Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 5 věcí, které udělejte pro zachování online vzdělávání po návratu do škol
Odborný článek

5 věcí, které udělejte pro zachování online vzdělávání po návratu do škol

6. 5. 2020 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Online vzdělávání

Anotace

Má smysl zachovat online vzdělávání i po návratu do škol? A případně v jaké podobě? Tento článek je stejně tak zamyšlením jako návodem pro učitele a vedení škol, jak naložit s online vzděláváním po obnovení prezenční výuky.
Autor: macrovector – www.freepik.com

Až se opět plně vrátíme k prezenční výuce, co se stane s naším online vzděláváním? Já vám to řeknu: zcela nebo z velké části zmizí. 

Jsem přesvědčen, že se to opravdu stane, pokud si sami nezodpovíme otázku proč má pro nás smysl online vzdělávání zachovat a zdali nám to vůbec něco přinese. A tím nám teď myslím především učitele a žáky. 
A až se budeme následně zamýšlet nad smyslem jeho možného zachování, měli bychom též přemýšlet o tom, jak by naše případné online vzdělávání mohlo nadále vypadat.

Proč zachovat naše online vzdělávání

Mohl bych vám tu nyní vyjmenovat obecné důvody, proč má smysl online vzdělávání zachovat. Na tuto otázku byste si však měli odpovědět vy. Zkuste se nejprve sami sebe ptát, zda a jaký smysl to má pro vás.

Já osobně mám tyto konkrétní důvody. Online vzdělávání mi umožní:

 1. poskytnout personalizovaný přístup 24 x 7 
 2. lépe organizovat a realizovat projekty, jdoucí nad rámec mé výuky
 3. nabídnout vzdělávání komukoliv, nejen těm, které učím

V jaké podobě zachovat online vzdělávání

V případě, že jste si našli své důvody pro zachování online výuky, nabízí se otázka, jaká její podoba by vám nejlépe vyhovovala, jinak řečeno, v jakém rozsahu byste ji rádi integrovali do vaší prezenční výuky. Odpověď na tuto otázku je opět značně individuální, nicméně výsledný rozsah a podoba by měla korespondovat s jednotnou strategií online vzdělávání vaší školy.

Jak zachovat online vzdělávání je tak otázkou nejen na vás, ale i na další učitele a také na vedení školy. Následujících 5 kroků může sloužit jako návod pro vás všechny.

5 kroků pro zachování online vzdělávání

 1. Sestavte tým pro vytvoření strategie online vzdělávání na vaší škole. 
  Tým by měl být složen z čelných učitelů v oblasti online vzdělávání, kteří je dlouhodobě aplikují pro podporu své výuky a/nebo nejvýrazněji přispěli k jeho rozvoji na vaší škole během uzavření škol, dále ze zástupců studentů a vedení školy.
 2. Vyhodnoťte online vzdělávání na vaší škole během uzavření škol.
  Zamyslete se především na tím, jaké zásady online pedagogiky vaši učitelé během uzavření škol ve své online výuce použili a které zde zcela chyběly. Komplexní analýza by měla obsahovat nejen konkrétní zapojené platformy všech učitelů, ale také způsoby, jakými je použili, a formy výuky, které pomocí nich dokázali uskutečnit. 
 3. Vytvořte novou strategii online vzdělávání v souladu se zásadami online pedagogiky pro období po znovuzavedení prezenční výuky. 
  Vyjděte přitom z dobře navržené, jednotné podoby vzdělávacího prostředí a nezapomeňte dát učitelům i v tomto prostředí dostatek volnosti pro realizaci své výuky.
 4. Pomozte učitelům integrovat online vzdělávání do jejich prezenční výuky. 
  Touto pomocí se myslí dlouhodobá, pravidelná asistence učitelů při návrhu, integraci a provozu online vzdělávání. Zde se jeví jako vhodná pomoc vybraných žáků, kteří se tím mohou dostat do role asistenta učitele pro řešení online výuky.
 5. Na základě výše uvedených bodů realizujte kombinovanou podobu vzdělávání současně se zahájením prezenční výuky. 
  Důležité je i pravidelné vyhodnocování online výuky a úprava či doplnění její podoby, pokud se vámi připravená strategie neosvědčí nebo nazná změn.
Jak je patrné zejména z bodů 3 a 5, uvedený postup počítá s modelem, ve kterém je online vzdělávání integrováno do prezenční výuky. Při úpravě daných bodů by ale stejně tak mohl posloužit pro revizi online vzdělávání bez prezenční výuky, pro příští uzavření škol, protože taková situace by mohla v budoucnu opět nastat. 

V úvodu jsem zmínil svou predikci možného zániku online vzdělávání, pokud nedokážeme najít důvody pro jeho existenci. Obtížně se nám budou hledat, pokud jej nedokážeme vnímat jinak než jako alternativu toho prezenčního a neuvidíme jeho potenciál a roli v kombinované formě vzdělávání.

Zánik online vzdělávání by však mohl být i prospěšný. Než jej totiž realizovat bez jednotné, školní strategie, postavené na zásadách online pedagogiky, to jej raději zrušme. Taková podoba online vzdělávání může totiž nadělat víc škody než užitku a podepsat se především na našich žácích, což jsme měli možnost v průběhu posledních měsíců několikrát poznat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.