Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Principy SIIA pro vývoj vzdělávacích technologií s AI
Odborný článek

Principy SIIA pro vývoj vzdělávacích technologií s AI

4. 12. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o dokumentu amerického sdružení podporujícího inovace ve vývoji digitálních technologií (SIIA), jehož cílem je nasměrovat a prohloubit spolupráci vývojářů vzdělávacích technologií se školstvím.

Vzhledem k tomu, že umělou inteligenci používá stále více učitelů a vzdělávacích institucí, dospělo americké sdružení podporující inovace ve vývoji digitálních technologií SIIA (The Software & Information Industry Association) k závěru, že spolupráce vývojářů vzdělávacích technologií se školstvím má pro budoucí vývoj a nasazení těchto inovativních technologií zásadní význam.

Proto se rozhodlo formulovat sadu doporučení (Education Technology Industry's Principles for the Future of AI in Education) snažících se tento vývoj ovlivnit.

Jistě nebude na škodu, když se na ně podíváme [1]:

  1. Technologie umělé inteligence ve vzdělávání by měly řešit potřeby studentů, pedagogů a rodin.

  2. Technologie umělé inteligence ve vzdělávání by měly zohledňovat rovnost, inkluzi a občanská práva jako klíčové prvky úspěšného vzdělávacího prostředí.

  3. Technologie umělé inteligence používané ve vzdělávání musí chránit soukromí a data studentů.

  4. Technologie umělé inteligence ve vzdělávání by měly být transparentní, aby školní komunita mohla efektivně porozumět nástrojům umělé inteligence a lépe je využívat.

  5. Společnosti vytvářející výukové nástroje využívající umělou inteligenci by měly spolupracovat se vzdělávacími institucemi a zúčastněnými stranami, aby vysvětlily a demystifikovaly příležitosti a rizika nových technologií.

  6. Společnosti zabývající se vzdělávacími technologiemi a vývojáři umělé inteligence by měli přijmout osvědčené postupy pro odpovědnost, bezpečnost a etiku nastavené tak, aby zmírňovaly rizika a dosahovaly doporučených cílů.

  7. Odvětví vzdělávacích technologií by mělo spolupracovat s širší vzdělávací komunitou na identifikaci způsobů, jak rozvíjet kompetence studentů a pedagogů v oblasti umělé inteligence.

SIIA věří, že úspěšné nasazení technologií AI ve vzdělávání musí být provedeno způsobem, který podporuje ty, kdo je používají, chrání inovace v oboru a řeší rizika spojená s vývojem a používáním těchto nových nástrojů. Umělá inteligence by neměla nahrazovat pedagoga ani zkušenost s učením. Principy odvětví vzdělávacích technologií využívajících umělou inteligenci ve vzdělávání musí stavět na zkušenostech a úspěších pedagogů při používání těchto technologií k dosažení cílů vzdělávání. Tyto principy poskytují rámec pro to, aby budoucí implementace technologií AI byla účelová, transparentní a spravedlivá.

Zásadní pro jejich naplnění bude spolupráce vývojářů s učiteli, rodiči a studenty. Je dobře, že členské organizace SIIA mají o takovou spolupráci zájem a k těmto principům se hlásí.

Literatura a použité zdroje

[1] – NAGEL, David. SIIA Releases Guiding Principles for AI in Ed Tech. 2023. [cit. 2023-10-31]. Dostupný z WWW: [https://thejournal.com/articles/2023/10/24/siia-releases-guiding-principles-for-ai-in-ed-tech.aspx].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Jan Maršák
5. 12. 2023, 12:08
5 z 5
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.