tam není. Takovým tabletem prostě nelze jednoduše fotit okolí a tudíž ani snímat QR kódy dětí ve třídě.
RNDr. I. Marek
3. 6. 2017, 22:21
"Jsem student X.Y. ze třídy 1.E/2, řeším cvičení c123.1 a moje odpověď je D" - tuto základní informaci zde aplikace Plickers zjišťuje, přenáší, nejspíš nějak vyhodnocuje a snad i zaznamenává. Hodilo by se, kdyby takovéto zjištění, přenos a záznam byly běžné operace k dispozici pro každého učitele každého předmětu v každé třídě. Pokud nejsou, a pokud je učitel nucen používat aplikaci Plickers, táži se - jde snad o lesní školku v hlubinách amazonského deštného pralesa?
Ne-li, a je-li aplikace vážně určena pro použití v kamenné škole kdesi ve střední Evropě, musím se ptát - co dělají na té škole ajťáci? Co dělá na té škole správce školní sítě? Nejspíš vymýšlí tisící první zdůvodnění, proč co "nejde". Proč takovéto základní informace školní síť už DÁVNO nesbírá a nepřenáší ze studentských BYOD mobilů a tabletů.
Dotaz na pana Neumajera: A není to těm vašim "učitelům a studentům VŠ od roku 2014" divné? Nemají k tomu zlehčující poznámky? Popsal jsem tu aplikaci mým studentům, a představě, že studenti - to jako oni - při vyučování šermují jakýmisi (papírovými ?!) cedulemi, a učitel - to jako já - všeho nechá a obíhá třídu s tabletem v ruce, se od srdce zasmáli.
Samozřejmě nemá smysl bránit libovolnému jednotlivému učiteli, aby provozoval jakoukoli činnost, kterou si zamane. Ale upozorňuji, že z hlediska českého školství, a možná i z hlediska té jedné školy, je použití aplikace Plickers ŠKODLIVÉ. Proč? Protože to utvrzuje správce školní sítě v představě, že i nadále může setrvat ve své nečinnosti (nebo co to vlastně dělá?), a že učitelé si opět "nějak poradí" sami, bez jeho přičinění.
Bořivoj Brdička
4. 6. 2017, 08:26
Zajímavý názor, pane Marku. Velice rád bych s vámi souhlasil. Říkáte tedy, že aplikaci Plickers nemáme doporučovat, protože brání rozvoji BYOD. Jenže naše situace je jiná. BYOD se prosazuje jen velmi pomalu (je skvělé, že u vás funguje). Převládá odpor ze strany učitelů vůči technologiím. Je způsoben též tím, že nevědí, jak je vhodným (výukově přínosným) způsobem využít. Zde je podle mého názoru použití podobné aplikace přínosné. Ukazuje cestu a boří odpor vůči technologiím obecně. Těším se na stav, kdy budou všem takové papírky s QR kódy připadat směšně zastaralé!
RNDr. I. Marek
4. 6. 2017, 09:28
Říkám tedy ... to co říkám a píšu to, co píšu. Ale evidentně to píšu nějak špatně, když z toho pan Brdička dokáže vyčíst ... (viz výše). Pokusím se to upřesnit:
Aplikace Plickers nebrání specificky rozvoji BYOD. Aplikace Plickers brání obecně digitalizaci výuky, protože přesouvá odpovědnost za zavádění výpočetní techniky (dnes tomu říkáte, tuším, ICT) do výuky. Snímá odpovědnost z toho, kdo je za to placený - totiž správce školní sítě - a přesouvá ji na nadšence, na amatéry. IMO je to ŠPATNĚ, ale nevím, jak to hodnotí pan Brdička.
BYOD "u nás" nefunguje v tom rozsahu, jak bych si přál. Co a jak "u nás" funguje popisuji na mém blogu ( Program Podium , Lichý pátek ), a je zřejmé, že válku se správcem školní sítě naše škola dosud zdaleka nevyhrála.
Řešit, co je a co není "výukově přínosné", mi připadá jako nemístná odbočka. Přece každý učitel nechává své studenty psát písemky. Přece téměř každý učitel zadává svým studentům testy s konečným počtem předem daných alternativ odpovědi. No tak neřešme, zda to je "výukově přínosné", a požadujme, aby tyto činnosti probíhaly čistě elektronicky, rozhodně bez použití papíru. Pomocí zařízení BYOD, samozřejmě. A myslíte, pane Brdičko, že proti tomuto by byl odpor? Totiž ano, odpor by byl, a je, ale nikoli ze strany učitelů!
Bořivoj Brdička
4. 6. 2017, 10:06
Děkuji za přínosnou diskuzi. Zdá se, že je důležité o věci mluvit. Rád bych věřil tomu, že použitím Plickers se učitel posune směrem k potřebě mít k dispozici i sofistikovanější aplikace, tudíž bude tlačit na správce, aby tomu nic ve škole nebránilo. Zde vidím ještě nezastupitelnou roli metodika ICT (nebo koordinátora, chcete-li). Můj pohled ovšem je jen teoretický a zůstává jen pohledem z venku.
Mnohem zajímavější posun v diskuzi nastal ohledně přínosnosti této aplikace, která dovoluje jen výběr z max. 4 variant odpovědi. Zde pan Marek již naznačuje i správný přístup. Cílem je dospět k vlastní tvorbě žáků. Testování může ověřit pouze faktické znalosti, z nichž některé jsou sice nezbytné, ale nesmí se stát konečným cílem výuky. Zde ovšem nejde primárně o testování, ale  o náhradu hlasovacích zařízení - tedy o zpětnou vazbu během frontálně vedené výuky. Nedávno jsme několikrát ukazovali hned několik dalších aplikací vyžadujících vybavení 1:1. I zde platí, že z didaktického pohledu se jedná o metodiku, která má jen omezené místo ve školních aktivitách. Přesto může být užitečná.
Ondřej Neumajer
4. 6. 2017, 21:22
Zcela výjimečně jsem v situaci, kdy chce někdo prosazovat výuku s digitálními technologiemi (dnes už nikoli výpočetní či ICTechniku) intenzivněji, než já a není to její prodejce. To je vlastně skvělé, mohu se začít zabývat konečně něčím užitečnějším:-)
Mnozí skvělí učitelé používají digitální technologie jen velmi ostražitě. Pokud jim Plickers pomůže tento stav posunout do roviny, že se budou cítit silnější v kramflecích a didakticky digitální technologie vezmou na milost, jsem rád i za Plickers. Jejich hlavní výhoda je výše popsána: stačí jedno počítačové zařízení, dokonce v situaci ve třídě i bez připojení k internetu. Tedy situace, kdy se může porouchat mnohem méně věcí, nežli při výuce 1:1. A navíc je použití Plickers oproti Kahoot! a obdobným aplikacím násobně rychlejší.
Moje případná kritika Plickers je tedy nikoli ta vedená k tomu, že jde (pouze) o papírovou metodu, ale k tomu, že jde spíše o metodu, která není na straně žáka nijak tvořivá.  To vlastně není kritika, ale konstatování - i takových nástrojů je třeba. Nemusí jít ale pouze o testování v podobě sumativního hodnocení. Kolegyně používají Plickers na začátku a konci každé hodiny a právě ze záznamů žáků pak zpětně dovozuje, jak se jim daří matematice rozumět. Takto používaný nástroj individuální zpětné vazby považuji za užitečný.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.