Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak dostupnost technologií ovlivňuje učitele a žáky
Odborný článek

Jak dostupnost technologií ovlivňuje učitele a žáky

21. 3. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Karel Albrecht

Anotace

Článek na základě dvou studií americké společnosti Pew Internet popisuje vliv a využívání moderních technologií při vyučování.

Společnost Pew Internet nedávno publikovala hned dvě studie dotýkající se využití technologií v americkém školství. O té první (How Teens Do Research in the Digital World [1]) informoval již nedávný článek kolegy Kafky Bez učitelů se moderní technologie neobejdou. My dnes její výsledky propojíme s nejnovějšími údaji, jež přinesla druhá studie, která byla pod názvem „How Teachers Are Using Technology at Home and in Their Classrooms“ zveřejněna letos 28. února. [2] Jejím hlavním cílem je poukázat na mínění učitelů v oblasti zavádění a dostupnosti nových technologií pro vzdělávací proces.

 

Hlavní závěry

Z hlavních závěrů druhé studie vyplývá, že 92% učitelů v USA si myslí, že internet má velký význam pro získávání výukových materiálů, 69% učitelů se domnívá, že internet jim umožňuje sdílet myšlenky a nápady s ostatními kolegy, 67% učitelů si myslí, že díky němu lépe komunikují s rodiči a 57% tvrdí, že jim umožňuje lepší interakci se studenty. [2, str. 2]

K dalším zajímavým závěrům patří, zvláště při srovnání s českým školstvím, míra používání moderních technologií přímo ve výuce, či při plnění konkrétních úkolů. 73% učitelů tvrdí, že oni nebo jejich studenti používají při výuce mobilní telefony, 45% používá čtečky a 43% pracuje s tablety. [2, str. 2]

 

Pohled na důležitost využití technologií

Na tomto místě bz mohlo být zajímavé se pokusit srovnat výsledky obou studií. V té první byli učitelé tázáni, jak vnímají přínos technologií u studentů, a to především možnosti vyhledávání informací on-line. Ta druhá pak v podstatě to samé zjišťuje u učitelů samotných. Z čísel vyplývá, že skoro ¼ učitelů se domnívá, že oni sami nové technologie a s nimi přicházející přístup k mnoha informacím potřebují více než žáci. Vezmeme-li v úvahu tradiční vnímání učitele coby zprostředkovatele přístupu žáků k poznání, nemůžeme se ani moc divit.

 

Digitální propasti

Na problematiku rozdílů v dostupnosti digitálních technologií druhá studie pohlíží ze dvou úhlů. Prvním jsou rozdíly v dostupnosti technologií ve škole a doma. 54% amerických učitelů si myslí, že žáci mají ve škole dostatečný přístup k technologiím, ale pouze pětina tvrdí, že to samé platí i o dostupnosti technologií v domácím prostředí. [2, str. 3] Tato propast mezi dostupností technologií ve škole a v domácím prostředí narůstá tím více, čím jsou mezi studenty větší socioekonomické rozdíly.

Druhým pohledem na digitální propast jsou právě rozdíly ve složení studentů dle příjmové kategorie. Zajímavý je pohled učitelů působících v různých příjmových skupinách. 70% učitelů učících v oblastech s vyššími příjmy tvrdí, že škola dělá dobrou práci a poskytuje v oblasti technologií dostatečnou podporu učitelům. U nízkopříjmových skupin toto procento klesá na 50. [2, str. 4]

Dalším zajímavým, ale určitě ne překvapivým zjištěním je sebejistota při využívání technologií mladými a staršími učiteli. Učitelé mladší 35 let jsou z 64% sebejistí při využívání technologií, kdežto v oblasti nad 55 let se toto množství snižuje na 44%. [2, str. 5]

 

Vyhledávání informací na internetu

99% amerických učitelů vyhledává informace on-line, 90% pak k vyhledávání informací používá Google. Z tohoto velkého počtu si jsou přibližně tři čtvrtiny jisti tím, že umí dobře informace vyhledávat. [2, str. 5]

V oblasti využití digitálních encyklopedií (hlavně Wikipedie) je výše zmíněných 99% učitelů na tom vzhledem ke zbytku populace také lépe. Celkem 87% z nich uvádí, že online encyklopedie běžně využívá. Přitom u celé dospělé americké populace je to pouhých 53%. [2, str. 6]

Dalším důležitou cestou, kudy získávají učitelé informace, je stále ještě tradiční elektronická pošta. 80% z nich dostává nejméně 1 krát týdně pomocí emailu zprávy, které jim umožňují sledovat vývoj v jejich oboru. [2, str. 6]

 

Učitelé a technologie

Následující tabulka popisuje využívání nových technologií učiteli ve srovnání se zbytkem populace. [2, str. 6]

technologie učitelé ostatní
mobilní telefon 94% 88%
chytrý telefon 58% 45%
přenosný počítač 93% 61%
stolní počítač 87% 58%
tablet 39% 24%
čtečky 47% 19%
sociální sítě 78% 59%

Při srovnání procentuálního využití technologií učiteli a zbytku populace docházíme k závěrům, že učitelé moderní technologie využívají mnohem více. Vzhledem k charakteru jejich práce se to dá předpokládat. Přesto nejsou spokojeni. 42% z nich cítí, že žáci mají v oblasti technologií větší znalosti než oni a pouze u 18% učitelů převládá pocit, že vědí vice než studenti. [2, str. 7]

 

Závěry

Je nutné si uvědomit, že zde zkoumáme výsledky studií, které vznikly na území USA. Popisované závěry úzce souvisí se socioekonomickou situací nejen žáků, ale i učitelů. Úroveň integrace moderních technologií do práce učitelů by u nás, vzhledem k jejich celkově jinému postavení ve společnosti, byla asi odlišná.

Zajímavým může být také pohled učitelů na síťovou generaci žáků, která se, ať chceme či ne, začíná čím dál více prosazovat. Generace učitelů, hlavně těch starších, bude bez ohledu na národnost či schopnost moderní technologie využívat vždy vnímat novou síťovou virtuální realitu prostě jinak, než jak ji vnímají naše děti.

Literatura a použité zdroje

[1] – Pew Internet Project. How Teens Do Research in the Digital World. 2012. [cit. 2013-1-3]. Dostupný z WWW: [http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2012/PIP_TeacherSurveyReportWithMethodology110112.pdf].
[2] – Pew Internet Project. How Teachers Are Using Technology at Home and in Their Classrooms. 2013. [cit. 2013-3-13]. Dostupný z WWW: [http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2013/PIP_TeachersandTechnologywithmethodology_PDF.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Karel Albrecht

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
21. 3. 2013, 09:03
Ta čísla i procenta jsou zajímavá. Neexistuje alespoň náznakem odpovídající průzkum v ČR?
Bořivoj Brdička
21. 3. 2013, 21:14
Nejblíže jsou dosud aktuální čísla z Výroční zprávy ČŠI za šk. rok 11/12.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.