Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Americké charter schools si začínají připravovat učitele samy
Odborný článek

Americké charter schools si začínají připravovat učitele samy

Anotace

Zpráva o vývoji programů pro přípravu učitelů ve Spojených státech související se zaváděním kombinovaných výukových metod včetně porovnání se situací u nás.

Před časem jsme informovali o poměrně závažném vývoji v oblasti využití vzdělávacích technologií ve Spojených státech, který je spojen se zakládáním soukromých tzv. „charter schools“ snažících se maximálně využívat kombinovaných výukových metod (Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání) – viz Carpe Diem či Rocketship. Charterové školy pracují podle vlastních programů (charter). Metody, které zavádějí, se dost liší od zaběhaných postupů, a tak musí řešit celou řadu problémů. Jedním z největších je nevhodná kvalifikace tradičně připravovaných učitelů. A právě tuto záležitost nám minulý týden připomněla nově zveřejněná studie z dílny The Clayton Christensen Institute pojednávající o tom, jak se po letech bojů charterovým školám konečně daří zavádět vlastní magisterská studia na přípravu učitelů [1].

Mottem citované studie je toto tvrzení: „Absolventi tradičně pojatých programů pro přípravu učitelů postrádají schopnosti nutné pro úspěšný výkon povolání."

Odpor tradičně fungujících institucí i akreditačních autorit se dá do určité míry pochopit. Brání se představě, že by mohlo díky nasazování technologií docházet ke zvyšování průměrného počtu žáků na učitele i tomu, že by kvalita učitelů mohla být posuzována hlavně na základě zlepšování jejich žáků ve státním plošném testování. Problém se táhne již minimálně od roku 2010, kdy některé zájmové skupiny (stojící za charter schools a podporované komerčními zájmy) spustily kampaň učitele znevažující (viz Strategie skutečné reformy školství).

Studie popisuje obtíže, kterými tři dosud úspěšné organizace na cestě k akreditaci plnohodnotného VŠ studia učitelství prošly. High Tech High ze San Diega narazila na problémy s kvalifikací učitelů již při svém vzniku v roce 2000. Od roku 2004 realizuje kvalifikační kurzy pro vlastní učitele s tím, že je postupně rozšiřovala a umožnila vstup i dalším zájemcům o tento typ kvalifikace, s nímž je možné se uplatnit nejen v jiných charterových školách. Jenže tyto kurzy byly až do nedávna jen rozšiřující k jinde získané učitelské kvalifikaci. Od roku 2007 se High Tech High snažila získat akreditaci pro vlastní udělování magisterských titulů. Akreditační komise důkladně studovala podmínky a obsah studia, posílala opakovaně kontroly zkoumající situaci na místě a kladla celou řadu doplňkových požadavků. Jak se zdá, cíle se letos podařilo dosáhnout.

Velmi podobným procesem již prošly další dva programy pro přípravu učitelů charter schools - Relay Graduate School of Education z New Yorku a Match Education's Sposato Graduate School of Education z Bostonu. Autor studie, výzkumný pracovník Christensen Institute Thomas Arnett docela otevřeně odhaluje pozadí vzniku nových škol takto: „Je zřejmé, že existuje potřeba zavádět nové způsoby pro přípravu kvalitních učitelů. Pokud tyto studijní programy budou mít přesvědčivé výsledky, dojde – podobně jako v jiných průmyslových odvětvích – k posunu od čistě akademického pojetí přípravy k poněkud jinému, jež je mnohem více ovlivněno zájmy zaměstnavatelů.

Studie shrnuje dosavadní zkušenosti do hlavních doporučení, které úspěšní zakladatelé „charter univerzit“ předávají svým následovníkům:

  • Musíte posoudit, zda přínosy akreditace vlastního studia převáží nad náklady, starostmi s nastavením programu a jeho dlouhodobou správou.
  • Chcete-li skutečně mít studium zakončené magisterským titulem, důkladně zvažte, zda nejsou vaše očekávání ohledně doby, kterou budete nucení přípravě věnovat, příliš optimistická. Nezapomeňte, že vaším úkolem bude dokázat konzervativním akreditačním úřadům, že váš inovativní program je přínosný.
  • Spojte se s investory a podílníky působícími ve vysokém školství, a požádejte je o pomoc s prosazením vaší akreditace a s vysvětlováním vašeho záměru veřejnosti.

Možná se vám na první pohled zdá, že jsou nám problémy amerických soukromých škol vzdáleny, ale to by byl omyl. I u nás již dnes existuje zničující kritika kvality absolventů pedagogických fakult. Zlepšení ve věci schopnosti využívat vzdělávací technologie přitom není na obzoru. Aktuálně zaváděný kariérní systém, jímž se bude v nadcházejícím období příprava učitelů řídit, pracuje se standardy, které zakonzervovávají přirozenou nechuť učitelů k technologiím. Můžeme proto očekávat, že i u nás brzy nastane podobná situace jako v USA. Ty školy, které budou potřebovat učitele plně kvalifikované pro využívání kombinovaných výukových metod, budou narážet na jejich nedostatek. Ty nejambicióznější (typicky soukromé) to pravděpodobně budou muset řešit zaváděním vlastních programů doškolování učitelů.

Co by v současné situaci způsobilo případné plošné vybavování všech žáků tablety, se mi ani nechce domýšlet. Na nedávném kulatém stole SKAV věnovaném standardům jsem vyslovil názor, že by to znamenalo nutnost dodat spolu s tablety i hotové řešení v podobě naprogramované výuky nevyžadující příliš velkou účast učitele. To je ale v přímém rozporu s tím, co bychom měli požadovat, a sice učitele schopné tvůrčím způsobem ovlivňovat výukovou činnost tak, aby žáci výukové cíle přijali za vlastní.

Literatura a použité zdroje

[1] – ARNETT, Thomas. STARTUP TEACHER EDUCATION: A Fresh Take on Teacher Credentialing. 2015. [cit. 2015-5-26]. Dostupný z WWW: [http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2015/05/Startup-Teacher-Education.pdf].
[2] – SCHAFFHAUSER, Dian. Charter Organizations Developing Their Own Teacher Training Programs. 2015. [cit. 2015-5-26]. Dostupný z WWW: [http://thejournal.com/articles/2015/05/19/charter-organizations-developing-their-own-teacher-training-programs.aspx].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
1. 6. 2015, 20:52
Odpor akreditačních autorit? Aby český čtenář nepodléhal zavádějícím dojmům z despoticky ovládaného českého školství, poznamenávám, co to jsou ty americké akreditační autority.
Na území U.S.A. působí cca desítka regionálních "Asociací škol a vysokých škol", v podstatě stavovských organizací, které si zřizují svoje (samozřejmě regionální!) akreditační komise pro ten který stupeň škol. Stát ani federální vláda s tím nemá nic společného!
A co se stane, když škola akreditaci nezíská? Nic jiného, než že státní instituce (možná) nebudou uznávat diplomy jejích absolventů.
Existují jednotlivé školy, a existuje významná skupina škol, které o akreditaci neusilují. A v beletrii existují zmínky, že některé státní (či federální) instituce ochotně sáhly po nabídce neakreditovaných škol.
Bořivoj Brdička
2. 6. 2015, 07:40
Dík za doplnění. Je zjevné, že rozdíly jsou značné. Plně si uvědomuji, že vznik soukromé na kombinované výukové formy orientované pedagogické VŠ u nás zatím nehrozí. Nezapomeňme, co se přihodilo stávajícím nekvalifikovaným učitelům. Ale situce se rychle mění!

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.