Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Klíčení, aneb rosteme s dětmi IV.
Odborný článek

Klíčení, aneb rosteme s dětmi IV.

16. 1. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jakub Kořenek
Tento článek je součastí seriálu: Klíčení, aneb rosteme s dětmi

Anotace

Závěrečný díl seriálu o spoustě inspirativních metodických materiálů, které pro práci s dětmi a mladými lidmi připravili pionýři.

Osmá planeta
čili aktivity pro mládež ve věku 15+

Pracujete s dětmi v jejich volném čase? Připravujete pro ně neformální vzdělávací programy? Vedete oddíl, klub nebo třeba školní družinu?
Pokud ano, bude vás zajímat, že Pionýr - nezisková organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží – v roce 2013 uzavřel tříletý projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. A proč by vás to mělo zajímat? Protože výstupem projektu jsou čtyři navazující výchovné programy pro různé věkové kategorie – od nejmenších dětí po 15+ – tvořené s cílem přiblížit je i dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání – ať už jde o děti např. hyperaktivní, sociálně vyloučené, trpící smyslovými poruchami či vadami řeči, nadprůměrně nadané a podobně. Všechny tyto podklady jsou volně k dispozici a určitě se budou hodit i tomu, kdo nepracuje cíleně s dětmi se zvláštními potřebami.

Programy - nazvané Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta – jsou dále vnitřně členěny na tyto oblasti:

- člověk a společnost
- příroda
- umění
- sport
- technika

V předchozích třech článcích jsme vás blíže seznámili s celým projektem a představili vám postupně jeho výchovné programy: nejprve Mláďátka a Zvířátka – určený pro nejmladší věkovou kategorii, poté Putování se psem – určený pro mladší školní věk, a naposledy jsme nahlédli do Tajemství staré truhly – programu pro starší školní věk. Nyní se podívejme na program pro „děti“ ve věku 15+.

Osmá planeta

Program se zaměřuje na mladé lidi starší patnácti let, kteří chtějí pokořovat hranice, poznávat své limity, ale i sami sebe. Učí je toleranci a umění přijmout kritiku. Nabízené činnosti teenagerům pomáhají zvládat emoce, které je v tomto období ovládají mnohem více než dříve. Program dává velký prostor diskuzím o tématech, která jsou jim blízká nebo která je pálí. Mimo jiné také umožňuje realizaci vlastních nápadů, s čímž souvisí i uvědomění si vlastní odpovědnosti. Mladí lidé se v těchto letech těší i značné fyzické zdatnosti, proto Osmá planeta podporuje pohyb a často zařazuje fyzické aktivity.

Sada obsahuje celkem 57 metodických listů a soubor pracovních listů.
Zejména u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se považuje za významné podporovat je v jejich vzdělávání tak, aby nedošlo k předčasnému ukončení školní docházky. Pro tuto formu podpory však zřejmě vhodné pracovní materiály v oblasti neformálního vzdělávání zpracovat nelze. Proto Osmá planeta obsahuje zejména materiály určené pro skupinovou práci s touto cílovou skupinou a vážící se hlavně k oblasti posilování sociálních kompetencí a udržitelného rozvoje.

V programu se setkáte s tématy jako např. role ve skupině, fungování trhu, dobrovolnictví, ochrana planety, hry důvěry, fyzika v praxi nebo street art.

Kromě výchovně vzdělávací funkce pracovních materiálů se při jejich vytváření kladl i důraz na to, aby celkový koncept mládež zaujal a udržel jejich pozornost co nejdéle. Zde se stává lákavým tématem vesmír a dobrodružství, hlavním motivem je pak dobrodružná výprava se spoustou náročných úkolů. Země je totiž na pokraji zkázy a klíčem k její záchraně je vesmírná pouť po osmi planetách.

Tolik o programu pro mládež Osmá planeta. Další rozsáhlé informace o projektu Klíčení a hlavně všechny zmiňované materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.
Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení.

Seriál připravil: Jakub Kořínek

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jakub Kořenek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.