Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Digitální inteligence podle DQ Institute
Odborný článek

Digitální inteligence podle DQ Institute

17. 6. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Informace o existenci mezinárodně certifikovaných standardů digitální inteligence, které vytvořil DQ Institute spolupracující s významnými světovými institucemi.

Standardům digitální kompetence se věnujeme již dlouho. K obsahu pojmu kompetence versus gramotnost se teď vracet nebudeme. O standardech ISTE jsme informovali poprvé v roce 1998 (zde). Postupně jsme zkoumali větší množství existujících definic jejího obsahu (Jak definovat digitální gramotnost?), až jsme nakonec zůstali u evropského rámce DigComp, který je průběžně aktualizován, a nejspíše se ho z důvodů kompatibility s vývojem u našich sousedů budeme držet i nadále. Přesto je dobré sledovat, co se děje ve zbytku světa.

Digitálními kompetencemi se občas zabývají i takové organizace jako UNESCO, OECD, WEF a vědět bychom měli například též o zajímavém mezinárodním think-tanku DQ Institute (DQI), který se věnuje stanovování globálních standardů pro digitální inteligenci (DQ), které zajišťují bezpečnost, posílení postavení a wellbeing jednotlivců, organizací a národů v digitálním věku. Spolupracuje s celou řadou organizací v rámci Coalition for Digital Intelligence. Zvláště se snaží zohlednit aktuálně preferovaný wellbeing a udržitelnost. Výsledkem jeho činnosti je existence DQ Global Standards. Možná je skoro jedno, které standardy si vyberete, pokud potřebné kompetence skutečně máte, tyto standardy jsou však důležité hlavně proto, že jsou certifikovány mezinárodní asociací IEEE (IEEE 3527.1), a dělají proto dojem mezinárodní normy.

DQI DQ Global Standards

DQ Global Standards definují celkem 32 digitálních kompetencí v osmi kritických oblastech digitálního života – identita, ovládání, vlastní bezpečnost, zabezpečení zařízení, emoční inteligence, komunikace, digitální gramotnost a práva. Těchto osm oblastí lze rozvíjet ve čtyřech směrech: konektivita, občanství, kreativita a konkurenceschopnost.

Konektivita řeší digitální začlenění, aby bylo zajištěno, že jednotlivci budou mít možnost digitální technologie používat.

Občanství se věnuje dovednostem potřebným k používání technologií odpovědným, bezpečným a etickým způsobem.

Kreativita umožňuje řešení problémů prostřednictvím vytváření nových znalostí, dovedností a obsahu.

Konkurenceschopnost se zaměřuje na inovace, které mění komunity a ekonomiku ke všeobecnému prospěchu.

DQI spolu s partnerskými organizacemi při zkoumání DQ identifikoval celkem 12 specifických kompetencí zvláště důležitých pro budoucí uplatnění každého jedince a propojil je se svými DQ standardy. Jsou to tyto:

 1. Analytické myšlení – inovativnost, evaluace, datová gramotnost.

 2. Kritické myšlení – mediální gramotnost, osobní bezpečnost, digitální stopa, autorská práva.

 3. Organizační schopnosti – plánování, udržování pozornosti, dodržování termínů, multitasking, autonomie, hledání práce.

 4. Využití technologií – výběr vhodných nástrojů, ovládání, nastavení, programování, interpretace dat.

 5. Řešení problémů – komplexní chápání problematiky, zdůvodňování, optimalizace, tvořivé myšlení.

 6. Kreativita – originalita, představivost, jedinečnost, tvorba hodnot.

 7. Iniciativa – podnikavost, efektivita, růstové myšlení.

 8. Komunikace – empatie, ústní (prezentace) i psaný (vyprávění příběhů) projev, spolupráce, sebekontrola.

 9. Přizpůsobivost – otevřenost, pružnost, akceptace zpětné vazby, ochota přijímat změny.

 10. Odolnost – odhodlání, vytrvalost, vnímání dilemat, tolerance ke stresu, celoživotní vzdělávání.

 11. Socio-emocionální dovednosti – empatie, sebeuvědomění, ochota pomáhat, globální myšlení.

 12. Vůdcovství – úsudek, rozhodování, delegování úkolů, schopnost jednat, přesvědčovat a převzít zodpovědnost.

DQ Institute nepochybně patří k vrcholným světovým organizacím, které se zabývají definováním digitální gramotnosti i ověřováním její úrovně na národní úrovni (DQ Index). Budeme ho sledovat. Snadno se hned teď můžete na webu seznámit s detailním obsahem jednotlivých kompetencí. Je dobře, že se někdo snaží dát cílům naší výuky jasnější obrysy. Snad se brzy dočkáme toho, že se zřetelněji propíší do našich kurikulárních dokumentů i do praxe našich škol.

#DQforALL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.