Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Analýza dat v rukou koordinátora technologií
Odborný článek

Analýza dat v rukou koordinátora technologií

Anotace

Článek na základě informací z amerického Wisconsinu rozebírá problematiku zavádění digitální analýzy výukových výsledků do činnosti učitelů z pohledu koordinátora (metodika) ICT.

Jsme zvyklí na to, že digitální data slouží ve škole hlavně k realizaci administrativy – matrika, inventář, účetnictví, u pokrokových škol i k vedení rozvrhu, suplování, třídních knih (evidence docházky), žákovských knížek apod. S rostoucí vybaveností žáků digitálními přístroji se s jejich pomocí bude realizovat stále více výukových aktivit. Proto se oblast využití digitálních dat bude brzy vztahovat i na průběžnou analýzu výukových výsledků žáků.

Je na čase, aby se touto možností začali zabývat i naši koordinátoři (metodici) ICT na školách. Trochu pomoci by možná mohlo, podíváme-li se na to, jak to dělají kolegové v USA. Rozdíl, který přímé přenesení jejich zkušeností do našich podmínek znesnadňuje, spočívá v tamní existenci místních školských obvodů, které se starají typicky o desítky škol a v jejichž organizační struktuře se vždy nachází oddělení pro správu školních technologií. Zde se soustřeďuje rozhodování o tom, jaká školní data sledovat a jak s nimi zacházet.

Ještě nedávno se analýza výukových výsledků na úrovni obvodů dělala jen na základě evidence známek na vysvědčení či státních plošných testů, tj. 1x, maximálně 2x za rok. Data se většinou přenesla ručně do Excelu, vytvořily se pěkné tabulky, a ty se pak ukazovaly ředitelům a učitelům. Dnes se zavádějí systémy, které agregují data automaticky, a dělají to navíc nepřetržitě. To umožňuje učitelům na výsledky žáků reagovat okamžitě.

Užitečným zdrojem informací o činnosti amerických školských obvodů je informační portál District Administration. V něm se nedávno objevilo hned několik článků o tom, jak je zaváděna analýza výukových dat do praxe. S jeho pomocí se podívejme, jak na to šli kolegové ve Wisconsinu (severně od Chicaga) [1].

Ve Wisconsinu dříve používali komerční informační systém WISEdash. Ten však nepodporoval kontinuální analýzu výsledků, a proto tamní školské obvody založily konsorcium, které s pomocí soukromé softwarové firmy vyvinulo vlastní systém. Ten eviduje 12 různých indikátorů (prospěch, docházka, chování ad.) tak, aby bylo možné včas identifikovat ohrožené žáky. Rozdíl proti předchozímu postupu je hlavně v tom, že nový systém má nastaveny podmínky rizikových stavů a vydává sám varování umožňující včasný zásah, potřebuje-li některý žák pomoci.

Vedoucí technologického oddělení wisconsinských školských obvodů (CIO, CTO) vysvětlují, jak se v souvislosti s analýzou výukových výsledků mění náplň jejich práce. Můžeme si hypoteticky představit, že podobnou roli by u nás měl zastávat školní koordinátor technologií. Mnohem lépe by se s touto rolí ale mohl vypořádat případný „krajský či regionální ICT metodik“, jejichž síť má být v blízké budoucnosti vybudována v rámci naší Strategie digitálního vzdělávání (viz Digivzdelavani.cz).

 • Interpretace dat
  Úkolem je vytvářet most mezi vývojáři systému a učiteli. Je nutné chápat potřeby učitelů a spolu s vývojáři hledat možnosti, jak na základě existujících dat tyto požadavky uspokojit. Příkladem může být třeba situace, kdy dochází ke zhoršení chování v rámci školy. Z dat lze rychle vyčíst, zda je problém plošný, nebo zda se týká jen některých tříd či učitelů.
 • Vize budoucnosti
  Schopnost na základě plánů rozvoje odhadnout, jaké potřeby v oblasti analýzy dat budou učitelé mít dejme tomu za 10 let. V souladu s touto vizí je třeba hledat vhodný produkt, který slibuje, že bude schopen ji naplnit. Je důležité mít možnost sdílet informace s těmi kolegy, kteří mají s využitím různých již existujících řešení zkušenosti.
 • Školení
  Je zřejmé, že analýza digitálních dat je pro učitele zcela novou kompetencí, jejíž osvojení se neobejde bez studia a pomoci. Smysluplně vyhodnotit získané informace a správně na ně reagovat není úplně snadné. Přitom je třeba vnímat to, jaký vztah mají k plnění cílů obvodu či školy. To vše je vhodnou náplní pro školení pedagogických pracovníků.
 • Výběr ukládaných dat
  Je třeba nastavit, jaká data má systém ukládat, aby bylo možné splnit všechny požadavky na analýzu. Přitom by nemělo docházet k zaznamenávání dat zbytečných. Data, která již nejsou potřeba, je vhodné mazat. Pro zacházení s daty by měl existovat plán. Za zmínku stojí i to, že pro sběr a ukládání žákovských dat platí v USA federální regulace a jednotlivé státy navíc vydávají vlastní zákony na jejich ochranu před komerčním zneužitím [2] (Komu patří velká data ve školství?).

District Administration připojuje ještě poměrně zajímavý přehled existujících amerických systémů nabízejících analýzu výukových dat školám a školským obvodům [1]:

Analýza výukových výsledků zřetelně posiluje význam koordinátora ICT a rozšiřuje jeho pravomoci směrem ke všem učitelům. Bude zajímavé sledovat, jak bude u nás zaváděna. Myslím, že nejblíže k její integraci do stávajících systémů na zpracování školských dat má Škola Online či Bakaláři. Nebo že by snad Česká školní inspekce se svým InspIS?

Literatura a použité zdroje

[1] – TERRELL, Jessica. Analytics expand school CIO role. 2016. [cit. 2016-12-19]. Dostupný z WWW: [https://www.districtadministration.com/article/analytics-expand-school-cio-role].
[2] – DENISCO, Alison. 31 states introduce student data privacy bills. 2016. [cit. 2016-12-19]. Dostupný z WWW: [https://www.districtadministration.com/article/31-states-introduce-student-data-privacy-bills].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

ondrej@neumajer.cz
24. 1. 2017, 15:36
Já bych si ještě tipl na Edookit, který cílí na pedagogické aspekty, které školní informační systém může poskytovat. Obecně jsem ale k analýze vzdělávacích výsledků žáků zatím spíše skeptický. Nikoli proto, že bych takové analýze nevěřil, ale proto, že předpokladem musí být výukové aktivity žáků realizované na počítačích. V takovém stavu digi vybavení zatím zdaleka nejsme. V tomto školním roce 2016/2017 dokonce počet počítačů připojených k internetu ve školách mírně klesl.
Bořivoj Brdička
24. 1. 2017, 15:42
No právě, jde o to, aby žák na svém přístroji dělal hodnotitelné výukové aktivity. Tady nejde primárně o evidenci docházky a chování. Na počátku bývá převrácená třída, na konci celý systém aktivit naplňujících minimální standardy. Jakkoli jsme zatím daleko, budou nám brzy takové systémy vnucovány. Musíme vědět, co od nich čekat a jak s nimi pracovat.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.