Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Další studie potvrdila význam technologií
Odborný článek

Další studie potvrdila význam technologií

21. 4. 2008 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.
Tento článek je součastí seriálu: Speak Up

Anotace

Hlavní závěry výroční zprávy známého amerického projektu Speak Up za rok 2007.
Nevím, kdo ze současných čtenářů si ještě pamatuje americký projekt Netd@ys. Tenkrát na jaře 1996 se skupina nadšenců s podporou celé řady kalifornských počítačových firem rozhodla podpořit myšlenku připojování škol do internetu. V zájmu propagace vymysleli jednodenní akci, na níž pozvali média, při níž se natahování kabelů symbolicky účastnily známé osobnosti. Obrázek prezidenta Clintona osobně připojujícího jednu z kalifornských škol pak obletěl celý svět.

Evropa měla jen nepatrné zpoždění. Hned příští rok vznikla poněkud pozměněná iniciativa i na našem kontinentě a o informační gramotnosti se začalo mluvit na té nejvyšší úrovni. My jsme se již tenkrát snažili přenést tyto aktivity do našich podmínek. Tehdy jsme k šíření informací používali mailové konference (např. viz zpráva listserveru STR-SKOL na CESNETu  Netd@ys). Je zajímavé, jak se za těch uplynulých 12 let vlastně nic nezměnilo. Představa, že by někdo z našich nejvyšších představitelů osobně propagoval využití technologií ve školách, je pro nás stejně fantastická jako tenkrát.

Přímým následovníkem Netd@ys v USA je Project Tomorrow. I dnes se věnuje využití technologií ve školách. Podporuje výzkum, šíření postupů zavedených úspěšnými projekty v praxi, dostupnost online nástrojů a výukových zdrojů, diskuzi o vzdělávací politice na národní i místní úrovni.

Jednou z jeho hlavních výzkumných aktivit je projekt Speak Up (Buď slyšet). Jedná se o dotazníkové šetření pro žáky, učitele, rodiče a vedoucí pracovníky, které je každoročně organizováno prostřednictvím jednotlivých škol. Pozoruhodný je značný zájem o účast. Od roku 2003, kdy se uskutečnilo poprvé, se ho zúčastnilo již na 14 tisíc škol ze všech amerických států a více jak 1.2 milionů respondentů dříve zmíněných kategorií. Každá škola, která se do průzkumu zapojí, získá zdarma zpracovaná statistická data vložená jejími respondenty. Tato analýza pak může být použita jako jeden z informačních zdrojů pro řízení školy.

Nedávno byla pod názvem 21st Century Students Deserve a 21st Century Education (Studenti 21. st. si zaslouží výuku 21. st.) zveřejněna závěrečná zpráva za minulý rok. Pracuje s daty získanými od více jak 300 tisíc žáků, přes 25 tisíc učitelů, téměř 20 tisíc rodičů a necelých 4 tisíc pracovníků vedení škol. O tom, že by výsledky byly nějak zvlášť překvapivé hovořit nelze.

70% žáků v USA své technické schopnosti považuje za průměrné. Mezi 24% těch, kteří tyto své schopnosti hodnotí jako pokročilé, značně převažují chlapci. Totéž platí o pravidelných hráčích počítačových her, kterých je přes 64%. Pozoruhodný je fakt, že přibližně stejně velké procento učitelů věří v to, že některé počítačové hry mají pozitivní výukový dopad. Přitom jen 11% z nich hry ve výuce skutečně používá. Služby sociálních síti v podobě osobních stránek, blogu apod. využívá 40% žáků 2.st. a 67% středoškoláků. Velké množství z nich se věnuje vzájemné komunikaci (hlavně děvčata).

Pokud jde o práci do školy, jsou počítače žáky využívány především k těmto činnostem:
·příprava domácích úkolů – 74%
·hledání informací – 72%
·online kontrola výsledků školní práce – 58%
·tvorba prezentace, videa či webu se školním obsahem – 57%
·komunikace se spolužáky v souvislosti s řešením domácích úkolů – 44%.
Zatímco žáci (73%) dlouhodobě považují technické dovednosti za nejpotřebnější pro život v 21.st., u dospělých jsou na prvním místě schopnosti komunikační. I u nich však proti minulým letům došlo u technických dovedností k výraznému nárůstu. Na podporu dosažení potřebných dovedností pro 21.st. by 68% učitelů použilo nástroje Webu 2.0 a 48% na multimedia orientované výukové projekty. Málo překvapivou realitu odráží též fakt, že téměř 100% rodičů si myslí, že pro budoucnost jejich dětí je důležitá matematika a přírodní vědy. Toto přesvědčení však sdílí pouhých 12% dětí.

Studie dále informuje o vysoké penetraci mobilních zařízení mezi dětmi a o dosud nijak převratném rozšíření doplňkových online forem výuky v rámci běžné školy (8%). K největším problémům zmiňovaným v závěru patří zjištění, že žáci stále více považují za diskriminující filtrování přístupu do internetu ve škole a zákaz používat vlastní laptopy či mobily během výuky. Mimo školu jsou pro ně tyto technologie nepostradatelným pomocníkem, a tak by tomu mělo být i ve škole.

Na otázku, co je hlavním faktorem úspěchu budování školy 21.st., žáci v posledních několika letech vždy odpovídali, že laptop pro každého. Je pozoruhodné, že tentokrát se s nimi v tomto bodě poprvé shodli i rodiče a učitelé. Celá zpráva ve skutečnosti obsahuje ještě mnohem více údajů. Pro zájemce je k dispozici online.
 
Odkaz:
21st Century Students Deserve a 21st Century Education – výstupní zpráva průzkumu Speak Up 2007 zveřejněná 4.4.2008

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Speak Up.
Ostatní články seriálu: