Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 10 důvodů, proč je volba vhodného vzdělávacího prostředí pro online výuku tak důležitá
Odborný článek

10 důvodů, proč je volba vhodného vzdělávacího prostředí pro online výuku tak důležitá

Tento článek je součastí seriálu: Online vzdělávání

Anotace

Ne náhodou je volba vhodného vzdělávacího prostředí hned druhou zásadou online pedagogiky v doporučení Global Online Academy. Tento článek odkrývá 10 důvodů, proč je tato volba tak zásadní a jak s ní souvisejí další zásady online vzdělávání.
Autor: macrovector – www.freepik.com

 

Volba vhodného vzdělávacího prostředí je hned druhou z celkem 15 zásad online pedagogiky doporučených Global Online Academy. O nich jsme vás poprvé informovali 11. března v článku Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem?, aby se následně staly základem pro naše další aktivity, ať už šlo o webinář Metodického portálu RVP.CZ Jak na online vzdělávání, nebo o akci Virtuálního Digicentra Jak učit online.

Že je tato zásada hned na druhém místě, není náhoda. Klidně by mohla být i první. Jde totiž o zcela zásadní princip, ze kterého vycházejí všechny zbylé zásady i další přístupy. Přitom tím nejdůležitějším není samo vzdělávací prostředí, ale to, zda jej dokážeme zvolit vhodně a zejména pak, jak to uděláme. Oběma těmto otázkám ovšem předchází otázka proč. Proč je volba vhodného vzdělávacího prostředí tak důležitá.

10 důvodů, proč vhodně zvolit vzdělávací prostředí pro online výuku

 1. Zajistíme jednotný způsob online výuky pomocí stejné platformy a do ní integrovaných nástrojů.

  Používáním stejného LMS (Learning Management System) řešení budou všichni učitelé a žáci na škole používat jednotné vzdělávací prostředí (předem dobře vybrané a nakonfigurované) a realizovat prostřednictvím něj konzistentní online výuku. Kdyby si jeden učitel zvolil pro online vzdělávání G Suite, druhý Microsoft 365 (dříve Office 365), třetí Moodle, čtvrtý Schoology, pátý Edmodo, šestý redakční systém Wordpress a sedmý něco, co ani náznakem nepřipomíná LMS, všichni by možná dělali totéž, ale z celkového pohledu školy je to neefektivní. Navíc to ukazuje na nejednotnou strategii školy, která buď zcela chybí, nebo nemá jasnou vizi. Nehledě na další problémy, které s tím souvisejí (viz další body níže).

 2. Zamezíme fragmentaci technologií zapojených do online výuky.

  Volbou shodné platformy eliminujeme situace, kdy online výuku fragmentujeme na několik samostatných platforem (viz bod 1), které existují zcela odděleně a do nichž je často zapotřebí používat různé přihlašovací údaje. Použitím jednotného vzdělávacího prostředí značně defragmentujeme využívání technologií minimálně na úrovni aplikací, které jsou v rámci školních vzdělávacích řešení integrovány. Pokud škola používá G Suite, bude v rámci něj využívat Google nástroje (Gmail, kalendář, učebnu, dokumenty, disk ad.). U Microsoftu pak všechny nástroje Office 365 apod. 
  Ke značné defragmentaci může dojít i u aplikací třetích stran, kdy se v rámci školní strategie online vzdělávání vybere konkrétní balík nástrojů nad rámec toho standardního od Googlu, Microsoftu apod. tak, aby se nerealizovaly stejné činnosti různými nástroji. 

 3. Nezahltíme žáky technologiemi zapojením velkého množstvím různých platforem pro správu a vedení online výuky. 

  Pokud každý učitel zapojí jiné technologie pro online výuku (viz bod 1), bude to pro žáky znamenat totální technologické zahlcení, kdy pro základní činnosti online vzdělávání jako je organizace výuky, komunikace, tvorba a sdílení obsahu, budou nuceni používat desítky různých aplikací a platforem. 
  Realizací online výuky v rámci jediného vzdělávacího prostředí snížíme, v kombinaci s jednotným balíkem aplikací třetích stran, technologické zahlcení na minimum a budeme se moci více věnovat samotnému obsahu a jeho formám.

 4. Zkoordinujeme online výuku, aby všichni učitelé a žáci věděli, jaká konkrétní výuka v tu kterou dobu probíhá, a mohli si lépe naplánovat další činnosti.

  Minimalizuje se tak situace, kdy vámi naplánovaná online výuka koliduje s výukou kolegyně, protože každý používáte jiný systém a vzájemně o sobě nevíte. Problém s koordinací však může nastat i v rámci jednotného vzdělávacího prostředí, kdy například v kalendáři nevidíte události kolegů a kolegyň, pokud nejste do jejich výuky při plánování v kalendáři přizváni. Zde je nezbytné dohodnout se v rámci celé školy na jednotném přístupu (opět souvisí s nastavením vhodné strategie a plánování), který například koresponduje s rozvrhem. Pak je zřejmé, ve kterých časech má ten který učitel nárok vyučovat online, a nebude docházet k tomu, že žáci v jeden okamžik mají mít více online výuk naráz.

