Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Kalifornský na kompetence orientovaný model
Odborný článek

Kalifornský na kompetence orientovaný model

21. 3. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Informace o tom, jak se transformace výuky směrem ke kompetenčně orientovanému personalizovanému modelu s využitím technologií daří v jednom z nejvíce znevýhodněných kalifornských školských obvodů.

Kalifornský školský obvod (či okres?) Lindsay Unified School District v praxi ukazuje, jak úspěšně zavést na kompetence orientovanou výuku. V jeho školách je 4 000 žáků ZŠ a SŠ, z toho 95 % španělského původu a 90 % socio-ekonomicky znevýhodněných. Změny výukových postupů jsou postupně uskutečňovány již od roku 2009. Data podchycující vývoj od školního roku 14/15 do 18/19 hovoří jasně. Došlo ke zlepšení úspěšnosti v kalifornských státních testech ověřujících dosažení akademických standardů z 26 % na 47 %. Počet úspěšných absolventů se zvýšil z 69 % na 90 %, místo 66 % na VŠ pokračovalo 70 % žáků.

Welcome to Lindsay Unified School District!

Pokud jste si pustili toto video, máte možná pocit, že je plné již dlouho omílaných frází typu „změna orientace z učitele na žáka“ nebo „přechod od předávání znalostí k průběžné podpoře samostatné činnosti žáků“. Z dostupných zdrojů však lze vyčíst i to, jak na to zodpovědní činitelé obvodu Lindsay šli [1], [2].

Základem je personalizovaný přístup při postupu směrem k jasně definovaným výukovým cílům. Naplňování těchto cílů je zde čtyřstupňové. Každý žák dostává zpětnou vazbu, na kterém stupni se u jednotlivých cílů nachází. Je to vlastně trochu jiný způsob známkování. V tomto případě vyjadřuje průběžně aktualizovanou úroveň zvládnutí daného cíle (tematického celku). V rámci nejvyššího stupně (4) musí každý žák prokázat nejen znalost, ale též schopnost aplikovat tematiku v praxi (prezentace, projekt, výtvor apod.). Teprve úspěšné splnění požadavků umožňuje postup do vyšší úrovně studia (ročníku).

Podstatná část výuky je organizovaná v podobě krátkých minilekcí, na nichž mohou pracovat společně ti žáci, kteří právě danou tematiku studují. Jindy žáci pracují samostatně. Učitelé připravují společně se žáky personalizovaný studijní plán, při jehož naplňování jim asistují. (Porovnej s EUN Active Learning.)

Role technologií je významná. Žáci jsou vybavováni vhodnými přístroji podle věku. Po třech letech dostávají nové. 90 % rodin má díky politice státu doma přístup k internetu. Ve městě existují zóny s volně dostupným wi-fi. Díky tomu se mohou žáci věnovat studiu vlastně kdekoli a kdykoli.

Obvod se snaží aplikovat principy interoperability a konvergence směrem k jednotnému ekosystému, který by měl pokrývat všechny potřeby té části výuky, kterou lze digitalizovat. Používá komplexní služby firmy emPower Learning (včetně emPower LMS) a Clever (jednotný a bezpečný přístup k různým službám a zdrojům). V rámci LMS učitelé spolu s žáky připravují plán práce (Playlist) a poskytují zpětnou vazbu i hodnocení pokroku.

Během pandemie se ukázalo, že díky takto nastavenému technologiemi podporovanému systému byly výsledky znevýhodněných žáků (i když stále dost špatné) výrazně lepší než v jiných obvodech, kde dosud personalizaci nezavádějí. Dá se tedy říci, že se začíná ukazovat, jak by asi měl vypadat model vzdělávání budoucnosti, který je založen na hybridní výuce zčásti využívající technologie a kde hlavní roli samozřejmě hraje učitel (viz Charta CHENINE). V nouzi pak lze mnohem snadněji na omezenou dobu učit na dálku.

Obvod Lindsay není na cestě ke kompetenčně orientovanému hybridnímu modelu vzdělávání sám. Uvádí se, že podobnou změnu připravuje a pilotně již ověřuje na 60 % amerických školských obvodů. Bude docela zajímavé sledovat, zda půjdeme podobnou cestou. Ve vybavování žáků přístroji se asi přiblížíme docela rychle (též díky prostředkům z NPO – viz Digitalizujeme školu). Horší to však bude s nabídkou komplexního školního ekosystému, který by výuku ve všech fázích podporoval a umožnil učitelům uskutečnit potřebnou transformaci výukových postupů, která sama o sobě bude též vyžadovat důkladnou přípravu.

Vybavit žáky přístroji bez jasné vize, co s nimi budou dělat, je počin velmi riskantní.

Literatura a použité zdroje

[1] – WEST, Charlotte. How to do online learning well? A California district has some answers. 2021. [cit. 2022-2-23]. Dostupný z WWW: [https://hechingerreport.org/how-to-do-online-learning-well-a-california-district-has-some-answers/].
[2] – BATES, Tony. Successful competency-based learning in a California school system. 2022. [cit. 2022-2-23]. Dostupný z WWW: [https://www.tonybates.ca/2022/01/03/successful-competency-based-learning-in-a-california-school-system/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.