Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Freedmanovy obecně platné kompetence
Odborný článek

Freedmanovy obecně platné kompetence

24. 10. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o blogovém příspěvku známého anglického odborníka na vzdělávací technologie pro učitele, který specifikuje svůj pohled na základní kompetence jako cíl výuky.

Anglický expert na vzdělávací technologie, konzultant a bloger (ICT&Computing in Education) specializující se na přípravu učitelů Terry Freedman je nám opakovaně inspirací. Možná bude tentokrát zajímavé, seznámit se s tím, jak to myslí, když tvrdí, že kompetence pro 21. století neexistují.

Lidé takové vlastnosti, které nyní vnímáme jako něco nového, potřebovali odjakživa. Vždy museli být flexibilní a kreativní, např. když přišli v důsledku nepřízně počasí o úrodu. Již od první průmyslové revoluce museli zvládat nové technické dovednosti, které se navíc již během jejich života začaly vyvíjet a měnit. Možná byl ten vývoj pomalejší než dnes. To by znamenalo, že tou hlavní kompetencí pro 21. století je schopnost vyrovnávat se se stále rychlejšími změnami. Takto to ale žádné standardy nedefinují.

Při bližším zkoumání zjistíme, že většina dovedností nezbytných pro každého mladého člověka je stále stejná. Rozhodně to nejsou jen ty rádoby „měkké“ dovednosti jako „být dobrým členem týmu“, což ani nelze pořádně změřit. Jsou to například tyto [1]:

 • Schopnost rychle odhalit důvěryhodnost lidí (informací)
  Nemáme čas se zdržovat s lidmi, kteří se nás chystají zneužít, nebo v horším případě okrást.

 • Jednat na základě intuice
  Dělat okamžité soudy je normální, jednat podle toho je ale jiná věc. Dobrý vzdělávací systém by měl mladé lidi naučit naslouchat tomuto vnitřnímu hlasu bez ohledu na to, co jim říká rozum.

 • Schopnost vytvářet sítě
  To, na čem hodně záleží, je propojení, offline i online. Všichni mladí lidé by měli absolvovat nějakou formu vzdělávání v oblasti budování sítí.

 • Vhodné chování v rámci komunity
  První takovou komunitou je právě škola, kde si každý v rámci uzavřeného prostředí může své chování vyzkoušet. Je to příprava na mimoškolní (online) aktivity (sociální sítě).

 • Mravy
  Zdá se, že jsme vychovali generaci mladých lidí, kteří cítí, že jim svět dluží snadné živobytí a že neúcta je vhodnou formou chování. Až příliš často se s tím setkáváme i ve školách. Je třeba se snažit budovat sebevědomí žáků na skutečných schopnostech.

 • Umět psát
  A nejde jen o samotné psaní. Je třeba například též správně používat apostrofy a nedělat čárku, když měl být použit středník.

 • Schopnost konverzovat
  Školy by měly pořádat simulovaná setkání, na kterých se žáci naučí klíčové dovednosti, jako je držet sklenku na víno a talíř s jídlem zároveň, jak vést lehkou konverzaci a jak mluvit, aniž by své publikum poprskali houbou, kterou si právě vložili do úst. Součástí je umět okamžitě přejít na jiné téma hovoru.

 • Myslet
  Schopnost dát dohromady logický a koherentní argument je naprosto zásadní. Za tímto účelem by bylo vhodné zavést programování povinně od prvního stupně základní školy až po závěrečný ročník školy střední. (Pozor ale, Terry vzápětí přiznává, že způsob, jakým bylo toto jeho přání implementováno v Anglii, by nás měl varovat před tím, co si přejeme.)

Kompetence pro 21. století? Nikoli, to, co potřebujeme, je návrat k základům, které lidem dobře sloužily tak dlouho, kam až naše paměť sahá.

Literatura a použité zdroje

[1] – FREEDMAN, Terry. 21st Century Skills Do Not Exist; Here Are 9 Skills That Do. 2022. [cit. 2022-9-23]. Dostupný z WWW: [https://www.ictineducation.org/home-page/21st-century-skills-do-not-exist-here-are-9-skills-that-do-updated].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Šteffl
24. 10. 2022, 22:10
Pokud u toho není nějaká struktura a vysvtlení proč zrovna těhle 9 kompetencí, kde se vzally, jaké to má východiska, tak je to pro mě uplně nahodilá skrumáž nějakých osobních postřehů autora. Přešel bych to mlčením, kdyby to byl ojedinělý případ, ale s podbnými senzamy těch správných kompetencí přichází kde kdo. A já se nikdy neumím dozvědět, kde se vzaly.
Jan Maršák
25. 10. 2022, 16:07
Ad Ondřej Šteffl: Máte naprostou pravdu.
Ondřej Neumajer
25. 10. 2022, 22:13
Mravy - "Zdá se, že jsme vychovali generaci mladých lidí, kteří cítí, že jim svět dluží snadné živobytí a že neúcta je vhodnou formou chování."
No, v některých případech možná. Já ale také vidím, že jsme vychovali generaci mladých lidí, z nichž nemalé množství vidí, jak generace jejich rodičů zničila tuto planetu a chtějí tuto situaci měnit.
Bořivoj Brdička
26. 10. 2022, 08:54
Jak vidno, mlčením jsme to nepřešli. Samozřejmě se jedná jen o osobní pohled autora. Mně se zdálo, že by nemuselo být špatné se s ním seznámit. Jsem potěšen, že čtete Spomocníka!

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.