Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 5 ISTE trendů pro tento školní rok
Odborný článek

5 ISTE trendů pro tento školní rok

Anotace

Přehled aktuálních trendů z dílny ISTE, jimiž technologie ovlivňují školství.

ISTE (The International Society for Technology in Education) se zabývá využitím vzdělávacích technologií v mezinárodním měřítku. Pro nás je tato organizace známá hlavně svými standardy (naposledy Standardy ISTE 2017 pro učitele). Podle jejího ředitele Richarda Culatty se „vybavenost škol technologiemi dostává na takovou úroveň, že začíná zásadním způsobem ovlivňovat výuku“. Tato citace pochází ze studie mapující (podobně jako Horizon Report) hlavní technologické trendy, které ovlivňují školství. Studii vydala ISTE k začátku tohoto školního roku. Podívejme se rámcově, co obsahuje.

 1. Kódování pro všechny žáky
  Kódování (programování) je mezinárodním jazykem pro řešení problémů. Chtějí-li být dnešní mladí lidé schopni řešit problémy budoucnosti, potřebují ovládat základy počítačové vědy. Role učitelů je nezastupitelná. Jejich úkolem je zahrnout kódování a informatické myšlení do výuky napříč předměty a motivovat žáky k vlastní tvorbě. Ukazuje se, že začít je třeba již v mateřské škole (ISTE odkazuje práci Heidi Williams No-Fear Coding: Computational Thinking Across the K-5 Curriculum).
 2. Okamžitá zpětná vazba
  Příliš dlouho byli učitelé zvyklí zjišťovat, jakých výsledků jejich žáci dosahují, až na konci výukového cyklu (čtvrtletí, uzlový bod, maturita apod.). Většinou bylo příliš pozdě na případnou intervenci. Dnes ale máme elektronická zařízení, která dokážou měřit skoro cokoli – počínaje srdečním rytmem, spotřebovanými kaloriemi konče. I vzdělávání již může využívat nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu. Ty dokáží vizualizovat žákův pokrok v reálném čase a individuálně doporučovat další vhodné výukové aktivity. Učitelé tak mají možnost okamžitě reagovat, má-li žák nějaké problémy.
 3. Přichází virtuální realita
  Virtuální i rozšířená realita má stále větší vliv na vzdělávání. Na konferenci ISTE 2017 (koná se pravidelně na konci školního roku) měly tisíce učitelů možnost vidět, jak tyto nástroje dokáží žáky přenést na místa, na která by se jinak nikdy nedostali – např. do římského Kolosea nebo do molekuly vody. Podstatné je, aby si učitelé uvědomili, že nejdůležitější je primárně sledovat výukové cíle, a pak teprve vybírat prostředky pro realizaci vhodných poznávacích aktivit. Unikátní možnosti virtuální reality jako takové se nesmí samy o sobě stát cílem.
 4. Mediální gramotnost v boji proti dezinformacím
  Protože je stále více informací přijímáno v online formě, je stále důležitější umět rozlišovat mezi informací pravdivou a nepravdivou. Proto vzrůstá význam mediální gramotnosti – schopnosti rozpoznat věrohodný zdroj a správným způsobem interpretovat obsah dat. ISTE doporučuje metodiku Franka Bakera, ale máme i své vlastní zdroje (např. Zvol si info).
 5. Nové pojetí digitálního občanství
  Tradičně se příprava žáků k digitálnímu občanství soustředí na to, co se v online světě nemá dělat, upozorňuje na rizika tam číhající a důraz se klade na bezpečnost. To je ale jen menší část kompetencí digitálního občana. Do budoucna je třeba rozšířit výuku tak, aby žáci uměli technické prostředky používat také ke konání dobra a iniciaci pozitivních změn ve společnosti. Měli by se stát aktivními členy společnosti. Standardy ISTE 2016 pro žáky do definice digitálního občanství zahrnují zodpovědnost i příležitosti v celosvětově propojené společnosti.

Literatura a použité zdroje

[1] – ISTE’s 5 Tech Trends to Watch This School Year. 2017. [cit. 2017-9-2]. Dostupný z WWW: [https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=1047].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
7. 9. 2017, 06:50
Pro porovnání je zajímavé prostudovat též nejnovější, poněkud obsáhlejší Horizon Report: 2017 K–12 Edition, který CoSN jako obvykle vybavila doprovodným pomocným Toolkitem: http://2017-nmc…ces.org/
Ondřej Šteffl
8. 9. 2017, 18:15
Velká část pegagogiky, a v USA zvlášť, žije v zajetí krátkodobých, školních cílů a nejlépe těch testovatelných. Velmi výrazně se to týká i pedagogického výzkumu, a to i u nás. A také školské politiky - PISA jako kritériu a cíl. Přitom je jasné, že mnohé cíle vzdělávání jsou výrazně dlouhodobé. Proč to zde píši:ad 2 Okamžitá zpětná vazba je pěkná věc, pokud učíte řešit kvadratikcé rovnice. Když jde o kritické myšlení, mediální gramotnost (bod 4), psaní eseje, sebereflexi, nové pojetí mediálního občanství (ad 5), je to nesmysl.
Bořivoj Brdička
8. 9. 2017, 19:22
Téměř se vším souhlasím. K 5. bodu se pokusím přidat svůj postoj. Jsem pro, aby kromě bezpečnosti škola řešila i další témata spojená s internetem. Asi nejdůležitější je přivést žáky k poznání, že technologie mohou použít k osobnímu růstu. Jde o to, posunout jejich sklon k napodobování špatných vzorů pozitivním směrem. Tak trochu se mi to spojuje s digitálním občanstvím, které si klade za cíl pozitivně ovlivnit celou společnost. To je samozřejmě utopie. Víru bychom si snad i přesto mohli zachovat.
E Kocourek
8. 9. 2017, 20:34
Boj proti dezinformacím - obsesivní téma rvp.cz a některých jeho autorů. Připomínám, že dosud nikdo na rvp.cz nepředvedl použitelný algoritmus, jak rozpoznat dezinformaci. Nabízeny jsou leda způsoby, jak zjistit, co považuje za dezinformaci Ministerstvo pravdy (a "neziskovky" v jeho žoldu). Což IMO není totéž.
Metodika Freda Bakera je pěkná, ale rozpoznání věrohodného zdroje neřeší. To, že zdroj používá manipulativní postupy, nevypovídá o pravdivosti či nepravdivosti nabízeného informačního obsahu.
Nové pojetí digitálního občanství směrem ke konání dobra? Připomínám, že ve společnosti zdaleka nepanuje shoda, které že změny jsou pozitivní, a nezvaní pachatelé dobra jsou nezanedbatelnou částí společnosti považováni za škůdce.
Bořivoj Brdička
9. 9. 2017, 08:14
Zde vidíte opět jednu zcela typickou ukázku dezinformačního postupu, a sice zpochybňování pokud možno všeho. Stačí, když je čtenář na pochybnostech. Pak je již snazší ho zmanipulovat. Učte se na panu Kocourkovi!
Jan Maršák
9. 9. 2017, 13:48
Ad E Kocourek: Co si představit pod onou "nezanedbatelnou částí společnosti" a koho pod "nezvanými pachateli dobra"?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.