Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > ClassDojo – chování žáků na provázku

ClassDojo – chování žáků na provázku

Informativní příspěvek
Autor: Michal Keltner
Malá recenze volně dostupného online nástroje, který dovoluje provádět průběžné hodnocení žáků prostřednictvím předem definovaných odznaků.

ClassDojo je projekt, který vznikal za podpory vzdělávacího technologického inkubátoru ImagineK12. To je program finančně podporující inovativně myslící začínající podnikatele v oboru vzdělávacích technologií. Díky němu vyvíjejí produkty, které zlepšují výukové výsledky žáků. Autory ClassDojo jsou Sam Chaudhary a Liam Don, kteří pro tento nápad využili svých pedagogických zkušeností, ale také oslovili více než 150 učitelů, kteří si stěžovali na chování žáků ve třídě. A tak byl položen základ projektu, jehož druhou část názvu „Dojo“, což je mimochodem japonský výraz pro tělocvičnu, bychom mohli chápat jako prostor pro zlepšování sebe sama. [1]

ClassDojo je volně dostupný nástroj fungující i na mobilních zařízeních, jenž vytváří interaktivní prostředí třídy. Každý žák si zde zvolí svého avatara, který ho v tomto online prostředí reprezentuje.

Avatar - úprava dle vlastní kreativity

Smyslem funkce této online aplikace je průběžné hodnocení žáků, které je prováděno pomocí různých ocenění ve formě odznaků. Ty se pro  současnou generaci uživatelů sociálních sítí stávají něčím docela přirozeným (viz. Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého). V ClassDojo mohou mít odznaky kladný nebo záporný charakter. Kladné si můžeme představit jako určité plusové body, jež učitel uděluje v případě pozitivního chování žáka. Záporné odznaky, tedy určité minusové body, jsou žákům udělovány například za nesplnění domácích úkolů, přílišnou pasivitu v hodině apod. Co bude u žáků hodnotit, si může každý učitel nastavit sám.

Class Dojo

Do ClassDojo se nezapojují pouze žáci, ale mohou být přizváni i rodiče, kteří zde sledují průběžné hodnocení svých dětí. V prvé řadě mohou rodiče kontrolovat jejich docházku, jelikož učitel zaznamenává přítomnost nebo naopak nepřítomnost každého žáka ve třídě. Další sledovanou věcí je právě chování a aktivita žáka ve třídě. Odznaky děti sbírají v různých časových intervalech (den, týden, měsíc, celý rok), ze kterých je možné vytvořit graf, který reprezentuje celkovou úroveň aktivity a chování žáka ve třídě. Grafické znázornění nám také umožňuje vidět jednotlivé druhy aktivit a chování. Můžeme z něj odvodit, v čem má daný žák nedostatky a  měl by se zlepšit. Tyto grafy samozřejmě mohou vidět i rodiče, pokud jim je umožněn přístup do třídy. [2]

Žáci své hodnocení získávají na základě aktivity ve (skutečné) třídě, případně i mimo ni. ClassDojo ale neumožňuje žákům odevzdávat žádné druhy výstupů (soubory, online psaný text, testy apod.), takže zde není možné ani žádné přímé známkové ohodnocení bez účasti učitele. V tomto směru postrádá ClassDojo jakoukoliv interakci, na kterou jsme zvyklí například z prostředí Moodle nebo Edmoda. Systém používá pouze vnější odměňování, což by mělo žáky vést ke zlepšení jejich chování nebo ke zvýšení jejich motivace. Je proto vhodný především k podpoře vnější motivace žáků, která by postupem času mohla u některých z nich přejít k motivaci vnitřní. Obával bych se však, že vnitřní motivace žáků bude silně vázána na odměnu, kterou představuje pozitivní odznáček.

Pokud se rozhodneme toto prostředí použít, musíme si dobře rozmyslet, kdy a jak bude hodnocení žáků probíhat - za co bude který odznak přidělen. Jednoduchost a rychlost, kterou se tento systém vyznačuje, může vyvolat přílišné zjednodušení hodnocení. Nestačí pouze poukazovat na žákovo chování, ale už se nezaobírat jeho podstatou. Mohlo by tedy dojít ke zjednodušení, které naprosto vypouští kontext situace, což nás právě u chování ve velké většině případů zajímá. U přílišně senzitivních dětí by tento druh hodnocení mohl vést k přemíře strachu, a tím i ke stresu. Docela snadno může docházet též ke špatné interpretaci, necháme-li vysvětlení významu odznaků rodičům na žákovi.

V tuto chvíli se mi vybavilo, co o interakci školy a rodiny říká náš profesor Stanislav Štech. Podle něj je „normální mezi rodinou a školou nekomunikovat“. Komunikace má nastávat až ve chvílích, kdy se u žáka začíná projevovat nějaký problém, který je většinou prospěchového nebo kázeňského charakteru. V těchto případech potřebuje škola vyvolat jistá opatření, která povedou k nápravě a eliminují prohlubování vzniklého problému. A právě zde může ClassDojo určitě pomoci. Vlastně docela dost připomíná elektronické žákovské knížky, u kterých má rodič také možnost okamžitého zjištění prospěchu svého dítěte. Jen u nich není tak akcentován rozměr chování žáka.

ClassDojo je zcela jistě nástroj hodný vyzkoušení. Vyžaduje ovšem soustavné mobilní připojení učitele do sítě (nejlépe včetně mimoškolních aktivit). Teoretická rizika možného narušení ekosystému třídy jsou však poměrně značná, a tak jsou naprostou nezbytností kvalitní pedagogické schopnosti učitele. V nepovolaných rukou by dle mého názoru mohl tento nástroj mít přesně opačný dopad, než pro jaký je vyvíjen. Ke zlepšování chování žáků by vůbec nemuselo dojít.

Možná si řeknete, že se vlastně jedná jen o nahrazení starých behavioristických postupů hodnocení pomocí žákovské knížky za nové, jen o něco technologicky vyspělejší, ale co do principu fungování stejné. Ano, je to tak. Technologie pronikají do všech školních aktivit. V jejich možnostech však je i něco víc, než jen realizovat „staré cíle novými metodami“ (viz Technologická transformace vzdělávání podle Prenského).

Bude zajímavé sledovat, zda se bude ClassDojo v prostředí českých škol využívat. Dáte nám vědět?

Citace a použitá literatura:
[1] - Wired.co.uk Staff. Startup of the week: ClassDojo. 2012. [cit. 2012-12-19]. Dostupný z WWW: [http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-03/21/cla...].  
[2] - Beta Classroom. Class Dojo Review. 2012. [cit. 2012-12-19]. Dostupný z WWW: [http://betaclassroom.wordpress.com/class-dojo-revi...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.