Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Interaktivní tabule zvyšuje úspěšnost
Odborný článek

Interaktivní tabule zvyšuje úspěšnost

24. 9. 2009 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Matěj Sottner

Anotace

Přehled výsledků výzkumu, který vypracovala Marzano Research Laboratory na zakázku pro známého výrobce interaktivních tabulí Promethean.
V březnu 2009 byly zveřejněny předběžné výsledky studie, která zkoumala vliv Promethean ActivClassroom na výukové výsledky žáků amerických škol. Studii vypracovala Marzano Research Laboratory na zakázku pro známého výrobce interaktivních tabulí Promethean  (Promethean ActivClassroom). Autory studie jsou Mark W. Haystead a Robert J. Marzano a po vyplnění formuláře (odkaz viz zdroje) si ji můžete stáhnout v pdf formátu.

Během školního roku 2008/2009 se 79 učitelů z 50 základních a středních škol v USA zúčastnilo výzkumu s cílem zjistit, jaký vliv má používání učebny s interaktivní tabulí na úspěšnost studentů v jejich třídách. Do výzkumu se nakonec zapojilo celkem 1716 žáků v experimentální skupině a 1622 žáků ve skupině kontrolní. Učitelé měli za úkol vyučovat krátkou jednotku na téma dle vlastního výběru ve dvou skupinách – jedné experimentální a jedné kontrolní. V experimentální skupině učitelé tabuli v maximální míře používali, zatímco ve skupině kontrolní nikoli.

Na prvním stupni ZŠ, hlavně v nižších ročnících, je obvyklé, že jeden učitel má jednu skupinu žáků po celý rok a v jiné třídě neučí. Tito učitelé proto realizovali dvě různé výukové jednotky se stejnou skupinou žáků. První představovala část experimentální a druhá část kontrolní. Témata těchto jednotek měla být co možná nejvíce podobná.

Výsledky byly získány vyhodnocením pretestu, jež byl žákům předložen před každou výukovou jednotkou, a posttestu, který zjišťoval úroveň znalostí po skončení jednotky. Rozdíl mezi oběma testy ukázal nárůst znalostí. Ze všech získaných výsledků se pak výzkumný tým pokusil odpovědět na tyto předem dané otázky spojené s využitím tabule Promethean:
1. Jaký vliv má interaktivní tabule na studentskou úspěšnost v daném předmětu?
2. Má interaktivní tabule různý vliv na různých stupních školy?
3. Má interaktivní tabule různý vliv v různých ročnících?
4. Má interaktivní tabule různý vliv v různých tematických oblastech studia?
5. Mění se vliv interaktivní tabule v závislosti na délce učitelské praxe?
6. Mění se vliv interaktivní tabule v závislosti na délce praxe učitele s používáním této technologie?
7. Mění se vliv interaktivní tabule v závislosti na podílu času, po který je ve třídě tato technologie využita?
8. Mění se vliv interaktivní tabule v závislosti na učitelově sebedůvěře v práci s touto technologií?
Z předběžných výsledků vybíráme několik nejzajímavějších údajů. Analýza zjištěných dat naznačuje relativně velký nárůst úspěšnosti studentů při splnění následujících podmínek:
· Učitel má 10 a více let učitelské praxe.
· Učitel již používá technologii 2 roky a více.
· Učitel využívá technologii po 75-80 procent vyučovacího času ve třídě.
· Učitel má velkou důvěru ve své schopnosti využívat technologii.
Výsledný vliv na jednotlivé stupně škol:
Stupeň školy
% nárůst úspěšnosti studentů
1.st. ZŠ
23
2.st. ZŠ
6
21
Výsledný vliv na jednotlivé ročníky:
Ročník
% nárůst úspěšnosti studentů
1. ZŠ
6
2.
26
3.
22
4.
24
5.
-2
6.
20
7.
18
8.
0
9.
7
1. SŠ
20
2. SŠ
Nezkoumáno
3. SŠ
Nezkoumáno
4. SŠ
6
Výsledný vliv na jednotlivé tematické oblasti:
Předmět
% nárůst úspěšnosti studentů
Jazyky
17
Matematika
17
Přírodní vědy
18
Sociální vědy
11
Studie by měla být zopakována příští rok a nově bude zkoumat i další specifické aspekty Promethean ActivClassroom, jako je užití ActivExpression (textově orientovaný systém zpětné vazby). Výzkumníci budou z pořízeného videozáznamu zjišťovat, jak učitelé používali technologii, jak spolupracovali s žáky a jestli se jim podařilo zlepšit jejich porozumění dané látky.
Je zřejmé, že zjištěné výsledky lze do určité míry vztáhnout i na interaktivní tabule jiných výrobců. Tak jako tak však u studií zadávaných a placených vlastním výrobcem daného produktu vždy zůstává v pozadí stín pochybností o úplné nezávislosti výzkumného procesu.
Zdroje:
HAYSTEAD, Mark, MARZANO, Robert. Preliminary Report : Evaluation Study of the Effects of Promethean ActivClassroom on Student Achievement. Promethean [online]. 2009 [cit. 2009-09-05]. Dostupný z WWW: <http://www.prometheanworld.com/server.php?show=nav.18837>.
DEVANEY, Laura. Study: Ed tech leads to significant gains . ESchool News [online]. 2009 [cit. 2009-09-02]. Dostupný z WWW: <http://www.eschoolnews.com/news/top-news/index.cfm?i=58362>.
Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Tvorba didaktických materiálů na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Matěj Sottner

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.