Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > ClassDojo – chování žáků na provázku
Odborný článek

ClassDojo – chování žáků na provázku

10. 1. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Michal Keltner

Anotace

Malá recenze volně dostupného online nástroje, který dovoluje provádět průběžné hodnocení žáků prostřednictvím předem definovaných odznaků.

ClassDojo je projekt, který vznikal za podpory vzdělávacího technologického inkubátoru ImagineK12. To je program finančně podporující inovativně myslící začínající podnikatele v oboru vzdělávacích technologií. Díky němu vyvíjejí produkty, které zlepšují výukové výsledky žáků. Autory ClassDojo jsou Sam Chaudhary a Liam Don, kteří pro tento nápad využili svých pedagogických zkušeností, ale také oslovili více než 150 učitelů, kteří si stěžovali na chování žáků ve třídě. A tak byl položen základ projektu, jehož druhou část názvu „Dojo“, což je mimochodem japonský výraz pro tělocvičnu, bychom mohli chápat jako prostor pro zlepšování sebe sama. [1]

ClassDojo je volně dostupný nástroj fungující i na mobilních zařízeních, jenž vytváří interaktivní prostředí třídy. Každý žák si zde zvolí svého avatara, který ho v tomto online prostředí reprezentuje.

Avatar - úprava dle vlastní kreativity

Smyslem funkce této online aplikace je průběžné hodnocení žáků, které je prováděno pomocí různých ocenění ve formě odznaků. Ty se pro  současnou generaci uživatelů sociálních sítí stávají něčím docela přirozeným (viz. Hodnocení netestovatelného aneb kariérní řád pro každého). V ClassDojo mohou mít odznaky kladný nebo záporný charakter. Kladné si můžeme představit jako určité plusové body, jež učitel uděluje v případě pozitivního chování žáka. Záporné odznaky, tedy určité minusové body, jsou žákům udělovány například za nesplnění domácích úkolů, přílišnou pasivitu v hodině apod. Co bude u žáků hodnotit, si může každý učitel nastavit sám.

Class Dojo

Do ClassDojo se nezapojují pouze žáci, ale mohou být přizváni i rodiče, kteří zde sledují průběžné hodnocení svých dětí. V prvé řadě mohou rodiče kontrolovat jejich docházku, jelikož učitel zaznamenává přítomnost nebo naopak nepřítomnost každého žáka ve třídě. Další sledovanou věcí je právě chování a aktivita žáka ve třídě. Odznaky děti sbírají v různých časových intervalech (den, týden, měsíc, celý rok), ze kterých je možné vytvořit graf, který reprezentuje celkovou úroveň aktivity a chování žáka ve třídě. Grafické znázornění nám také umožňuje vidět jednotlivé druhy aktivit a chování. Můžeme z něj odvodit, v čem má daný žák nedostatky a  měl by se zlepšit. Tyto grafy samozřejmě mohou vidět i rodiče, pokud jim je umožněn přístup do třídy. [2]

Žáci své hodnocení získávají na základě aktivity ve (skutečné) třídě, případně i mimo ni. ClassDojo ale neumožňuje žákům odevzdávat žádné druhy výstupů (soubory, online psaný text, testy apod.), takže zde není možné ani žádné přímé známkové ohodnocení bez účasti učitele. V tomto směru postrádá ClassDojo jakoukoliv interakci, na kterou jsme zvyklí například z prostředí Moodle nebo Edmoda. Systém používá pouze vnější odměňování, což by mělo žáky vést ke zlepšení jejich chování nebo ke zvýšení jejich motivace. Je proto vhodný především k podpoře vnější motivace žáků, která by postupem času mohla u některých z nich přejít k motivaci vnitřní. Obával bych se však, že vnitřní motivace žáků bude silně vázána na odměnu, kterou představuje pozitivní odznáček.

Pokud se rozhodneme toto prostředí použít, musíme si dobře rozmyslet, kdy a jak bude hodnocení žáků probíhat - za co bude který odznak přidělen. Jednoduchost a rychlost, kterou se tento systém vyznačuje, může vyvolat přílišné zjednodušení hodnocení. Nestačí pouze poukazovat na žákovo chování, ale už se nezaobírat jeho podstatou. Mohlo by tedy dojít ke zjednodušení, které naprosto vypouští kontext situace, což nás právě u chování ve velké většině případů zajímá. U přílišně senzitivních dětí by tento druh hodnocení mohl vést k přemíře strachu, a tím i ke stresu. Docela snadno může docházet též ke špatné interpretaci, necháme-li vysvětlení významu odznaků rodičům na žákovi.

V tuto chvíli se mi vybavilo, co o interakci školy a rodiny říká náš profesor Stanislav Štech. Podle něj je „normální mezi rodinou a školou nekomunikovat“. Komunikace má nastávat až ve chvílích, kdy se u žáka začíná projevovat nějaký problém, který je většinou prospěchového nebo kázeňského charakteru. V těchto případech potřebuje škola vyvolat jistá opatření, která povedou k nápravě a eliminují prohlubování vzniklého problému. A právě zde může ClassDojo určitě pomoci. Vlastně docela dost připomíná elektronické žákovské knížky, u kterých má rodič také možnost okamžitého zjištění prospěchu svého dítěte. Jen u nich není tak akcentován rozměr chování žáka.

