Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Wellerovy důvody využití vzdělávacích technologií
Odborný článek

Wellerovy důvody využití vzdělávacích technologií

12. 2. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o důvodech využití vzdělávacích technologií anglického profesora Open University Martina Wellera.

Profesor Open University Martin Weller ve svém blogu The Ed Techie přehledně shrnuje své důvody, proč mají být technologie ve vzdělávání využívány, a ptá se, jak to vidíte vy. Jistě bude užitečné, když se nad tím zamyslíme. Zde jsou ty jeho důvody [1]:

  • Umocňují výukové výsledky – Asi je nezbytné se zamyslet nad tím, co konkrétně si pod pojmem „výukové výsledky“ představit. V tradičním pojetí to znamená zlepšit výkon měřený prostřednictvím hodnocení, testů, dlouhodobě udržených znalostí. To je způsob, který vyhovuje mnohým dodavatelům či zastáncům využití konkrétních aplikací. Dovoluje měřit a porovnávat výsledky žáků používajících určitou technologii proti těm, kteří ji nepoužívají. Zásadní otázkou zůstává, zda jsou výkonově orientované cíle výuky dostatečnou zárukou budoucího úspěšného uplatnění v životě. To se však zatím příliš nezkoumá. Na to může odpovědět jen dlouhodobý výzkum, jehož závěry teď neznáme.

  • Činí učení dostupnějším/flexibilnějším – Vzdělávací technologie mohou učení učinit dostupnějším a flexibilnějším (ačkoli mohou také klást nové překážky). Viděli jsme to při pandemii, kdy online učení mohlo pokračovat, i když prezenční ne. Distanční a online univerzity, jako je Open University, nabízejí poskytování služeb lidem, kteří se nemohou prezenčně vzdělávat a dodržovat přísný rozvrh. Technologie mohou lidem více zpřístupnit výukové zdroje a umožňují jim je snáze používat. Mohou se přizpůsobit konvenčnímu modelu vzdělávání a učinit ho dostupnějším. Díky své flexibilitě se uplatní i jako nástroj inovativních způsobů vzdělávání.

  • Finanční přínosy – Nasazení vzdělávacích technologií jen zřídka vede k úsporám, které by si mnozí manažeři přáli. Určitě však jsou náklady na ně nižší než stavba školy, bez níž se prezenční studium neobejde. Pokud institucím umožní proniknout na nové trhy, pak online nabídky mohou generovat příjem. V širším měřítku jsou vzdělávací technologie velkým byznysem, který vytváří pracovní místa i zisk (přinejmenším pro někoho).

  • Nové zkušenosti a možnost volby – Výuka využívající vzdělávací technologie vede k prohloubení digitálních kompetencí. Naučí žáky orientovat se v online zdrojích, spolupracovat a nakládat s informacemi. Kromě toho umožňuje určitou míru flexibility učebních postupů, tj. volbu aktivit, například sledování záznamů výkladu, diskusi se spolužáky i učitelem online, používání sociálních médií, zkoumání aplikace AI atd.

  • Vylepšená pedagogika – Vzdělávací technologie nejen zlepšují výsledky tradičních forem výuky, ale dovolují též dělat věci, které jsme dříve prostě dělat nemohli. Vyvolávají nové formy spolupráce (sdílení) a máme přístup k rozsáhlým databázím nebo simulacím, které dovolují beztrestně nastavit i nebezpečné, nebo dokonce vysloveně nemožné parametry virtuálního experimentu, což zvyšuje zájem žáků.

  • Reflexe praxe – Používání vzdělávacích technologií vede ke změnám výukových postupů, což vyvolává potřebu přehodnocení stávající praxe. Vezměte si AI jako aktuální příklad. Vyvolala mnoho otázek ohledně forem hodnocení výukových výsledků, které provádíme. Některé nové postupy jsou skutečně velmi přínosné. Měli jsme tu diskusi vést již mnohem dříve, teď jsme k ní však přímo donuceni. Takové opakované přeformulování a opětovné nastavování zásad vzdělávání je cenným vedlejším produktem.

  • Správa a monitorování – Technologie také umožňují realizovat velké množství monitorovacích a administrativních funkcí. Existuje značný zájem nasadit vzdělávací technologie jako nástroj kontroly. Některé možnosti jsou žádoucí (pravděpodobně je dobré vědět, kdo jsou vaši žáci, a mít rozvrh), jiné méně (např. invazivní hlídání u zkoušek – viz Podvádění při online výuce). Většina institucí však alespoň některé z těchto funkcí občas potřebuje.

Martin nechal své čtenáře hlasovat (zde). Výsledek je na následujícím obrázku.

Hlasování o důvodech využití vzdělávacích technologií iniciované M. Wellerem [1]

Určitě vás napadnou ještě další způsoby využití vzdělávacích technologií. Budou se jistě lišit v závislosti na typu technologie či kontextu. V tomto hlasování však šlo jen o to, zjistit ten nejvýznamnější důvod respondentů.

Jak se školství posouvá do budoucnosti, kde budou technologie hlouběji zakotveny v mnoha jeho funkcích, možná by stálo za to položit si otázku, co od nich přesně chceme. Protože pokud si tuto otázku nepoložíme, může se stát, že budou dělat něco jiného.

Literatura a použité zdroje

[1] – WELLER, Martin. What is the purpose of educational technology?. 2023. [cit. 2024-1-10]. Dostupný z WWW: [https://blog.edtechie.net/edtech/what-is-the-purpose-of-educational-technology/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.