Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Slova roku 2023 pod vlivem AI a generace Z
Odborný článek

Slova roku 2023 pod vlivem AI a generace Z

27. 12. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek

Anotace

Jaké slovo podle vás nejlépe vystihuje rok 2023? Možná se shoduje se slovem roku některého z pěti předních světových slovníků.

Pokud byste měli shrnout celý rok do jediného slova, jaké slovo by to bylo? Právě tuto otázku si každoročně pokládá pět nejprestižnějších světových slovníků. A ani v roce 2023 tomu nebylo jinak. Cambridge Dictionary, Dictionary.com, Collins Dictionary, Merriam-Webster a Oxford University Press na konci roku postupně zveřejnily svá slova za rok 2023. Která to jsou, jaké významy v sobě skrývají a co nebo koho reprezentují?

Cambridge Dictionary: hallucinate

Sloveso hallucinate není samo o sobě novým slovem, které vzniklo v roce 2023, což zároveň ukazuje, že slovem roku nemusí být pouze nová slova.

Nová je však definice, která k té původní přibyla.

Běžná definice slovesa halucinovat je tato: „mít dojem, že vidíme, slyšíme nebo cítíme něco, co neexistuje, obvykle kvůli zdravotnímu stavu nebo proto, že jste užili drogu”. V překladu do češtiny pak: mít halucinace, trpět halucinacemi, blouznit.

V roce 2023 však sloveso halucinovat začalo znamenat ještě něco jiného, díky masivnímu rozšíření generativní AI, zejména pak AI chatbotů.

Podle alternativní definice cambridgeského slovníku znamená halucinovat to, „když umělá inteligence (= počítačový systém, mající některé vlastnosti, které má lidský mozek, jako je schopnost produkovat jazyk způsobem, jenž se zdá být lidský) halucinuje, tj. produkuje falešné informace.”

Stěží bychom našli někoho, kdo se v roce 2023 při použití AI chatbotů ChatGPT, Copilot či Bard nesetkal s halucinacemi. „Skutečnost, že AI může „halucinovat“, nám připomíná, že lidé při využívání těchto nástrojů musí zapojit kritické myšlení“, poznamenává Wendalyn Nichols, vedoucí vydavatelství Cambridge Dictionary, a nepřímo tak naznačuje důvody, které vedly k volbě tohoto slova slovem roku.

[1]

Dictionary.com: hallucinate

Ne, nemáte halucinace, sloveso halucinovat se stalo slovem roku též na Dictionary.com. Ačkoli je tamní definice mírně odlišná, význam zůstává stejný: „produkovat falešné informace v rozporu s úmyslem uživatele a prezentovat je jako pravdivé a faktické.” Zajímavé je, že použití slova sahá až do roku 1971, ačkoli vyhledávání tohoto termínu vzrostlo za poslední rok o 85 %.

„Význam slova halucinovat není nový, nově ale souvisí s mnoha lidskými životy a obživou lidí,” říká v tiskové zprávě Kory Stamper, vedoucí redaktor lexikografie na Dictionary.com.

„Rozhovory o schopnostech, etice a limitech AI se dotýkají téměř každého aspektu našeho každodenního života: co čteme nebo vidíme na zpravodajských webech, zda jsou naše lednice náchylné k hackování, nebo zda nás v práci nahradí bot. Není divu, že lidé berou halucinaci jako příhodný termín pro všechny tyto obavy,“ doplňuje Stamper.

[1]

Collins Dictionary: AI

Podobně jako Cambridge a Dictionary.com, i v případě slovníku Collins je slovo roku ze světa technologií. Na rozdíl od obou předchozích si třetí jmenovaný zvolil širší termín AI, jelikož je „považován za příští velkou technologickou revoluci”, „zaznamenal překotný vývoj” a „v roce 2023 se o něm hodně mluvilo.”

[1]

Merriam-Webster: authentic

Čím více byli lidé v průběhu roku 2023 vystaveni výstupům generativní AI, tím více přemýšleli nad významem slova autentický, jak důležitá pro ně je tvorba autentického obsahu, jak těžké je být autentický a v neposlední řadě jakému obsahu chtějí být na sociálních sítích či obecně na internetu vystaveni.

Přídavné jméno autentický tak začalo ve společnosti nabývat den ode dne čím dál větší důležitosti, což se projevilo vyhledáváním slova autentický ve slovníku Merriam-Webster.

Nakonec i pouhá definice přídavného jména autentický postačí k pochopení jejího významu nejen v kontextu digitálních technologií:

  1. ne falešný nebo napodobenina
  2. věrný své vlastní osobnosti, duševnu nebo charakteru
  3. zasluhující přijetí nebo víru, jelikož odpovídá skutečnosti nebo z ní vychází
  4. odpovídající originálu tak, že reprodukuje zásadní rysy
  5. vyhotovený nebo provedený stejným způsobem jako originál

V současném světě, kde je už takřka nemožné poznat, co je pravé a co fakeové, se slovo autentický brzy stalo u Merriam-Webster jasnou volbou pro slovo roku.

[2][3]

Oxford University Press: rizz

Pokud jste si mysleli, že i Oxford University Press (OUP) zůstane společně s ostatními čelnými slovníky na vlně AI, spletli jste se. OUP si za slovo roku 2023 zvolilo nové, trendové slovo rizz.

Toto podstatné jméno, oblíbené mezi generací Z, znamená „styl, šarm, atraktivnost” nebo „schopnost přitahovat romantického nebo sexuálního partnera.“ Má se za to, že jde o zkrácenou verzi slova charisma.

Může být současně použito i jako sloveso „to rizz up“ ve významu zapojit osobní kouzlo a přitáhnout osobu, kterou jste vždy chtěli.

Slovo rizz současně naznačuje měnící se postoje ve společnosti v roce 2023. „Vzhledem k tomu, že v loňském slově roku „goblin mode“ (česky: režim skřítka, z definice oxfordského slovníku: typ chování, který je neomluvitelně sobecký, laxní, povrchní nebo lačný, obvykle takovým způsobem, který odmítá společenské normy nebo očekávání) v mnohých z nás ještě rezonoval stav po pandemii, je zajímavé vidět kontrastující slovo jako rizz, které se dostává do popředí, a možná poukazuje na převažující náladu roku 2023, kdy se po náročných letech mnohem víc otevíráme a nacházíme sebevědomí v tom, kým jsme,“ poznamenává Casper Grathwohl, prezident Oxford Languages.

Když se nad tím zamyslíme, slovo rizz nakonec nemá k tomu autentickému zase tak daleko.

[1][4]

A jaké slovo roku 2023 byste zvolili vy?

Literatura a použité zdroje

[1] – HICKMAN, Kiersten. These Are the 2023 Words of the Year, According to Dictionaries. 2023. [cit. 2023-12-21]. Dostupný z WWW: [https://www.rd.com/article/word-of-the-year/].
[2] – authentic (adjective). 2023. [cit. 2023-12-21]. Dostupný z WWW: [https://www.merriam-webster.com/dictionary/authentic].
[3] – O'KANE, Caitlin. Merriam-Webster's word of the year for 2023 is "authentic" – here are the other words that almost made the cut. 2023. [cit. 2023-12-21]. Dostupný z WWW: [https://www.cbsnews.com/news/word-of-the-year-2023-authentic-other-words-merriam-webster-dictionary-list-rizz/].
[4] – Oxford Word of the Year 2022. 2022. [cit. 2023-12-22]. Dostupný z WWW: [https://languages.oup.com/word-of-the-year/2022/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.