Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Digitální občanství podle Common Sense
Odborný článek

Digitální občanství podle Common Sense

Anotace

Informace o existenci kurikula americké neziskovky Common Sense, které pokrývá výuku tematiky digitálního občanství od MŠ až po SŠ, jež má přesah jak do mediální výchovy, tak do digitální gramotnosti.

Common Sense je nezávislá neziskovka, která podle vlastních slov „pomáhá dětem uspět v rychle se měnícím světě“. Na Spomocníkovi jsme o jejích aktivitách již informovali (zde), dokonce i o existenci kurikula s tematikou digitálního občanství, které (podobně jako Výuka digitálního občanství podle Googlu) je všem volně k dispozici (Digital Citizenship). Podívejme se tentokrát na něj trochu podrobněji, protože by mohlo být zajímavou inspirací pro dosud nedokončenou inovaci našeho RVP.

Kurikulum Common Sense pro výuku digitálního občanství bylo vyvinuto ve spolupráci s Projektem Zero (Harvard Graduate School of Education) a ověřeno několika tisíci učiteli. Příprava byla zaštítěna výzkumem vědců z Harvardu [1]. Vycházel, jak je obvyklé, ze statistického vyčíslení trendů. To, že roste množství času dětmi stráveného s přístroji, již asi nikoho nepřekvapí. Zde se uvádí 8:56 hodin denně u teenagerů (13–18 let). Spomocník na toto téma psal již několikrát (např. Vliv technologií na děti prudce roste). Mě ale zaujal trochu jiný výstup, a sice, jak se vyvíjejí preference dětí při vzájemné komunikaci.

[1] str. 4

Nemá smysl ztrácet čas zdůvodňováním zjevné potřeby dětí disponovat schopnostmi, které jim dovolí čas s přístroji strávený regulovat a využít ho ke svému prospěchu. Ta potřeba je docela zřejmá. Patří k základním složkám digitálního občanství. Zárukou, že se této problematice bude Common Sense věnovat, je i to, že jedním z jejích klíčových pracovníků je Tristan Harris (Dobře strávený čas podle Tristana Harrise).

Hlavním doporučením výše zmiňovaného výzkumu je orientovat výuku digitálního občanství primárně na budování schopností, ne na znalosti.

5 klíčových schopností digitálního občanství
Schopnost Jak budovat
Zpomalit a zamyslet se Uvědom si svou vnitřní reakci.
Překonej první dojem.
Vnímej komplexní souvislosti.
Posuď své zvyklosti. Nenech se rozčílit.
Zkoumat souvislosti Buď zvídavý/á a otevřený/á.
Přemýšlej o názorech druhých.
Zajímej se o pocity jiných lidí.
Zkoumej hodnoty a priority druhých stejně jako vlastní.
Přijímej morální, etickou i občanskou zodpovědnost.
Zjišťovat fakta a ověřovat je Hledej a odhaluj relevantní fakta.
Zkoumej informace z různých hodnověrných zdrojů.
Vyhodnocuj různé důkazy pravdivosti získaných informací.
Předvídání možných důsledků Předvídej možné způsoby reakce.
Zvažuj, jak různé volby odrážejí tvé vlastní hodnoty a cíle.
Nezapomínej na zodpovědnost vůči ostatním.
Vyhodnocuj možné důsledky svého jednání.
Aktivní zapojení Rozhodni se pro akci, která má skutečný a pozitivní dopad.
Měň své digitální zvyky ve prospěch wellbeingu.
Neváhej požádat o pomoc.
Buď spojencem a pomocníkem druhých.

Kurikulum digitálního občanství podle Common Sense je členěno do 6 tematických celků ve 4 věkových kategoriích. V každé kategorii je několik lekcí rozdělených podle témat a ročníků. Každá lekce je založena na skutečném problému, který musí žáci řešit každý den. Podívejme se alespoň na pár ukázek z titulů či podtitulů lekcí.

  MŠ – 2. třída 3.–5. třída 6.–8. třída 9.–12. třída
mediální rovnováha,
wellbeing
Jak říci ne technologiím, když se mi nechce? Jak vypadá zdravé užívání médií? Jak se digitální média snaží ovlivňovat, co si myslíš? Jsou média návyková?
soukromí,
bezpečnost
Jak zůstat v bezpečí na webu či v aplikaci? Rozdíl mezi soukromými a osobními informacemi Jak firmy získávají data o tobě? Jaký věk je vhodný pro přístup k sociálním médiím?
digitální stopa,
identita
Jaké informace mohu mít ve své digitální stopě? Jak tvá online aktivita ovlivňuje digitální stopu tvou i jiných? Kdo jsi online – výhody a nevýhody vlastní online prezentace Kdo sleduje tvou digitální stopu?
kontakty,
komunikace
Kdo je ve tvé online komunitě? Jak udržovat bezpečné online přátelství? Jak sociální média ovlivňují tvoje vztahy? Jak nastavit formu komunikace v závislosti na příjemcích?
kyberšikana,
digitální drama,
projevy nenávisti
Jak zastavit nežádoucí online zájem? Co je kyberšikana a jak ji zastavit? Nepřátelé a spojenci: začni bránit kyberšikaně Jakou souvislost má ztráta zábran online s kyberšikanou?
zprávy,
mediální
gramotnost
Jak povzbudit druhé? Jaká práva a zodpovědnost mám jako tvůrce?
Můžeš věřit tomu, co vidíš?
Jak reagovat na aktuální zprávy? Jak internetová reklama přispívá k šíření dezinformací?
Jak filtrování omezuje náš přístup k informacím?

Když se na tematiku spojenou s digitálním občanstvím podíváte blíže, zjistíte, že je velmi úzce spojena s mediální a digitální gramotností. U nás jsou však bohužel mediální a digitální gramotnosti dosud chápány jako samostatné obory. Starost mi dělá ta skutečnost, že v právě dokončované „malé“ revizi RVP ZV dochází jen ke změnám souvisejícím s tou digitální, a mediální výchova jako průřezové téma zůstává beze změny. Mám vážné obavy, že právě digitální občanství bude implementováno zcela nedostatečně.

Posuďte sami, zda to odpovídá aktuálním prioritám pro vzdělávací cíle 21. st.

Media Balance Is Important

Literatura a použité zdroje

[1] – CARRIE, James. et al. Teaching Digital Citizens in Today's World: Research and Insights Behind the Common Sense K–12 Digital Citizenship Curriculum. 2019. [cit. 2020-6-8]. Dostupný z WWW: [https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/education/sites/default/files/tlr_component/common_sense_education_digital_citizenship_research_backgrounder.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
15. 6. 2020, 08:50
Ještě připojím pozvánku na Kulatý stůl k mediální gramotnosti, který bude ve středu 17.6. od 14:00 v Městské knihovně v Praze (a také online) - https://skav.cz…st-zaku/ .
Bořivoj Brdička
22. 6. 2020, 19:52
Máte-li zájem, ze stolu byl pořízen záznam - https://youtu.b…Qh2fHJ0c . Nemusíte ale ztrácet 2 h drahoceného času. To hlavní vám řeknu jednou větou. Naše školy nebudou v dohledné době schopny v dostatečné míře zvyšovat mediální gramotnost žáků.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.