ClassDojo je zcela jistě nástroj hodný vyzkoušení. Vyžaduje ovšem soustavné mobilní připojení učitele do sítě (nejlépe včetně mimoškolních aktivit). Teoretická rizika možného narušení ekosystému třídy jsou však poměrně značná, a tak jsou naprostou nezbytností kvalitní pedagogické schopnosti učitele. V nepovolaných rukou by dle mého názoru mohl tento nástroj mít přesně opačný dopad, než pro jaký je vyvíjen. Ke zlepšování chování žáků by vůbec nemuselo dojít.

Možná si řeknete, že se vlastně jedná jen o nahrazení starých behavioristických postupů hodnocení pomocí žákovské knížky za nové, jen o něco technologicky vyspělejší, ale co do principu fungování stejné. Ano, je to tak. Technologie pronikají do všech školních aktivit. V jejich možnostech však je i něco víc, než jen realizovat „staré cíle novými metodami“ (viz Technologická transformace vzdělávání podle Prenského).

Bude zajímavé sledovat, zda se bude ClassDojo v prostředí českých škol využívat. Dáte nám vědět?

Literatura a použité zdroje

[1] – Wired.co.uk Staff. Startup of the week: ClassDojo. 2012. [cit. 2012-12-19]. Dostupný z WWW: [http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-03/21/class-dojo].
[2] – Beta Classroom. Class Dojo Review. 2012. [cit. 2012-12-19]. Dostupný z WWW: [http://betaclassroom.wordpress.com/class-dojo-review/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Keltner

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Petra Boháčková
10. 1. 2013, 08:39
Classdojo používám asi měsíc ve své třídě. Prvotním impulsem byla snaha o rychlé informování rodičů o tom, že dítě něco zapomnělo. 
Postupem času se ukázala nevýhoda - k jedné třídě může být přihlášen jen jeden učitel.
Odznaky se dají přejmenovat a přidávat vlastní, tím lze eliminovat možnost "neporozumění", co vlastně odznaky znamenají.
Bořivoj Brdička
10. 1. 2013, 11:02
Za jakoukoli další zpětnou vazbu budeme vděčni. Zajímalo by nás např. v jakých podmínkách pracujete. Předpokládám plošnou vybavenost tablety? Moc děkujeme.
Pavlína Hublová
10. 1. 2013, 12:10
Několik fotek s komentáři, které jsem si poznamenala, když jsem toto prostředí zkoumala...
Mgr. Petra Boháčková
10. 1. 2013, 14:14
Pane Brdičko, pokud byla otázka týkající se plošného vybavení tablety mířena na mne, pak bych si potřebovala ujasnit, zda myslíte vybavenost učitelů? Ano, ve škole všichni učitelé mají k dispozici počítač (na prvním stupni ve třídách a na druhém má každý z učitelů k dispozici notebook). 
Zatím ale používám se svou třídou Dojo jen já, právě z důvodů už výše zmíněných - nelze mít u jedné třídy více učitelů. Když jsem se dotazovala, zda to bude možné, tak ano, pracuje se na tom. 
Bořivoj Brdička
10. 1. 2013, 14:46
Má otázka byla poněkud provokativní. Omlouvám se. Skutečně jsem se ptal na to, jak jsou do věci zataženi žáci. Jsou-li cílovou skupinou jen rodiče, pak to, podle mne, ztrácí půvab.
Rostislav Řepka
10. 1. 2013, 17:52
Díky Bořivoji Brdičkovi započínáme plánovat zapojení Edmoda do reálné činnosti zvyšování kompetencí týmů dospělých
Class Dojo považuji i pro dospělé  celkem motivující minimálně prostudujeme velmi pečlivě.
Jak jsem to v rychlíku omrkl cílovou skupinou mohou být NEjen rodiče ...zaleží na metodologii nasazení.... Dáme zpětnou vazbou s jakou jsme se vypořádali... ono opakovaně psát co CRM či mail, že někdo nedotahuje, neplní, nebo nepředkládá rozumné roporty je  nejen únavné jistý nadhled  by se hodil.... velmi inspirující i jako motivátor doplnit naše aplikace o podobné funkcionality???
Bořivoj Brdička
3. 3. 2013, 19:01
Narazil jsem na podobný nástroj - http://classbadges.com/ .
Bořivoj Brdička
28. 3. 2013, 20:43
Aby toho nebylo málo, ještě jeden - Youtopia.
Bořivoj Brdička
20. 11. 2014, 13:45
Class Dojo mění politiku nakládání se studentskými daty. Nově je bude archivovat jen po dobu jednoho roku.https://www.eds…old-data
Bořivoj Brdička
21. 1. 2016, 00:21
Class Dojo společně s vědci ze Stanfordu připravují sérii videí vysvětlujících žákům význam růstového myšlení pro ně samotné - https://www.cla…igIdeas/ .

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.