Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Provázaná pedagogika
Odborný článek

Provázaná pedagogika

27. 6. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Zpráva o vědeckém článku Tima Fawnse z Edinburgh Medical School, který byl publikován na portálu Sprigler a má celou řadu zajímavých souvislostí s tím, jak bude do budoucna nutné chápat pedagogiku.

Tim Fawns z Edinburgh Medical School publikoval u Sprigleru vědecký článek, který mě zaujal již samotným názvem [1]. Pojmenovává to, čemu již nějakou dobu říkáme „digitální pedagogika“, a používá pro ni výraz „entangled pedagogy“ – tedy provázaná. Mluvíme pochopitelně o provázanosti pedagogiky a technologií.

Jak se sluší na pravé vědecké dílo, cituje celou řadu odborníků z různých táborů – jedni patří k technooptimistům (technologie ovlivňují pedagogiku), druzí k technopesimistům (pedagogika ovlivňuje, nebo dokonce přímo řídí nasazení technologií). Toto rozlišení jsme poprvé použili již před 15 lety (Jsou technologie pro výuku přínosem?). Tim dospívá k závěru, že tuto problematiku nelze takto zjednodušovat, že je třeba ji vnímat mnohem komplexněji.

Tento pohled na věc sdílí celá řada vědců. Velmi přiléhavě popsal vztah pedagogiky a technologií již před 20 lety třeba profesor psychologie z University of Pittsburgh Alan Lesgold: „Počítač je jako zesilovač. Umocňuje ty nejlepší výukové metody, i ty nejhorší. Je zde reálné nebezpečí, že ty horší mohou převážit a omezit tak schopnosti budoucích dospělých“ (viz Kentaro Toyama). To je sice pohled, který vypadá na první pohled technopesimisticky, ale jen to té doby, než si uvědomíme, že to „umocňování“ ve skutečnosti znamená ovlivňování pedagogiky ze strany technologií.

Vzpomeňme ještě práci, kterou publikovala Heather Kanuka z kanadské Athabasca University v roce 2008, o níž jsme též informovali (Psychologické aspekty vzdělávacích technologií). Vzájemné ovlivňování pedagogiky a technologií již tenkrát popisovala ve třech úrovních determinismu – uživatelský, sociální a technologický, který pracuje s přesvědčením, že technologie nejsou jen nosičem informace, že proces učení přímo ovlivňují.

Od té doby se touto problematikou zabýváme stále detailněji (např. Mýtus pedagogické neutrality technologií, Postdigitální přístup ke vzdělávacím technologiím ad.). Tim popisuje čtyři formy vzájemného ovlivňování pedagogiky a technologií, první dvě patří minulosti, třetí současnosti a ta poslední budoucnosti.

technooptimismus technopesimismus aktuální provázaná pedagogika cílová provázaná pedagogika
technologie ovlivňují pedagogiku (jsou nositelem změn) pedagogika ovlivňuje technologie (je nositelem změn) vzájemné ovlivňování cílů, souvislostí, hodnot a metod cíle, souvislosti a hodnoty jsou nadřazeny metodám
technologie nahrazují učitele učitel řídí procesy a vybírá nástroje procesy integrují víceúčelové, kontextové a sociální využití technologií procesy integrují víceúčelové, kontextové a sociální využití technologií
učitel má malý vliv učitel má velký vliv řízení důsledkem dohody zapojených (učitelů, technologů, studentů, politiků ad.) učitelé a studenti spolupracují na nastavení procesů
volba technologie ovlivňuje výsledek výsledek ovlivňují hlavně použité metody výsledky jsou důsledkem komplexních souvislostí výsledky jsou důsledkem nejistoty, nedokonalosti, otevřenosti a spravedlivosti
nezbytnou kvalifikací je volba vhodných technologických nástrojů nezbytnou kvalifikací je schopnost zvolit vhodnou metodu a nástroje nezbytnou kvalifikací je schopnost konfigurovat systém, budovat vhodné postupy a sladit všechny vlivy nezbytnou kvalifikací jsou komplexní distribuované poznatky, citlivost a etika

Formy vzájemného ovlivňování pedagogiky a technologií podle Tima Fawnse [1]

Tim Fawns: Entangled Pedagogy

Vzhledem k tomu, že pojem „digitální pedagogika“ vyvolává u učitelské veřejnosti určitý přirozený odpor, bude zajímavé sledovat, zda se pojem „entangled pedagogy“ ujme a jaký český ekvivalent pro něj bude použit. Navrhuji doslovný překlad „provázaná“, který odpovídá Timovu záměru.

Literatura a použité zdroje

[1] – FAWNS, Tim. An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy. 2022. [cit. 2022-5-17]. Dostupný z WWW: [https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-022-00302-7].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
20. 11. 2022, 09:31
Diskuze k tématu pokračuje:
https://thecons…edagogy/

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.