Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Klíčení, aneb rosteme s dětmi - III
Odborný článek

Klíčení, aneb rosteme s dětmi - III

3. 1. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jakub Kořínek
Tento článek je součastí seriálu: Klíčení, aneb rosteme s dětmi

Anotace

Třetí díl seriálu o velice užitečných metodických materiálech, které pro vás připravili pionýři.

Tajemství staré truhly -
čili aktivity pro děti staršího školního věku

      Pracujete s dětmi v jejich volném čase? Připravujete pro ně neformální vzdělávací programy? Vedete oddíl, klub nebo třeba školní družinu? 
      Pokud ano, bude vás zajímat, že Pionýr - nezisková organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží – v roce 2013 uzavřel tříletý projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. A proč by vás to mělo zajímat? Protože výstupem projektu jsou čtyři navazující výchovné programy pro různé věkové kategorie – od nejmenších dětí po 15+ – tvořené s cílem přiblížit je i dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání – ať už jde o děti např. hyperaktivní, sociálně vyloučené, trpící smyslovými poruchami či vadami řeči, nadprůměrně nadané a podobně. Všechny tyto podklady jsou volně k dispozici a určitě se budou hodit i tomu, kdo nepracuje cíleně s dětmi se zvláštními potřebami.

       Programy – nazvané Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta – jsou dále vnitřně členěny na oblasti
       - člověk a společnost,
       - příroda,
       - umění,
       - sport,
       - technika.

         Ve dvou předchozích článcích (zde a tady) jsme vás blíže seznámili s celým projektem a představili vám nejprve první z programů – Mláďátka a Zvířátka, určený pro nejmladší věkovou kategorii (odkaz) – a následně program určený pro mladší školní věk – Putování se psem. Tentokrát se zaměříme na děti staršího školního věku.

Tajemství staré truhly

      Program se zaměřuje se na děti staršího školního věku – ze 6. - 8. tříd ZŠ. Podporuje u dětí spolupráci a přijímání rolí v kolektivu, ty jsou totiž v tomto období už poměrně pevně zakotvené. Život v kolektivu umožňuje dítěti si uvědomit, proč si vybralo právě tuto partu, co mu nabízí jiného než spolužáci nebo rodina. Tajemství staré truhly dává prostor pro vyjádření vlastního názoru, což s sebou nese i nutnou zodpovědnost za učiněná rozhodnutí. Po desátém roku života děti začíná též lákat svět dospělých, proto jsou zde často zařazovány hry zaměřené na vyzkoušení si „dospělácké“ situace nanečisto a její řešení.

      Pracovní sada obsahuje celkem 118 metodických listů a soubor pracovních listů. Zde mají pracovní listy „deníkovou“ podobu, tedy podobu osobních záznamů vážících se k získávání nových znalostí a sociálních vazeb. Celý program je tak zaměřen spíše na individuální spolupráci vedoucího s konkrétním dítětem a na vytváření a rozvoj této osobní vazby. Provázání osobního kontaktu a deníkového záznamu podle výstupů z projektu odpovídá nejvíce specifickým potřebám v tomto věku. Se záznamy v pracovních listech se doporučuje pracovat při průběžných individuálních setkání s dítětem, ale s materiály je možné pracovat i v rámci společného setkání. Obě varianty mohou být přínosné, jejich výběr závisí na konkrétní situaci a možnostech a mohou být samozřejmě i kombinovány. Navržené pracovní listy je tady třeba chápat jako základní kostru – námět, který je možné a zřejmě i potřebné individuálně doplňovat na základě konkrétních činností ve skupině a zájmu a potřeb dítěte. Deníková forma umožňuje mimo jiné i nácvik sebehodnocení, zpětný pohled na realizované činnosti a následné plánování.

      V Tajemství staré truhly se setkáte s tématy jako např. týmová spolupráce, neverbální komunikace, souhvězdí, mapové značky, ekologie, netradiční sportovní hry, geocaching, modelování. V návaznosti na věkové zvláštnosti dětí má projekt za úkol podporovat rozvoj jejich kognitivních funkcí, a to zejména v oblasti paměti, pozornosti a koncentrace, schopnosti vyjadřování a porozumění.

      Kromě výchovně vzdělávací funkce pracovních materiálů se při jejich vytváření kladl i důraz na to, aby celkový koncept děti zaujal a udržel jejich pozornost co nejdéle. V tomto věku děti velmi láká dobrodružství, proto je zde hlavním motivem odkrývání Tajemství staré truhly.

      Tolik o programu pro děti staršího školního věku a příště vás seznámíme s posledním výchovným programem, určeným pro mládež, Osmá planeta. Článek vyjde opět zde na těchto stránkách.

      Další rozsáhlé informace a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.
       Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jakub Kořínek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
  • Neformální vzdělávání
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí