Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Vědecky podložená certifikace vzdělávacích produktů
Odborný článek

Vědecky podložená certifikace vzdělávacích produktů

20. 4. 2020 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o projektu americké neziskové a výzkumné organizace Digital Promise, který organizuje certifikaci vzdělávacích produktů zaručující jejich kvalitu a účinnost.

To, co dělá americká nezisková a výzkumná organizace Digital Promise, by pro nás mohlo být hodně inspirativní. Jejím hlavním cílem je posilovat schopnost všech vzdělávat se prostřednictvím technologií, a snižovat tak rozdíly mezi lidmi. Jedním z prostředků, jak toho chce dosáhnout, je její aktuální projekt umožňující vývojářům (a prodejcům) působícím ve školství získat certifikát osvědčující, že jejich vzdělávací produkt je v souladu se současnými poznatky vědy (včetně pedagogiky). Celý proces má několik fází, během nichž je vývoj produktu průběžně sledován a ovlivňován.

Digital Promise na certifikaci pracuje již 6 let. Ukázalo se, že vývojáři výukových produktů vůbec nejsou zvyklí si své výsledky vědecky ověřovat. Není výjimkou, že někdo má skvělý nápad a chce žákům pomoci, ale nakonec jeho produkt výukové výsledky vůbec nezlepšuje.

Bude zajímavé se podívat, jak jsou definována profilová kritéria, která vývojáře navádějí na cestu k získání certifikátu:

oblast závazek vyhlášen slibný vývoj certifikát získán
Vědecky ověřovaný vývoj Vývojový tým je připraven zohledňovat výsledky výzkumu a akceptovat potřeby celého spektra studujících. Vývoj produktu je ověřen min. dvěma seriózními vědeckými studiemi publikovanými v renomovaných časopisech. Výzkum poznávání je klíčovou složkou, na níž je vývoj produktu založen. Výzkumný tým realizuje též vlastní výzkum a výsledky zveřejňuje.
Nastavení výuky a učení Produkt umožňuje určitou individualizaci úrovně obsahu či postupů, rozdíly jsou závislé na dosažených výsledcích. Možnosti personalizace jsou odvozeny od vlastností uživatele a založeny na výzkumu.
Implementace podpory Produkt nabízí uživatelům zákaznickou podporu typicky založenou na řešení technických problémů. Produkt nabízí pomoc s implementací, studijní materiály, kurzy pro uživatele a poskytuje dlouhodobou podporu, jejímž cílem je též ověřovat, zda je použití ve shodě se záměrem.
Data pro soustavný rozvoj Vývoj produktu je doprovázen pilotním ověřováním a studiemi účinnosti. Vývoj produktu je doprovázen nejen pilotním ověřováním a studiemi účinnosti, ale též zahrnuje zpětnou vazbu od uživatelů. Je posilován publikováním výzkumných zpráv, které napomáhají produkt zdokonalovat.

Mezi prvními vlastníky certifikátu je např. Newsela, platforma poskytující v několika úrovních ověřené výukové materiály založené na důvěryhodných zdrojích (National Geographic, Associated Press ad.). Dalším certifikovaným je kurz University of Michigan Advanced Education Technology Certificate Program, který je analogií certifikace schopností pro učitele, nebo EdTech Genome Project, který pod patronací Jefferson Education Exchange organizuje spolupráci více jak 100 institucí ve výzkumu efektivity vzdělávacích produktů (ukazuje se, že až 85 % nenaplňuje očekávání) [1].

Certifikát dále získaly tyto produkty: Actively Learn, Amplify, BrainQuake, Cignition, CommonLit, CODAP, Goalbook, Lexia Core5 Reading, Microsoft’s Immersive Reader (asistivní čtečka), Speak Agent, ST Math, Woot Math.

Celá řada přihlášených produktů certifikát nezískala (nejsou zveřejňovány) navzdory tomu, že jejich vývoj byl podložený seriózním výzkumem. Bylo tomu tak v případě, že výsledky výzkumu nebyly dostupné uživatelům či potenciálním zákazníkům. O existenci výzkumu zkrátka nestačí mluvit, výsledky musí být volně dostupné a ověřitelné.

V některých případech se ukázalo, že produkt při vývoji vědecky ověřené postupy neaplikoval, byl ale schopný existenci podpůrných výzkumných závěrů dohledat dodatečně. V takovém případě byl certifikát udělen.

Je zřejmé, že podobná certifikace by mohla mít zásadní vliv na zvyšování kvality vzdělávacích produktů i u nás. Pro tvůrce by byla jistě tou nejlepší reklamou. Její realizace v našich podmínkách by však byla hodně obtížná. Úroveň naší pedagogické vědy není příliš vysoká. Já sám jsem se ve své praxi již několikrát setkal s vědeckými studiemi, které byly vyrobeny na zakázku prodejce. Něco podobného zavádět má proto smysl jen tehdy, podařilo-li by se zajistit skutečnou nezávislost certifikačního orgánu.

V úvahu přichází snad jedině Digikoalice.

Literatura a použité zdroje

[1] – TATE, Emily. New Certification Rewards Education Products Backed by Research. 2020. [cit. 2020-3-17]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/news/2020-02-19-new-certification-rewards-education-products-backed-by-research].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Neumajer
21. 4. 2020, 08:22
Moc pěkná myšlenka!
"V úvahu přichází snad jedině Digikoalice."
V DigiKoalici je bohužel zrovna členů z akademických řad poskrovnu. Asi by to musel být podnikatelský záměr, aby to vzbudilo zájem.
ON
Bořivoj Brdička
22. 4. 2020, 08:02
Ono není vůbec nutné, aby ten výzkum nad produktem realizoval člen organizce, která takový certifikát vydává. Je na vývojáři, aby si takovou spolupráci zajistit. Je mi ale docela jasné, že v našich podmínkách je to skoro nemožné. Ještě teď mám v živé paměti, jak jsem byl u svého akademického zaměstnavatele hrubě napadán, když jsem si dovolil zpochybnit placený posudek, který si u stejné akademické instituce objednal náš známý vydavatel učebnic.
Kdyby se do toho Digikoalice pustila, musela by zajistit, aby byl provedený výzkum skutečně nezávislý!

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.