Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Weston Kieschnick
Odborný článek

Weston Kieschnick

15. 2. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Seznámení s myšlenkami kalifornského experta na vzdělávací technologie, původem učitele, který spolu se svou manželkou, učitelkou, pomáhá učitelům orientovat se v současné situaci plošného zavádění hybridní výuky.

Činnost amerického konsorcia CoSN (Consortium for School Networking) sledujeme již dlouho a s velkým zájmem (zde). Je nám vzorem nejen v oblasti budování školské síťové infrastruktury, ale též při hledání odpovědí na otázky spojené s využitím technologií ve výuce. Tentokrát jsem se nechal inspirovat tím, koho si CoSN pozvalo jako hlavního řečníka na svou letošní výroční (online) konferenci, která má jako hlavní téma Směle a statečně (Bold & Brave). Snad není tak těžké pochopit proč. Čelíme nemalým výzvám a bez obou těchto vlastností se neobejdeme.

Weston Kieschnick je kalifornský expert věnující se přípravě učitelů v oblasti vzdělávacích technologií. Hodně populární je jeho podcast Teaching Keating, který připravuje spolu se svou ženou, učitelkou Molly. Je autorem dvou knih – Bold School (2017) je o tom, jak by měla vypadat nově (odvážně) pojatá výuka kombinující školní a mimoškolní technologiemi podporované aktivity, Breaking Bold (2020) jde dále a naplňuje podtitul Westonova webu „technologie jsou skvělé, ale učitelé jsou lepší“. Dokonale vyjadřuje to, kam se v důsledku učení na dálku ubírá celé školství. Důraz teď více než dříve musíme klást na socio-emocionální učení a na wellbeing. Je zřejmé, že si to uvědomují i organizátoři konference technologicky orientovaného konsorcia CoSN.

Více se o Westonových myšlenkách dozvíme z jeho dřívějších vystoupení. Klíčové jsou dvě přednášky.

1.    Odvážní učitelé povyšují kulturu „A“

Bold School Teachers Elevate a Culture of "AND", TEDxDakotaRidge | April 2019

Pokud si ten záznam pustíte, zjistíte, že je Weston skvělým řečníkem. Na příkladu rukou psané poznámky určené prezidentu Lincolnovi z roku 1861 (kterou by asi nikdo ze současných žáků nedokázal přečíst) ukazuje, jak je důležité nevzdávat se dřívějších dovedností, které formují naši kulturu a bez nichž ztrácíme kořeny (možná jeden z dalších důvodů současného dissensu). Nabízí se otázka, co s tím, když tolik potřebných znalostí a dovedností neustále přibývá.

Weston je přesvědčen, že je možné transformaci vzdělávání dělat tak, že budeme schopni nové věci přidávat (kultura A), ne jimi nahrazovat původní obsah (kultura NEBO). Zdánlivě neřešitelný problém je podle něj řešitelný prostřednictvím inovace, která dovolí výuku zefektivnit. Ta myšlenka má ale ještě jiný zajímavý aspekt. Technologie by nám mohly pomáhat naši kulturu zachovat a historické souvislosti studovat. Nejen že se snadno dostaneme k libovolným historickým dokumentům, vhodný software nám usnadní luštění neznámého písma, zájem žáka lze podnítit spojením s životem jeho předků.

Buďte odvážní!

2.    Přežít a prospívat při učení na dálku

Survive and Thrive in Remote Learning with Weston Kieschnick - Educator Series 4/30/2020

Jedná se o webinář pořádaný International Center for Leadership in Education. Nosnou Westonovou myšlenkou bylo upozornění, že distanční učení má mnohem více stupňů volnosti než prezenční (na způsob vyšší transakční vzdálenosti). Doporučuje proto dodržovat určitá pravidla.

 • Časová omezení

  Žáci i učitel si mají zavést a dodržovat pravidelný časový harmonogram (rutinu). Stanovit si, kdy se setkávají synchronně online, kdy vyřizují maily, kdy dělají na projektech do školy. Rozhodně nesmějí pracovat dlouho do noci (to platí i o učitelích). Jedná se vlastně o jednu ze základních dovedností digitální gramotnosti. Žáci by neměli být ponecháni svému osudu, měli by být k respektování pravidel vedeni.

 • Komunikace je základ

  Podstatou výuky je interakce, nejdůležitější je ta mezi učitelem a žákem. Pro komunikaci v online světě je třeba mít vyvinuté přiměřené kompetence (u mailování je to nezapomenout na předmět a správně volit adresáta, např. neodpovídat všem, když to není třeba). Je omyl se domnívat, že žáci jako digitální domorodci mají tyto kompetence dostatečně vyvinuté. Je vhodné úplně oddělit komunikaci s žáky od jiné komunikace učitele, např. s rodiči (nejlépe jiná platforma).

 • Schopnosti učitele jsou klíčové

  Při distanční výuce se v plné nahotě zjevují problémy, které již dlouho neúspěšně řešíme. Je to orientace na obsah, ověřování znalostí ad. Snaha přenést tradiční postupy online je spojena s velkým rizikem vyvolání nezájmu žáků, který ale není bez osobního kontaktu snadné odhalit a eliminovat. Důsledkem může být odpojení žáka od učení, což může mít v prostředí bez dostatečné podpory okolí (typicky u socioekonomicky znevýhodněných) fatální následky. Weston učitelům doporučuje zavádět inovativní výukové postupy a navrhuje dát žákům v rámci domluveného rozvrhu minimálně 5 konzultačních hodin týdně (2 synchronní a 3 asynchronní), kdy je žáci mohou kontaktovat a probírat s nimi všechny problémy, které mají. Není výjimkou, že se někteří z nich cítí osamělí.

 • Rodiče jsou pilířem

  V nedávných dobách docela dost rodin přenechávalo většinu starostí s učením škole. Existovala sice jakási dohoda, že některé činnosti budou žáci dělat po vyučování doma, ale to se ve výuce na dálku zásadním způsobem změnilo. Je to skoro tak, jako by všechny děti měly domácí vzdělávání, i když obsah navrhuje učitel. Weston předkládá jednoduchou rovnici dohled – vyrušování = úspěch. Dohled znamená, že rodič ví, co dítě dělá, potlačení vyrušování se týká nejen prostředí, v němž se učí, ale též přístrojů, které jsou používány.

 • Vydržte!

  Současná doba je mimořádně náročná. Náročnější pravděpodobně hned tak nebude. Pokuste se vydržet a snažte se každý den trochu zlepšovat. Postupně získáte potřebné zkušenosti. Uvědomte si, že digitálních nástrojů je obrovské množství a lze je nahradit, kdežto učitel je nenahraditelný. Je tu od toho, aby navázal s žákem skutečný kontakt a pomohl vstoupit na cestu poznávání všem, i těm znevýhodněným.
  Školy, které jsme díky pandemii opustili, již nebudou stejné, až se vrátíme. Budou lepší!

Na konferenci CoSN již bude Weston mluvit o socio-emocionálních aspektech výuky hybridní, která je od teď naším standardem. Chceme-li dosáhnout její maximální účinnosti, musíme se ještě hodně učit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.