Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Informatické myšlení jako výukový cíl

Ikona informativni

Informatické myšlení jako výukový cíl

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Článek se věnuje popisu změny v chápání cílů výuky na ICT orientovaných předmětů ve vyspělých zemích a vysvětluje, co je informatické myšlení, které za změnou stojí, a minimálně v podobě schopnosti zpracovávat informace se týká každého z nás.
Klíčová slova: kompetence, informační gramotnost, informatika, ICT, počítačová gramotnost, digitální gramotnost, informační myšlení, informatické myšlení
Zpráva BBC z 11.1.2012 [1]:
Jak sdělil ministr školství pan Gove na BETT, výuka ICT v anglických školách bude od příštího školního roku zajišťována novým předmětem nazvaným počítačová věda (computer science). Stávající výuka je velice špatná, takže musí být zásadně změněna. Nový předmět bude postaven na flexibilním obsahu, na jehož přípravě se podílejí univerzity i průmysl. Podle pana ministra může současný stav výuky ICT vést až k zaostávání Británie v blízké budoucnosti. Vyjádřil se doslova takto: „Představte si, jak dramatických změn jsme schopni dosáhnout, odstraníme-li zábranu v podobě současných výukových postupů. Místo, abychom žáky zahlcovali tím, že jim prostřednictvím nudných učitelů vnucujeme Word a Excel, měli bychom již 11leté naučit dělat třeba počítačové animace.
Poradce pana ministra Ian Livingstone záměr upřesňuje takto: „Děti jsou nuceny se učit, jak používat aplikace, místo aby je tvořily. Jsou otroky ovládání uživatelských rozhraní, což je nemůže zaujmout“ (viz Naprogramujte si aplikaci pro mobilní telefon – první zkušenosti). Dokonce i stínový ministr školství Stephen Twigg se k záměru vyjádřil souhlasně: „Je správné zastaralou výuku ICT reformovat tak, aby odpovídala současnosti.“ Jiní odborníci ovšem upozorňují na to, že plánovanou změnu nebude snadné uskutečnit, protože není dost učitelů majících potřebnou kvalifikaci.

Tak toto byla Anglie před dvěma lety. Mezitím i k nám dorazily hlasy, že bychom se měli vydat podobnou cestou. Historicky naprosto nevyhovující RVP nám pro to sice zatím žádný prostor nedává, ale to se nutně bude muset změnit. Velice výstižně lze podstatu nutné změny přístupu popsat též jako zavedení nové průřezové priority pojmenované v anglickém originálu „Computational Thinking“. Doslovný překlad „výpočetní myšlení“ nám v češtině zní dost divně, takže ho překládáme jako „informatické myšlení“. Je však nezbytné hned na tomto místě připomenout, že v podobě zpracování informací nám digitální technologie pronikají do života již natolik, že schopnost alespoň do určité míry informaticky (digitálně) myslet dnes rozhodně musí mít úplně každý.

Jedná se o kompetenci, která úzce souvisí s využitím technologií a spolu s ním se vyvíjí (viz přehled Davida Moursunda v IAE-PEDIA). Jestliže na počátku jí nutně museli disponovat hlavně programátoři a operátoři velkých počítačů, dnes ji v modifikované podobě potřebuje každý majitel chytrého digitálního přístroje. Definici si můžeme vypůjčit třeba u instituce, která se na popis výukových standardů pro oblast technologií vysloveně orientuje, a tou je ISTE (naposledy jsme o ní psali zde  - Standardy technologických dovedností pro žáky od ISTE). Ta definuje informatické myšlení takto [2]:

Informatické myšlení je proces postavený na snaze řešit problémy, který musí vykazovat minimálně tyto znaky:

 • Formulace problému tak, aby k řešení bylo možné s výhodou použít technologie.
 • Organizace dat do logické struktury.
 • Reprezentace dat v abstraktní formě prostřednictvím modelů a simulací.
 • Řešení realizované formou algoritmu (řada naplánovaných kroků).
 • Hledání, analyzování a implementace možných řešení s cílem dospět k co možná nejúčinnějšímu a nejefektivnějšímu výsledku.
 • Zevšeobecnění a přenesení způsobu řešení na širší škálu podobných problémů.

Kompetence zvaná informatické myšlení by měla být doprovázena dalšími doplňkovými a rozšiřujícími schopnostmi:

 • Vnímání souvislostí.
 • Vytrvalost při hledání řešení složitých problémů.
 • Tolerování nejednoznačností.
 • Schopnost pracovat na problémech s otevřeným koncem.
 • Schopnost komunikovat a spolupracovat s někým na dosažení společných cílů.

 

Computational Thinking: A Digital Age Skill for Everyone

Velmi užitečný přehled materiálů a zdrojů týkajících se výuky informatického myšlení lze najít též na stránkách Google - Exploring Computational Thinking.

Nechci vyvolávat názvoslovný chaos. Přesto navrhuji do budoucna rozlišovat dva mírně odlišné způsoby chápání pojmu „computational thinking“. Informatické myšlení jako směr uvažování uvozující schopnost digitální zařízení programovat a informační myšlení jako schopnost v plné míře potenciál digitálních zařízení využívat při zpracování informací či řešení problémů (též informační či digitální gramotnost). To první je do určité míry obsaženo v tom druhém, a jde dál směrem k samostatnému vědnímu oboru nazývanému „computer science“ (počítačová věda). Něco z ní dnes prostě bude potřebovat každý, a tak se to musí dotknout i běžné školní výuky.

