Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Chat v hybridní výuce
Odborný článek

Chat v hybridní výuce

25. 9. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Informace o předběžných výsledcích britského akčního výzkumu výukového využití online chatu s nabídkou spolupráce.

Doktorka Vicky Butterby je britskou odbornicí na inkluzivní vzdělávání. Své dlouhodobé zkušenosti v roli výchovné poradkyně na střední škole a asistentky v různých programech dalšího vzdělávání učitelů zužitkovala ve výzkumu, který spolu s kolegy z Claire Collins Consultancy realizovala v době, kdy výuka probíhala kvůli pandemii pouze na dálku. Mnoho z těchto zkušeností se dá uplatnit i v rámci běžné hybridní výuky. Proto bude užitečné se podívat na to, k čemu došli [1].

Během online výuky je mnohem obtížnější s žáky komunikovat tak přirozeně jako při prezenčním kontaktu, kdy lze snadno realizovat individuální rozhovory. Na dálku většinou nejsme schopni promluvit si v klidu s žákem, který je zmatený, nemá zájem nebo potřebuje zvláštní podporu. Mnoho online výukových platforem a softwarových nástrojů pro vzdálenou komunikaci má vestavěnou funkci chatu, kterou lze použít jako alternativní způsob pro skupinovou i individuální konverzaci s žáky.

Při zkoumání výukového využití online chatu je dobré sledovat tyto čtyři věci:

  1. Jaké podpůrné pedagogické přístupy je možné použít?

  2. Které již používané postupy podporující učení a zapojení žáků jsou přínosné i v online prostředí?

  3. Které další postupy používané při prezenční výuce je možno replikovat a přizpůsobit pro online svět?

  4. Jak by se daly funkce chatu v online prostředí využívat k podpoře výuky, učení a hodnocení jinak (inovativně)?

Vicky a její tým provedli celou řadu experimentů na svých vlastních kurzech a dospěli k následujícím předběžným závěrům.

Důvody k nezapojení
Zatímco někteří žáci k používání chatu přirozeně tíhnou, jiní mohou být k zapojení zdrženlivější. Může to být proto, že:

  • jsou stydliví, zejména kvůli obavám z problémů s pravopisem, interpunkcí nebo gramatikou;

  • nejsou si jisti etiketou v chatovacích prostorech, např. kvůli přítomnosti pedagoga;

  • nevědí, jak získat přístup k chatovacímu prostoru nebo jej neumějí používat;

  • považují množství úkonů potřebných k zapojení do chatu za příliš velké kognitivní zatížení; (Aby se žáci mohli plně zapojit do chatu během online sezení, musí být schopni procházet vložené příspěvky, syntetizovat obsah od více lidí a stručně přispívat svým vlastním myšlením v písemné formě. Musí se zároveň soustředit na to, co dělá učitel a spolužáci.)

  • se obávají, že jejich přínos by byl zanedbatelný, nebo dokonce chybný.

Obavy z nedostatečných kompetencí
Chceme-li zmírnit možné obtíže související s online chatem, je třeba opustit jakékoli předpoklady o znalostech žáků i o úrovni jejich digitální kompetence, a místo toho jim plně vysvětlit, jak získat přístup k funkci chatu na různých platformách a zařízeních (včetně stolních počítačů, notebooků, tabletů a mobilních telefonů). Je důležité, aby jim bylo jasné, že chat je tu pro ně a že jim nic nebrání ho kdykoli použít, jak sami chtějí. Je vhodné k používání chatu žákům dát výslovné povolení (viz zpětný kanál). Velmi důležité je zdůraznit, že chat je zóna, v níž nezáleží na pravopisu, interpunkci či gramatice. Že nám jde více o jejich myšlenky než o způsob, jakým jsou předávány. Tam, kde to jde, je dobré připomenout funkci soukromých zpráv, pokud chtějí komunikovat mezi sebou nebo něco sdělit přímo učiteli.

Kognitivní přetížení
Chceme-li ulevit žákům od kognitivní zátěže ve vztahu k chatování a širšímu obsahu probírané problematiky, je třeba jim sdělit, že neočekáváme, že se zapojí do každého tématu v chatu probíranému nebo že si nutně musí přečíst každou zprávu. Je dobré vysvětlit, že naší úlohou je zdůrazňovat všechny důležité komentáře, otázky nebo nápady z chatu a sdílet je se skupinou. Je důležité, aby se žáci nebáli, že jim něco chybí, pokud nestačí všechny zprávy sledovat. Alternativně, pokud se s žáky dobře známe, můžeme požádat dobrovolníka, aby chat sledoval a upozornil na jakékoli relevantní body, které by mohly zapadnout.

Facilitátor nebo online asistent
V případě, že máte možnost učit týmově, je dobré si v online prostředí rozdělit role. Jeden učitel se věnuje výuce, tj. výkladu látky, zadávání úkolů a kontrole výsledků, a druhý sleduje, co žáci dělají (včetně chatu) a individuálně pomáhá těm, kteří to potřebují. Při vhodném nasazení jsou současné digitální nástroje na podporu výuky schopné realizovat vysoce kvalitní personalizované výukové online aktivity ve formě 1:1.

Pokračující výzkum
Vicky a spol. mají v úmyslu v tomto výzkumu pokračovat. Na vrcholné vědecké úrovni aplikují metodiku akčního výzkumu, kterou Vicky nastudovala již ve své dizertaci (2019). Vyzývají vážné zájemce ke spolupráci. Stačí vyplnit formulář.

Literatura a použité zdroje

[1] – BUTTERBY, Vicky. Permission to Chat. 2023. [cit. 2023-8-10]. Dostupný z WWW: [https://altc.alt.ac.uk/blog/2023/06/permission-to-chat/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.