Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > 10 hlavních digitálních kompetencí podle Tech&Learning
Odborný článek

10 hlavních digitálních kompetencí podle Tech&Learning

11. 4. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Informace o tom, jak obsah digitální kompetence definuje americký portál Tech&Learning.

Zdroj: Pixabay

Digitální kompetence je v centru našeho zájmu nejen proto, že je základem schopností, které dnes potřebuje každý v profesním i osobním životě. Zabýváme se jí též proto, že se nám ji nepodařilo dostatečně implementovat v rámci nedávné „malé“ revize RVP. Možná si někdo myslí, že se můžeme spokojit s konstatováním, že tuto kompetenci zcela dostatečně řeší evropský projekt DigComp, ale nemůže škodit, když budeme zároveň sledovat, jak ji definují jinde. Podívejme se dnes, jak obsah digitální kompetence, kterou by měl každý žák na úrovni ZV mít, vidí americký portál TechLearning [1].

1. Vyhledávání
Žáci potřebují vědět, jak správně vyhledávat na internetu pomocí vhodně volených klíčových slov. Tato dovednost je potřebná pro školu, práci i život obecně a přesahuje pouhé „googlování“ nebo dotazování Alexy/Siri. V současnosti se při vyhledávání stále více setkáváme s využitím umělé inteligence (ChatGPT). Přesto je třeba se mít neustále na pozoru, výsledky je třeba ověřovat z různých zdrojů a porovnávat, což se bez určité kompetence neobejde.

2. Digitální občanství
Žáci se musí stát platnými členy online komunity, která je nedílnou součásti současné lidské společnosti. Na prvním místě je dodržování pravidel netikety. Znamená to též naučit se respektovat názory druhých a chápat je. Součástí je aktivní zapojení, efektivní komunikace, vnímání vlastní digitální stopy, ovládání vhodných nástrojů, …

3. Spolupráce a učení online
Jak vidíme v posledních několika letech, výuka je stále více realizována v hybridní formě. Znamená to, že se její značná část odehrává online, což vyžaduje existenci určitých specifických schopností ze strany žáků – např. využití systému řízení výuky, sdílení výsledků práce, spolupráce na tvorbě digitálních dokumentů apod.

4. Využití sociálních médií
Orientace v prostředí sociálních sítí (platforem) dnes patří k základním komponentám digitální kompetence. Žáci potřebují vědět, jak se chránit a sama sebe prezentovat, jak vytvářet pozitivní sociální vazby a jak je používat ke spojení a spolupráci s ostatními. Důležitou součástí je povědomost o existenci algoritmu, který v pozadí každý takový platformní systém využívá a snaží se ovlivňovat chování a myšlení jeho uživatelů (Od informatického myšlení přes algoritmickou gramotnost k digitální kompetenci).

5. Bezpečnost
Počítačová bezpečnost a kyberbezpečnost patří k úplným základům digitální kompetence. Určité znalosti nezbytné k tomu, aby žák mohl bezpečně vzít do ruky libovolný digitální přístroj, je třeba mít od nejranějších úrovní. S věkem, a zvláště pak s přístupem k internetu, požadavky na tyto schopnosti rostou. Jedná se tedy o nezbytnou povinnou součást základního vzdělávání.

6. Řešení technických problémů
Díky všudypřítomným technologiím je třeba, aby běžné technické problémy uměl řešit každý. Je užitečné naučit se orientovat v nabídce nápovědy softwaru nebo hardwaru, kde hledat uživatelská fóra k řešení konkrétních problémů či jak získat další technologické tipy. Je dobré znát různé technické termíny a mít schopnost samostatně řešit např. připojení k síti apod.

7. Psaní na klávesnici
Kromě používání prstů k ovládání mobilu je stále vhodné mít též schopnost pořizovat text ručně na klávesnici – je to dovednost, která se hodí pro jakýkoli druh komunikace a je také v mnoha případech nedílnou součástí kariéry, třeba v kanceláři nebo při programování. Existuje celkem dost vypracovaných metodických postupů výuky psaní všemi deseti.

8. Vlastnictví dat
Žáci musí porozumět tomu, proč je důležité chránit svá osobní data a jak to správně dělat. Všechna data, která žáci vytvářejí pro školu, je důležité bezpečně ukládat a mít k nim kdykoli přístup. To je záležitost, kterou musí řešit školní digitální ekosystém zajišťující též datovou interoperabilitu. Žák však potřebuje mít přehled o tom, jak je s jeho daty, která jsou jeho vlastnictvím, nakládáno a k čemu jsou využívána. To ovšem ještě daleko více platí v mimoškolním prostředí, např. na sociálních sítích. Znamená to znát zákonná opatření, která jsou pro daný stát platná (v Evropě GDPR).

9. Správa softwaru a aplikací
Důležitou součástí digitální kompetence je schopnost udržovat funkční sestavu aktuálních aplikací potřebných k realizaci úkolů, které žák řeší. Vývoj v oblasti dostupnosti různých aplikací je překotný, a je třeba při instalaci nových neověřených být s ohledem na bezpečnost obezřetní. V mnoha případech mívají žáci v této oblasti větší přehled než učitelé. Na druhou stranu mnohdy žáci nedovedou využívat naplno všech funkcí programu, protože jejich zvládnutí je časově značně náročné.

10. Autorská práva
Díky snadnému přístupu k obsahu musí žáci rozumět pravidlům a zákonům o autorských právech, to znamená vědět, jak správně začlenit práci někoho jiného do svého vlastního díla a citovat zdroj. Potřebují si být vědomi toho, že nemohou beztrestně cokoli zkopírovat a bez dovolení vložit do svého dokumentu.

Literatura a použité zdroje

[1] – ANDRADE, David. 10 Tech Skills Every Student Should Have. 2023. [cit. 2023-3-6]. Dostupný z WWW: [https://www.techlearning.com/david-andrade/3750].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.