Citace:
[1] - BURNS, Judith. School ICT to be replaced by computer science programme. 2012. [cit. 2014-4-14]. Dostupný z WWW: [http://www.bbc.co.uk/news/education-16493929].  
[2] - Operational Definition of Computational Thinking for K–12 Education. 2011. [cit. 2014-4-14]. Dostupný z WWW: [http://www.iste.org/docs/ct-documents/computationa...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 22. 04. 2014
Zobrazeno: 11574krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Informatické myšlení jako výukový cíl. Metodický portál: Články [online]. 22. 04. 2014, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18689/INFORMATICKE-MYSLENI-JAKO-VYUKOVY-CIL.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
Autor: Marie SmékalováVloženo: 22. 04. 2014 16:05

Dobrý den, jako problém bych viděla kromě nedostatku prostoru v RVP také nedostačující gramotnost učitelů v této oblasti. Jak můžeme předat žákům něco, v čem mnozí z nás tápou? Na prvním místě by to chtělo zajistit i vzdělávání učitelů.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 22. 04. 2014 17:24

To jste se trefila přímo do černého. Jsme ale bohužel v situaci, kdy většina učitelů chápe zvyšování kvalifikace (též jako důsledek zavádění RVP) jako buzeraci. A řekněme si upřímně, to, čeho se jim ze strany institucí k tomu určených často dostává, ani jiné pocity vyvolat nemůže. Pak se nelze divit řídícím orgánům, že se příliš neženou do toho, aby učitele k něčemu nutili. My informatici jsme dospěli již až na samou hranici rebelie a publikovali Memorandum, které podepsalo na 80 lidí. Není to mnoho, že! Nevím, co dělat víc. Co myslíte?

Autor: E KocourekVloženo: 01. 05. 2014 13:22

Co dělat více? Předvádět úspěšná řešení, propagovat, vysvětlovat, debatovat o sporných záležitostech. Ale pečlivě se vyhýbat návrhům, které si ouřad vezme za vítanou záminku pro buzerace ještě vlezlejší a rozsáhlejší. Body 3. a 4. Memoranda jsou toho zářnou ukázkou.

BTW, již od sedmdesátých let, kdy se tento předmět (pokud vím) začal vyučovat na českých vysokých školách, zní český překlad termínu Computer Science takto: Matematická Informatika.

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 02. 05. 2014 07:30

Omlouvám se, computer science jsem nikdy nestudoval. Připouším, že žádám další buzeraci učitelů ve formě povinných počítačových kompetencí. Na opačné straně mince je současný stav, v němž ve výuce na PedF není jediný povinný počítačový předmět.

Autor: Ivan RyantVloženo: 13. 09. 2014 23:26

RVP jsem četl několikrát a dost pečlivě a zjistil jsem, že dává prostoru dost -- téměř k čemukoliv. Záleží na tom, jak si to člověk přebere. Kromě toho, RVP nezakazuje vyučovat cokoli navíc. Tím neříkám, že s RVP není problém, ale neměli bychom se vymlouvat zrovna na to, že nás omezuje.

Matematická informatika je termín z doby tzv. komunismu (podobně jako Kotělnikovův-Shannonův teorém). Dnes se správně říká teoretická informatika (podobně jako Shannonův-Kotělnikovův teorém).

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 14. 09. 2014 08:14

Ano, RVP dává učitelům dostatek volnosti učit to, co považují za správné. Většina z nich je však přesvědčena, že technologie dětem škodí. Protože nevědí, jak s nimi vhodným způsobem zacházet, snaží se jejich vliv pouze eliminovat. Výsledkem je to, jak to v našich školách vypadá. Nechám si poradit, jak z toho ven.

Zatím mě ale nenapadá nic jiného, než změnit kurikulární dokumenty tak, aby z nich bylo zřejmé, že je třeba problematice technologií věnovat pozornost. Jinak zůstaneme u 1 hodiny za celý 1. i 2. stupeň a u nulové povinnosti učitelů disponovat informační gramotností - o informatickém myšlení ani nemluvě.

Autor: Ivan RyantVloženo: 05. 03. 2016 23:16

Čtu "Na co jsem si ještě vzpomněl" od Jana Petránka (*1931) a tam na str. 238 (kde vypráví o rozhlasovém vysílání v srpnu 1968) píše: "Dnešní elektronický věk, ovlivněný akcelerujícím vývojem informatiky, ovšem toky informací převratně změnil. Až si zvykneme, zřejmě zjistíme, že to není zas tak špatná změna. Chce to však dospět k modernějšímu myšlení."

Autor: Ivan RyantVloženo: 25. 09. 2016 15:54

Robert Pergl a Filip Křikava z FITu mi poslali docela podnětné video a článek o výuce matematiky pomocí informatiky a o "computational thinking":

http://www.ted.com/talks/conrad_wolfram_teaching_kids_real_math_with_computers?language=en
http://blog.stephenwolfram.com/2016/09/how-to-teach-computational-thinking/

Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 27. 04. 2017 12:03

Computational Thinking Across the Curriculum
Hezký přehled toho, kam by měla výuka informatického myšlení směřovat.