Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Digitální kompetence v kontextu digitálního wellbeingu
Odborný článek

Digitální kompetence v kontextu digitálního wellbeingu

21. 10. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Digitální wellbeing

Anotace

Jak digitální wellbeing rozvíjí digitální kompetence? Článek nabízí celkem 12 konkrétních příkladů rozvoje těchto kompetencí v 8 oblastech digitálního wellbeingu.
 

O digitálních kompetencích a jejich rozvoji napříč vzdělávacími oblastmi a v kontextu celé řady oborů a témat se mluví v posledních měsících poměrně často. V souvislosti s digitálním wellbeingem se nám nabízí celá řada zcela konkrétních podob digitálních kompetencí, které je užitečné si nejen uvědomit a rozvíjet, ale též neustále zdokonalovat.

Než si konkrétní podobu těchto kompetencí představíme, seznamme se nejprve s oblastmi digitálního wellbeingu, ke kterým je následně vztáhneme.

Oblasti digitálního wellbeingu

  1. Zdraví (kontrola a prevence)
  2. Relaxace (hudba, zvuky, video, text)
  3. Meditace (hudba a audio, digitální ticho)
  4. Soustředění (monotasking a režimy nerušit)
  5. Ovládání (změna digitálních návyků ve chvíli, kdy nic nepřináší)
  6. Správa a bezpečnost (role zařízení, digitální úklid, záloha a bezpečnost)
  7. Tvorba (digitální tvorba v kreativní samotě a její propagace)
  8. Sdílení (publikování s eliminací negativních vlivů)

Konkrétní podoba digitálních kompetencí v kontextu digitálního wellbeingu by poté mohla vypadat následovně.

12 příkladů rozvoje digitálních kompetencí při aplikaci digitálního wellbeingu

I. ZDRAVÍ

Žák je schopen:

1. výběru vhodných technologií pro sledování a zlepšení svého zdraví.

2. správně interpretovat data získaná z technologií zaměřených na zdraví.

3. vyhodnotit přínosy i rizika spojená s technologiemi monitorujícími jeho zdraví.

II. a III. RELAXACE a MEDITACE

Žák je schopen:

4. využívat technologie zaměřené na relaxaci a meditaci pro zlepšení své duševní i fyzické pohody.

5. kombinovat různé formy digitálního obsahu pro zlepšení své duševní i fyzické pohody.

IV. SOUSTŘEDĚNÍ

Žák je schopen:

6. zvolit optimální digitální prostředí, které mu pomůže lépe se soustředit na práci i zábavu, a dosáhnout lepších výsledků i uživatelského zážitku zapojením monotaskingu a úpravou či minimalizací notifikací.

V. OVLÁDÁNÍ

Žák je schopen:

7. uvědomit si své digitální návyky a měnit je ve chvíli, kdy již nepřináší žádné benefity nebo kdy mu nepomáhají dosáhnout stanovených cílů v online či offline světě.

8. ovládat technologie a současně rozpoznat a eliminovat případy, kdy je technologiemi ovládán.

VI. SPRÁVA A BEZPEČNOST

Žák je schopen:

9. stanovit konkrétní role svých digitálních zařízení a přizpůsobit činnosti na těchto zařízeních podle těchto rolí.

10. digitálního úklidu, efektivní zálohy a obnovy všech zařízení v ekosystému a zabezpečení dat i komunikace prováděné prostřednictvím nich.

VII. TVORBA

Žák je schopen:

11. se pomocí technologií uzavřít do své kreativní samoty, ve které nebude rozptylován okolními podněty (online či offline), v ní tvořit digitální obsah a ten následně propagovat v online světě pomocí vhodných digitálních forem a nástrojů.

VIII. SDÍLENÍ

Žák je schopen:

12. při sdílení vlastního digitálního obsahu upravit či nastavit technologie a jejich používání tak, aby efektivně eliminoval situace, které negativně ovlivňují jeho wellbeing, například pomocí moderování komentářů, blokování nevhodných reakcí, nekrmení trollů, apod.

Konkrétní vymezení digitálních kompetencí

Pokud by si z obecnějšího vymezení digitálních kompetencí v rámci revize RVP učitelé hůře dokázali představit jejich konkrétnější podobu, ve výše uvedeném propojení s digitálním wellbeingem by ji mohli vidět lépe, stejně jako v jiných konkrétních příkladech propojení s obory či oblastmi, které jsou technologiemi ovlivněny a formovány. V případě digitálního wellbeingu jde o digitální kompetence, které jsou již nyní zcela klíčové, a v budoucnu jejich význam ještě více poroste.

*

Související články

 

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.