Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Ann S. Michaelsen
Odborný článek

Ann S. Michaelsen

21. 11. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Ludmila Kovaříková

Anotace

Článek pojednává o blogu norské učitelky Ann S. Michaelsen, která inspiruje svým přístupem k technologiím a jejich využitím např. při čtení s dětmi.

Přečtěte si anotace těchto knih a nejméně dva komentáře čtenářů. Vyberte si jednu knihu a napište krátký příspěvek na váš blog, kde vysvětlíte, proč jste si knihu vybrali a co od ní očekáváte. Podívejte se, zda má autor účet na Twitteru a zašlete mu zprávu s odkazem na váš text. [1]

Knihy:

Takto začíná lekce norské učitelky Ann S. Michaelsen, která vyučuje na Sandvika High School a jako jazykářka sdílí na svém blogu názory na využití digitálních technologií. V roce 2012 dokonce napsala spolu se svými 27 studenty publikaci Connected Learners; A step-by-step guide to creating a global classroom, jejímž cílem bylo pomoci učitelům promyšleněji propojit učení s vědomostmi uloženými na internetu. Stejně jako v knize i celým jejím blogem se prolíná důraz na výuku více řízenou žáky a méně učitelem. 

Teoretické rubriky jejího blogu se často inspirují jinými články, webináři, podcasty a školeními. Jsou východiskem pro úvahy, ze kterých většinou vyplývá, že závěry nejsou jednoduché a řešení nesmí být černobílé. Autorka tak pokládá více otázek, než poskytuje odpovědí, a odkazuje na další zajímavá videa a texty k prozkoumání.

Troufá si např. uvažovat nad tím, jak technologie mění výuku jazyků, jestliže existují nástroje, které okamžitě přeloží to, co říkáme. Zakázat snad dětem tyto technologie úplně? Nebo jsou na určité úrovni jazyka naopak nutné? Ony přece pomáhají především začátečníkům, kteří díky nim mohou v zahraničí téměř bez problémů komunikovat i bez znalostí jazyka. Jenže kde jsou limity používání takových technologií? Nestává se učení jazykům zbytečné? Není třeba si uvědomit, že učení jazyka je spíš proces, jehož součástí je také vědění o kultuře země, kontextech, v jakých se ten který výraz používá, odhalení konotací a porozumění idiomům? [2] A jak vlastně vybalancovat podporu technologií (busuu, Duolingo, goFluent…) a přirozenou výuku konverzací s cizincem?

Další články se týkají motivace studentů, leadershipu ve školách, game-based learningu, a nahlédnout můžeme i do osnovy jejích kurzů, v nichž vedle nástrojů, které známe (Padlet, Skype…), doporučuje i několik dalších (talkwall, MySimpleShow). Všechny tyto aplikace ale mají za cíl podporovat spolupráci, kreativitu v psaní a schopnost uvažovat nad současnými globálními tématy.

Čím se můžeme inspirovat, jsou právě její lekce o čtenářství a práce s vyhledáváním informací. Opakovaným výstupem dětských prací je blog, při jehož psaní si děti zlepšují komunikační dovednosti, zvyšují svou sebedůvěru prezentací svých názorů a dávají prostor své kreativitě. [9] Příspěvek výše je několikrát variován. Na blog mohou žáci psát např. i klasický podvojný deník, který zakončí soupisem dojmů z knihy. Zápis by měl odpovídat základním prvkům příběhu, tj. tématu, prostředí, zápletky a vývoje postav. [3] V jiném příspěvku zadává vytvořit rozhlasový pořad, v němž jeden bude autorem a druhý reportérem. Jako autoři se děti musejí připravit na záludné otázky týkající se i dětství autora, tématu knihy, inspirace jinými knihami a vlivy dalších autorů apod. Pořad mohou podkreslit vhodnou hudbou, a dokonce počítat s tím, že spolužáci budou na Twitteru klást otázky pod hashtagem #bookreport. [4] Pokud jste zvědaví, jak blogy dětí vypadají ve skutečnosti, můžeme do nich nahlédnout po straně autorčina webu a vytvořit si tak lepší představu.