 5. Zcentralizujeme online výuku vytvořením společného místa zvlášť pro učitele a zvlášť pro žáky.

  Učitelé chodí vždy na jedno centrální místo (říkejme mu třeba rozcestník nebo nástěnka), kde najdou všechny informace k výuce a dalším aktivitám, podobně jako je tomu u nástěnky ve sborovně. Žáci pak na takovémto rozcestníku, ideálně dále členěném podle tříd, najdou odkazy na své online předměty a další informace od vedení školy či konkrétních učitelů.

 6. Zjednodušíme komunikaci v rámci online výuky a zabráníme tím jejímu nadužívání.

  V případě realizace online výuky vhodným LMS řešením (Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, apod.) eliminujeme posílání nadbytečných e-mailů mezi učiteli a žáky, např. při odevzdávání úkolů nebo při rozesílání pozvánek na online schůzky. Pokud se všechny informace k výuce včetně plánovaných setkání objevují na hlavní stránce konkrétní místnosti daného předmětu, žáci si mohou nastavit upozornění na tamní změny nebo si i bez notifikací sami řídit sledování zdejších změn. 

 7. Vytvoříme prostor pro jiné formy vzdělávání žáků i učitelů napříč předměty, ročníky a obory vzdělávání. 

  Stejně jako vytvoříme místa (Učebny, Týmy apod.) pro online výuku našich předmětů, můžeme vytvořit i prostory pro jiné kurzy či projekty, které v rámci školy hodláme realizovat, a to napříč třídami i předměty. S využitím integrovaných školních účtů v daném vzdělávacím prostředí jen pozveme konkrétní učitele a žáky do daného kurzu a nastavíme jim odpovídající roli (lektor/účastník). Přes společnou nástěnku (viz bod 5 výše) pak můžeme vedle standardní výuky zveřejnit i všechny tyto kurzy.

 8. Zabezpečíme online výuku prostřednictvím používání výhradně školních účtů a bezpečného přenosu dat v průběhu online výuky.

  Zabezpečení online výuky lze v tomto směru vidět minimálně ve dvou rovinách. Tou první je bezpečnost na úrovni systémového nastavení, zejména pak přístupů, tou druhou pak bezpečnost na úrovni aplikační. 

  Pokud jde o systémové nastavení, zde jde například o jmennou konvenci a skupinovou politiku (každý žák je součástí vybraných skupin dle své třídy a studovaných předmětů) nebo povinné dvoufaktorové ověřování (2FA) u všech účtů. 
  V případě zabezpečení na úrovni aplikační je potřeba dbát na používání výhradně ověřených a bezpečných aplikací, primárně těch, které jsou integrovány v daném vzdělávacím řešení. Příkladem může být striktní trvání na používání videokonferenčního řešení Meet v rámci G Suite či Microsoft Teams v rámci Office 365 a nikoliv aplikací jako jsou Zoom či Diskord, ať už z bezpečnostních důvodů (případ Zoomu), nebo kvůli zbytečné fragmentaci a přehlcení (viz bod 2 a 3 výše).

 9. Ochráníme data a osobní údaje učitelů a žáků jejich uložením na serverech v EU.

  Na ochranu dat a způsob této ochrany při volbě vhodného vzdělávacího řešení často zapomínáme nebo mu neklademe takovou důležitost. Některé způsoby, jako 2FA či správná jmenná konvence u žákovských účtů, byly již zmíněny v předchozím bodě. Do ochrany dat však také patří to, kde jsou data uložena. Přitom skutečnost, že nejsou fyzicky na školních serverech, ale na serverech v Evropské unii, je zárukou jejich ochrany, kterou tímto garantuje společnost, jejíž školní řešení jako škola využíváme. 

 10. Vytvoříme kvalitní základ online vzdělávání, na který budeme moci, i když v jiné podobě, navázat v budoucnu po znovuotevření škol.

  Pokud jsme během úvodních týdnů po uzavření škol nestihli nebo nebyli schopni konkrétní vzdělávací prostředí vybrat, nainstalovat a nastavit v souladu s předem stanovou strategií online vzdělávání, stále máme možnost v průběhu následujících týdnů takovéto prostředí připravit a využít tento čas jako dobrý odrazový můstek pro jeho budoucí aktivní využití, i když převážně jen jako doplněk k prezenční formě výuky. 

Napadá vás ještě jiný důvod pro vhodnou volbu vzdělávacího prostředí? Napište nám jej do komentáře pod článkem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.