Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Ročníková práce jako obraz vzdělávání
Odborný článek

Ročníková práce jako obraz vzdělávání

14. 9. 2022 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Proč někteří žáci neradi píšou ročníkové práce? Čí je to chyba? A proč by je vlastně měli psát, za jakým účelem a hlavně jak? Odpovědi a řadu dalších otázek najdete v tomto článku.
 

Pavel je žákem 1. ročníku střední školy a hned v průběhu září se dozvídá, že bude letos také psát ročníkovou práci. Pavel sice již ročníkovou práci psal na základní škole, ale moc zkušeností s její tvorbou nemá. Učitel odborného předmětu mu přiděluje téma, o kterém nikdy neslyšel a nic o něm neví. Raději by psal o tom, čemu se dlouhodobě věnuje a co ho baví, ale to mu povoleno nebylo. Kamarád z vedlejší třídy si alespoň mohl vybrat z více témat. Jak navíc zjistil, požadavky k vypracování ročníkové práce se v obou třídách diametrálně liší. Něco je tady zjevně špatně. Ale co s tím může dělat? Nakonec se rozhodl. Odevzdá jen to nejnutnější, aby splnil zadání. A udělá to rychle, aby to měl z krku. Nepůjde o ročníkovou, ale maximálně hodinovou práci.

10 důvodů, proč žáci nemají rádi ročníkové práce

 1. Nemohou si vybrat téma dle vlastního výběru.
 2. Nemohou si vybrat vedoucího práce.
 3. Nemají k tématu vztah.
 4. Nevidí smysl ročníkové práce.
 5. Nevědí, o čem by jejich práce měla být.
 6. Nevědí, jak má ročníková práce vypadat.
 7. Nevědí, jak práci napsat.
 8. Nemají na psaní dostatek času nebo si čas odmítají udělat.
 9. Nevyhovuje jim psaná forma.
 10. Nemají kvalitního vedoucího práce ani dostatečnou podporu školy.

Pavlovi se není co divit, že nevidí v zadané ročníkové práci žádný smysl. Nedostal ani příležitost rozvíjet se v tom, v čem je dobrý. Jeho motivace je nulová. I kdyby se v průběhu školního roku naučil, jak ročníkovou práci po formální stránce vytvořit, bavit ho to nebude.

Jistě, někdo teď může namítat, že žáci musí být schopni zpracovat i taková témata, o kterých nic nevědí. Není ale přece jen lepší začít problematikou, ke které mají vztah a již se v ní alespoň částečně orientují, a neznámá témata nechat do dalších ročníků?

O čem není ročníková práce

Ročníková práce není primárně o:

 1. textovém procesoru
 2. formálních náležitostech
 3. obsahové stránce
 4. rozsahu
 5. zdrojích
 6. citacích
 7. plagiátorství
 8. formě odevzdání
 9. závěrečné prezentaci
 10. učitelích a škole

Hlavním cílem ročníkové práce nemůže být to, zda žák umí formátovat text pomocí stylů, či uvede všechny použité zdroje a ty správně cituje dle citační normy, a není jím dokonce ani to, zda žák umí zpracovat zadané téma v podobě interpretací různých zdrojů či jejich doslovným citováním, přestože v obou uvedených případech jde o zcela zásadní dovednosti nezbytné pro její úspěšné vytvoření. Pokud však budeme ročníkovou práci omezovat výhradně na formální a obsahovou stránku, zničíme její obrovský potenciál.

Na čem opravdu záleží u ročníkové práce

U ročníkové práce je mnohem důležitější:

 1. dát žákům příležitost vybrat si vlastní téma
 2. umožnit žákům zvolit si vedoucího práce
 3. pomoci žákům nalézt oblast jejich zájmu a následně zvolit téma, které jim bude dávat smysl a bude je alespoň trochu bavit
 4. zajistit podporu v průběhu ročníkové práce
 5. bavit se se žáky o smyslu ročníkové práce
 6. přemýšlet o přínosech ročníkové práce (pro žáky, školu, veřejnost ad.)
 7. hledat přesahy a možná využití ročníkové práce v praxi
 8. rozvíjet měkké dovednosti během tvorby ročníkové práce
 9. učit se pracovat projektovým způsobem, pravidelně a dlouhodobě
 10. nabídnout vedle písemné i jiné formy zpracování ročníkové práce

5 nezbytných kroků školy při podpoře učitelů a žáků při tvorbě ročníkových prací

 1. Stanovte jednotná kritéria pro tvorbu ročníkových prací.
 2. Vytvořte minimální požadavky na formální stránku ročníkových prací, seznamte s nimi vedoucí prací a vyžadujte, aby tito učitelé byli jednotní při jejich naplňování.
 3. Zajistěte výchozí šablonu dokumentu ročníkové práce pro žáky.
 4. Sestavte tým IT podpory pro učitele, kteří povedou ročníkové práce.
 5. Poskytněte žákům potřebné hardwarové a softwarové vybavení při tvorbě ročníkové práce v případě, že jej nemají.

Ročníková práce jako obraz vzdělávání

Jestliže žáci neradi píšou ročníkové práce, hledejme nejprve chyby v přístupu učitelů a v celkovém návrhu formátu těchto prací ze strany školy. Konkrétním příkladem takové chyby může být bezvýhradné lpění na tom, že ročníková práce musí mít výhradně textový formát. Co kdyby žáci měli možnost místo psaného dokumentu vytvořit ročníkovou práci ve formě videa?

A když žáci nevidí cíl své práce, hledejme opět chybu především v nás učitelích (vedoucích prací), že jej se žáky společně nehledali a nedefinovali. Stejně tak pokud nedokážou vidět přesah a možné budoucí využití své ročníkové práce, nastala chyba již na samotném počátku při stanovování jejích kritérií.

Hlavním cílem ročníkové práce není rozvoj digitálních, jazykových či jiných kompetencí žáků, ale rozvoj jejich potenciálu.

Špatnou koncepcí ročníkových prací ze strany školy a učitelů zabřednou žáci do průměrnosti. Dobrá koncepce je z této průměrnosti může naopak vyvést směrem k výjimečnosti a umožnit jim přicházet s unikátními řešeními, kterými mohou posunout nejen sebe, ale i školu samotnou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.