Řada dalších lekcí se orientuje na současné problémy, oblíbeným tématem se stalo např. vyhledávání informací o původních obyvatelích Ameriky. Žáci mají za úkol najít pět zajímavých informací o autorovi (včetně jeho účtu na Twitteru), přečíst si recenzi knihy a poslechnout si rozhovor. Na základě těchto informací pak sepsat své dojmy nejen o knize, ale i o autorovi. [5]

Za další současná a možná i kontroverzní témata vybírá ke zpracování problémy životního prostředí či střelby ve školách. Cílem je opět napsat na blog, jak se liší informace v odkazovaných článcích a dopisech spisovatelů. Jindy najít argumenty pro a proti a sestavit vyváženou zprávu pro školu, která má prezentovat svůj názor na klimatické změny. Možným východiskem mohou být i Trumpovy a Putinovy tweety nebo televizní pořad, který se tváří jako legrace. [6] [7] Po zhlédnutí emotivní reklamy zas odhalují, čím na nás taková reklama může zapůsobit a jak toho lze využít, když chceme upozornit na nějaký problém ve společnosti. [8]

Při pročítání blogu Ann S. Michaelsen se člověk neubrání srovnávání. V Norsku a zřejmě i na její škole je trochu jiná situace než u nás. Studenti mají k dispozici notebooky a stálé připojení na internet, celkově se klade větší důraz na personalizaci výuky. Přesto její články nabízejí spoustu inspirace i otázek k zamyšlení i pro nás. Podstatné je, že ve velké části lekcí autorka trvá na spolupráci ve skupinách a využívá i jiné mediální formy, než na jaké jsme zvyklí ve výuce (podcast, Twitter), čímž se snaží narušit tradiční frontální výuku a zároveň propojit třídu se světem mimo školu.

*

Článek byl finančně podpořen a vytvořen v rámci spolupráce Spomocníka na kampani Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech, kterou v rámci aktivit NÚV řeší systémový projekt OP VVV Podpora práce učitelů.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – MICHAELSEN, Ann S. TEACHING LITERATURE. 2013. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2013/01/04/literature-suited-for-high-school-students/].
[2] – MICHAELSEN, Ann S. HOW NEW TECHNOLOGIES ARE CHANGING LANGUAGE LEARNING. 2019. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2019/04/28/how-new-technologies-are-changing-language-learning/].
[3] – MICHAELSEN, Ann S. TEACHING HOW TO REFLECT ON YOUR BOOK. 2013. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2013/02/12/teaching-how-to-reflect-on-your-book/].
[4] – MICHAELSEN, Ann S. TEACHING LITERATURE WITH ORAL PRESENTATIONS. 2014. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2014/01/03/teaching-literature-with-oral-presentations/].
[5] – MICHAELSEN, Ann S. TEACHING LITERATURE TO FIRST YEAR STUDENTS. 2016. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2016/03/08/teaching-literature-first-year-students/].
[6] – MICHAELSEN, Ann S. DEAR EUROPE, LETTERS FROM THE UK. 2019. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2019/10/28/dear-europe-letters-from-the-uk/].
[7] – MICHAELSEN, Ann S. TEACHING GLOBAL CLIMATE CHANGE, WHAT SHOULD WE BELIEVE?. 2019. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2019/10/05/teaching-global-climate-change-what-should-we-believe/].
[8] – MICHAELSEN, Ann S. TEACHING THE POWER OF TARGETED CHILLING ADS. 2019. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2019/09/20/teaching-the-power-of-targeted-chilling-ads/].
[9] – MICHAELSEN, Ann S. TEACHING STUDENTS HOW TO IMPROVE THEIR WRITING WITH BLOGS. 2019. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://annmichaelsen.com/2019/09/23/teaching-students-how-to-improve-their-writing-with-blogs/].
[10] – ROHRBACH, James. How New Technologies Are Changing Language Learning, For Better And Worse. 2018. [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: [https://www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2018/05/10/how-new-technologies-are-changing-language-learning-for-better-and-worse/#3e3f3623a178].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ludmila Kovaříková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.