Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Dny otevřených dveří online
Odborný článek

Dny otevřených dveří online

25. 11. 2020 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Zavření škol se může jevit jako překážka v uspořádání Dnů otevřených dveří. Ovšem jen do okamžiku, než si uvědomíte, že je můžete uskutečnit online.
Autor: freepik – www.freepik.com

 

Ve škole můžete dělat skvělé věci, pokud je však nedokážete dobře prodat a lidé se o nich nedozvědí, je to, jako byste nedělali nic.

Důležitost prezentace školy, její význam i dopad si dnes snad uvědomují všichni zainteresovaní – vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci i samotní žáci. A nejde jen o prezentaci prostřednictvím školních webových stránek či sociálních sítích, ale taktéž o prezentaci osobní, jejíž nejlepším příkladem jsou Dny otevřených dveří.

Když se vám pak škola na několik týdnů až měsíců zavře, máte v zásadě dvě možnosti: prezenční Dny otevřených dveří zrušit a počkat, až je budete moci opět uskutečnit, nebo je realizovat online.

Jak taková akce může vypadat, jak se liší od té prezenční, co se za ní skrývá a co vše nám dokáže odhalit?

Přechod mezi prezenční a online formou výuky je podobný

Jedno je asi zřejmé od samého začátku. Stejně jako u přechodu od výuky prezenční k výuce online, ani v případě Dnů otevřených dveří není možné první formu jen překlopit do té druhé. Účastníci, kteří se připojili na Dny otevřených dveří přes videokonferenci, se nechovají stejně jako účastníci, kteří právě prošli hlavním vestibulem školy. I když zase tak velký rozdíl to nakonec být nemusí.

Virtuální prohlídka školy

Když už si budoucí žáci a jejich rodiče udělají čas a přijdou se osobně podívat do školy, především je zajímá, jak to tam vypadá, chtějí zjistit, jak na ně zdejší prostředí bude působit. Pravděpodobně, stejně jako já, také oni věří, že prostředí, ve kterém člověk tráví svůj čas, jej ovlivňuje, formuje a má nemalý vliv na jeho chování a celkový přístup.

Nabízí se tedy otázka, jak v online režimu tento zážitek nejlépe zprostředkovat.

Profesionální vs. amatérské řešení virtuální prohlídky

Odpovědí může být virtuální prohlídka školy. Nejlepším řešením se patrně jeví to profesionální, kdy vám firma nafotí celou školu a pomocí příslušné platformy vytvoří virtuální prohlídku podobnou těm, které dnes můžeme vidět v mnoha muzeích nebo kterou již dlouho známe z aplikace Google StreetView v rámci Google Map a Google Earth.

Ukázka profesionálně zpracované virtuální prohlídky naší školy.

Pokud si toto řešení nemůžete dovolit, stále se nabízí varianta amatérská, např. v podobě streamované procházky po škole nebo několika streamů z více míst školy prostřednictvím různých streamovacích platforem. Mezi nevýhody tohoto přístupu patří riziko technologické fragmentace (při použití více různých druhů platforem) a případně také riziko bezpečnostní (pokud dané řešení například není součástí toho školního). Mezi výhody lze zmínit tu skutečnost, že tato forma streamované prohlídky může být zcela v režii žáků školy. Samozřejmě je nezbytná organizace a jednotný postup při nabídce této prezentace všem účastníkům (např. určení jednoho místa, kde naleznou odkazy na jednotlivé streamy apod.).

Výše uvedené přístupy, tedy virtuální prohlídka a streamování se dají samozřejmě kombinovat, případně nahradit či doplnit jiným multimediálním obsahem, například předtočenými videi apod., které mohou být promítány ať už v průběhu, nebo po skončení online Dnů otevřených dveří.

Dny otevřených dveří online jako obraz fungování školy

Vedle prostředí školy chtějí návštěvníci Dnů otevřených dveří poznat, jak to na dané škole funguje, od přístupu vedení školy a učitelů až po organizaci aktivit a vzdělávání. Budoucí žáci se pak touží potkat se svými o pár let staršími vrstevníky, kteří na škole studují, aby se od nich dozvěděli, jak to tam opravdu chodí.

V prvních dvou případech může mnohé napovědět již samotná organizace celé online akce, počínaje registrací, způsobem zápisu na jednotlivá setkání (ať už jde o ta úvodní společná, nebo individuální v jednotlivých oborech) a konče komunikací s účastníky před i po skončení akce, a nejvíce pak v jejím průběhu v prostředí videokonferenčního systému.

Jak je videokonference moderována, jakým způsobem v ní vystupují jednotliví aktéři, od vedení školy přes jednotlivé učitele, i to, jak je vedena diskuze, může účastníkům do značné míry napovědět, jakou má škola úroveň. Do té se samozřejmě počítá i zvládnutí akce po stránce technologické a bezpečnostní.

Nechci tu zacházet příliš do detailů, uvedu jen pár příkladů.
V případě našich Dnů otevřených dveří online jsme například řešili, zda budou účastníci čekat v předsálí (termín prostředí Microsoft Teams, kdy hosté nevstupují přímo do videohovoru na rozdíl od lidí z organizace) a budou vpouštěni ručně moderátorem, nebo zda budeme zveřejňovat odkazy na vstupy do jednotlivých videohovorů na webu školy či je pošleme pouze registrovaným účastníkům. Jako škola, která má ve svém vzdělávání předmět Kybernetická bezpečnost, si snadno odvodíte, které varianty zvítězily.

Samozřejmostí bylo též plné zapojení námi používané platformy Microsoft Teams a také dalších aplikací v rámci školního vzdělávacího prostředí Office 365 pro školy, které na naší škole používáme.

Žáci a jejich role na Dni otevřených dveří online

Jaké by to byly Dny otevřených dveří, kdyby do nich nebyli přizváni žáci. Ty prezenční mají u nás téměř celé ve své režii a u těch online by tomu nemělo být jinak. Po prvním Dnu otevřených dveří online, kdy jsme si tento model vyzkoušeli, je plánujeme u toho druhého alespoň částečně zapojit a postupně jim dát mnohem více prostoru, aby jednou i tuto formu mohli vést sami.

Nejlepší prezentace, jaké může škola dosáhnout

Pokud Dny otevřených dveří, ať už ty prezenční, nebo online, organizují a vedou výhradně učitelé pod vedením školy, něco to o takové škole také vypovídá.

Minimálně že zde žáci nemají potřebnou důvěru, že nejsou důležití nebo že je důležitější něco jiného, například vzdělávací obsah nebo vybavení školy.

Když ale rodiče a jejich děti přijdou na školu, kde tamní žáci vedou jak prezenční, tak online Dny otevřených dveří, rychle si uvědomí, že se octli v prostředí, kde mladí lidé dostávají potřebnou důvěru a dostatek prostoru, aby se mohli nejen aktivně zapojovat do aktivit školy, ale též pro sebe hledat příležitosti a ty následně realizovat.

Takto pojaté Dny otevřených dveří pak odhalí vůbec to nejdůležitější: samostatné a kreativní žáky, kteří dokážou prezentovat svou školu a dělat jí tím tu nejlepší možnou reklamu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.