Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Ochrana súkromia študentov na sociálnych...

Ochrana súkromia študentov na sociálnych sieťach

Informativní příspěvek
Autor: Paulína Pélyová
Zamyšlení nad tím, co pedagogům brání ve využití sociálních médií a jak by k nim měli přistupovat.

Sociálne siete a život študentov je úzko spätý. Tento fenomén ovplyvňuje nielen odvetvia služieb či ponuky tovaru, ale aj všetky ostatné oblasti života týchto dvoch skupín. Denne pribudnú tisíce nových užívateľov sociálnych sietí, s registráciou a vytváraním profilu zvyšujú riziko zneužitia svojich osobných údajov, ktoré doposiaľ nepodliehali dostatočnej ochrane.

Od 25. mája 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane osobných údajov pod názvom GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá určuje aj sociálnym sieťam, akým spôsobom môžu zhromažďovať dáta o svojich užívateľoch a na ktoré informácie je potrebné žiadať povolenie užívania. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov umožňuje užívateľom zredukovať viditeľnosť osobných informácií tretím stranám, ktoré využívajú sociálne médiá ako agresívny prostriedok marketingu a propagácie.

Čo však GDPR nerieši, je vzdelávanie širokej verejnosti na túto tému. Cieľová skupina, primárne však generácia Y - študentov, často nevie ako postupovať pri schvaľovaní alebo nesúhlase so spracovaním osobných údajov.

Ďalším problematickým aspektom sociálnych sietí je dezinformácia. Sociálne siete ako Facebook či Twitter sú vhodným prostriedkom k šíreniu tzv. hoaxov alebo poloprávd, ktoré slúžia za účelom získania preferencií smerujúcich k vlastnému prospechu, napr. ovplyvňovanie voličov snahou šokovať. Mediálna gramotnosť u širokej verejnosti je doposiaľ na veľmi nízkej úrovni. Týka sa to aj študentov stredných a vysokých škôl.

Príkladom môže byť škandál Facebooku s agentúrou Cambridge Analytica, ktorá sa dostala k osobným informáciám a preferenciám až 87 miliónov účtov. V dôsledku tejto aféry sa znížila hodnota akcií Facebooku na burze, Mark Zuckerberg bol nútený urobiť niekoľko opatrení v ochrane dát užívateľov, a teda sa táto sociálna sieť pre mnohé PR a marketingové agentúry stala menej zaujímavou. Napriek tomu nesmieme zabúdať, že Facebook stále vlastní osobné údaje užívateľov a  využíva je k maximalizácii ziskov. [1]

Možná preto stále prevláda obava učiteľov z prepojenia profesionálnej práce so sociálnymi sieťami, keďže v nich vidia možnosť zneužitia súkromných dát a nástroj používaný výhradne na zábavu. Zároveň sú však aj takí, ktorí sa rozhodli využiť sociálne média na zdieľanie užitočných informácií reálnemu študentskému publiku a viedlo to k užšiemu prepojeniu v školskej komunite.

Ako však môže pedagóg vzdelávať a zároveň využiť možnosti sociálnych sietí na zvýšenie spolupráce študentov a vzdelávacej inštitúcie bez toho, aby porušil ustanovenia ochrany osobných údajov? V tomto bode je potrebné chrániť nielen svoje súkromie ale aj súkromie svojich študentov.

Na úvod by mal pedagóg zvážiť vytvorenie nového – separátneho účtu, ktorý bude využívať profesionálne pre pedagogické činnosti, zároveň by mal vykonať kontrolu nastavení súkromia na svojom osobnom profile [2]. Pri vytváraní profesijného profilu je treba definovať, ktoré informácie na danom účte študenti môžu nájsť a zároveň je vhodné žiadať a očakávať spätnú väzbu.

Je niekoľko bodov, ktoré by mal pedagóg dodržiavať aj pri publikovaní nových príspevkov určených na vzdelávanie, prípadne na informovanie študentov. Využívanie mien študentov by malo byť v obmedzenej miere nielen pri označovaní, zdieľaní jednotlivých prác študentov a názvoch ich tvorby. Zároveň pri ochrane osobných údajov je nutné vynechať ohodnotenie študentov.

Pokiaľ pedagóg nie je stotožnený s tým, že skupina alebo jeho profil bude verejný, je možné vytvoriť uzavretú komunitu a na základe vybudovaného zoznamu emailov odoslať pozvánku k pripojeniu sa do skupiny. To však nie je záruka bezpečnosti, keďže v súčasnosti je pomerne jednoduché vytvoriť snímku obrazovky a nie je možné zakázať jej následné zdieľanie. [2]

Odporúčam vytvorenie samostatného profesijného profilu pedagóga na sociálnej sieti, ktorá je v najväčšom zastúpení u študentov. Výhodou odlúčenia osobného a verejného profilu je nielen oddelenie profesijného života od súkromných aktivít vyučujúceho, ale aj možnosť nastavení informovanosti a notifikácií u  pridaných príspevkov, komentárov či správ vedúcich ku komunikácii. Pozor ale, pedagóg by mal byť vždy vzorom pre svojich študentov, bez ohľadu na to, koľko účtov na sociálnych sieťach má.

Cieľom využitia sociálnych sietí v pedagogickom prostredí je užšie prepojenie študentov v školskej komunite a zároveň poskytovanie relevantných informácií pre štúdium. Vytvorenie profesijného profilu pedagóga a spravovanie informačných príspevkov pútavým spôsobom môže prispieť k lepšej komunikácii učiteľa so študentami, vyššej kooperácii na hodinách, a teda aj následnému zvýšeniu záujmu študentov o výuku. 

Citace a použitá literatura:
[1] - BRDIČKA, Bořivoj. To, co Facebook prodává, jste vy. 2018. [cit. 2018-7-5]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21740/].  
[2] - HIGGIN, Tanner. Protecting Student Privacy on Social Media. 2017. [cit. 2018-7-5]. Dostupný z WWW: [https://www.edutopia.org/article/protecting-studen...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.