Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Služby internetu 2. generace a jejich vliv na výchovu
Odborný článek

Služby internetu 2. generace a jejich vliv na výchovu

15. 9. 2009 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bc. Andrea Patáková

Anotace

Článek směřuje pozornost k bakalářské práci autorky, která se zabývá vlivem služeb internetu 2. generace na výchovu.

Ve školním roce 2008/9 jsem se na Pedagogické fakultě UK věnovala psaní bakalářské práce, ve které je představen fenomén dnešní doby – internet 2. generace (web 2.0) a jeho služby, jež naplňují komunitní funkci internetu a spojují v sobě vše, co je na internetu tak atraktivní. Tedy tvořivost, komunikaci, bezpečné sdílení informací a spolupráci. Práce měla za cíl tuto rychle se rozvíjející oblast internetu zmapovat a zjistit, jaké podmínky ke vzdělávání může vytvářet.
V rámci této práce byl podniknut i vlastní malý výzkum této problematiky pomocí online dotazníku s následným porovnáním výsledků se závěry podobně zaměřených zahraničních studií. Za zmínku stojí i fakt, že kapitola pojednávající o Google Wave byla rozpracována a koncem června publikována jako samostatný článek na Spomocníkovi.
Jako upoutávku na práci samotnou, jež je celá k dispozici online, si vám nyní dovoluji předložit alespoň její začátek.
"Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala."1 Tato dnes již kultovní výpověď 72-leté důchodkyně Věry Pohlové, bude letos slavit již 10. výročí a stala se jakýmsi symbolem restriktivního přístupu k problémům informační společnosti.2 Dalo by se říci, že tato věta Věru Pohlovou proslavila a to díky speciálnímu způsobu, jakým se na internetu šíří podobné informace. Na Facebooku má vlastní stránku a k tomuto datu přes 3000 fanoušků.3
Co je to ten Facebook? Jak se na něj dostala Věra Pohlová a proč? Čím je internet tak jiný a tak atraktivní pro mladé lidi? Do jaké míry je ovlivňuje a odráží se na jejich výchově a jejich dalším vývoji? V této práci se mimo jiné pokusím zodpovědět i tyto otázky.
Fenomén internetu je dnes horkým tématem a zkoumá ho kdekdo. Jak ale zkoumat něco, co se vám doslova mění pod rukama? Internet je takový. Mění se, roste, vyvíjí. Žertuje se, že internet už je dnes v podstatě entita sama o sobě. Jeden způsob jak internet zkoumat, je zjistit, jak nás vlastně ovlivňuje a mění, protože jsme to my, kdo na oplátku ovlivňuje a mění internet.
Zdá se, že dříve či později, bude na internetu skoro každý, ať už dobrovolně nebo protože to bude nutné k jeho práci nebo povinnostem. Podle výzkumů Českého statistického úřadu z 2. čtvrtletí 2008 má aktivní připojení k internetu již 42% domácností. Z toho se ze 2/3 jedná o domácnosti s dětmi.4 Zajímavý fakt je, že nejvíce internet využívají studenti (93% studentů jsou uživatelé internetu), osoby ve věku 16-24 let (82%) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (80%).5 Je tedy patrné, že internet se čím dál tím víc stává jedním z nástrojů a pomůcek výchovy a vzdělávání dětí a mladých lidí-studentů. Je součástí digitálního věku a z toho vyplývá spousta pozitivních věcí, jakož i rizik. Příkladem může být například snadný přístup ke spoustě informací, ale zároveň potřeba je umět najít a kriticky zpracovat.
Momentálně jsou šířícím se hitem tzv. "weby 2. generace" neboli "weby 2.0", které naplňují komunitní funkci internetu a spojují v sobě vše, co je na internetu tak atraktivní. Tedy tvořivost, komunikaci, bezpečné sdílení informací a spolupráci. Má práce se zaměří právě na tuto rychle se rozvíjející oblast internetu, pokusí se ji zmapovat a prozkoumat s cílem zjistit, jaké podmínky ke vzdělávání vytváří.
Práce nejdříve představí teoretická východiska a definice internetu 2. generace, dále zmapuje existující služby webu 2.0 a popíše způsoby jejich využití s přihlédnutím k jejich možnému vlivu na výchovu. Další sekce bude věnována výzkumům vlivu internetových technologií na vývoj mladých lidí ve světě a naváže vlastní výzkum pomocí dotazníkového šetření mezi studenty vysokých škol. V závěru porovná výsledky našeho šetření s výsledky zahraničními a pokusí se nastínit návrhy možných postupů dalšího zkoumání této problematiky.
Pokud jste dočetli až sem a zajímá vás, k jakým závěrům jsem dospěla, nezbývá než doporučit přečtení celé práce, která je k dispozici na Google documents.

Citace:
  1. POHLOVÁ, Věra. Můj názor. Metro. 17.9.1999, č. 153, s. 12.
  2. České internetové memy : Wikipedie [online]. 15. 3. 2009 [cit. 2009-06-24]
  3. Věra Pohlová : Facebook [online]. c2009 [cit. 2009-06-02]
  4. Statistika připojení českých domácností a jednotlivců k internetu [online]. BusinessInfo.cz, 23.10.2008 [cit. 2009-06-24]
  5. Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci [online]. ČSÚ, c2009 [cit. 2009-06-24]

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Andrea Patáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.