Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Zuckerbergův manifest
Odborný článek

Zuckerbergův manifest

27. 3. 2017 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva a komentář ke sdělení, které zakladatel a majitel Facebooku Mark Zuckerberg poslal svým přívržencům. Naznačuje v něm další vývoj této platformy.

Poměrně důležitý vzkaz poslal nedávno zakladatel a majitel Facebooku (dále FB) Mark Zuckerberg svým poddaným. Někteří komentátoři se domnívají, že je reakcí na zvolení Donalda Trumpa, na němž měla tato sociální síť svůj podíl. Vzkazuje v něm, kam se bude snažit nasměrovat další vývoj FB, a naznačuje, jak toho chce dosáhnout. Cituji: „V době, jako je tato, je tou nejdůležitější věcí, kterou my na Facebooku můžeme udělat, vytvoření takové sociální infrastruktury, která dá lidem možnost vybudovat všem prospěšnou globální komunitu.“ [1] Není to tak dlouho, co jsme takovému uskupení lidí spojených komerční online službou začali říkat platformní společnost.

Zuckerberg se v manifestu věnuje celkem 5 základním oblastem, které se budou jeho vývojáři snažit ovlivňovat (prostřednictvím algoritmu v pozadí):

 1. Podpora místním komunitám
  Snaha o nastolení vzájemně se respektující lidské společnosti na naší planetě musí vycházet z ovlivňování tradičních lokálních komunit, které vznikají na základě specifických zájmů (spolky, kluby, školy apod.). Zatímco fyzické spojení v rámci spolků se spíše zhoršuje, online kontakty se rozšiřují. Na FB je cca 100 milionů lidí zapojeno do tzv. „smysluplných“ (very meaningful) skupin. To jsou ty, které se stávají významnou složkou sociálního života těchto uživatelů FB. Právě takové skupiny chce Zuckerberg podporovat, a to tak, že se budou vyvíjet nové nástroje pro správce s cílem jejich vliv posilovat a rozšiřovat.
 2. Bezpečnost
  FB je již v současné době významným činitelem v mnoha různých bezpečnost narušujících situacích. Typickým příkladem je specializovaná funkce umožňující se spojit s lidmi ohroženými nějakou místní katastrofou (Safety Check), která je iniciována v případech, kdy větší množství uživatelů informuje o takové události.
  Zuckerberg by však chtěl mnohem více využívat služeb umělé inteligence (AI). Nedávno bylo do algoritmu ovládajícího FB zabudováno rozpoznávání úmyslu spáchat sebevraždu (po několika případech přímých přenosů). Tato funkce je ale jen vrcholem ledovce. AI se stává nedílnou součástí FB. Upozorňuje administrátory na různé případy nevhodného chování uživatelů, což umožňuje rychlou reakci v situacích, kdy dochází k verbování teroristů, šikaně, nelegální činnosti, šíření pornografie apod. Do budoucna se počítá s tím, že bude to, co je nevhodné, posuzováno v závislosti na místních zvyklostech (třeba náboženských).
 3. Informovanost
  Smyslem sociálních sítí je dávat lidem možnost se vyjadřovat k věcem, které je zajímají. Ke každému tak mohou proniknout informace všeho druhu. Jak víme, ne všechny jsou pravdivé (Dezinformace vítězí!?). FB již dnes umožňuje vybraným uživatelům pořídit si tzv. verifikovaný účet, jenže to nestačí. Lidé se dnes rádi sami zavírají do komnaty ozvěn, v níž se šíří jen takové informace, které chtějí slyšet. Vybudovat globální komunitu ale nelze bez vzájemného porozumění a respektu (Různost je obtížná). Bude to jistě velmi obtížné, ale Zuckerberg chce snižovat polarizaci názorů tím, že bude předkládat zprávy zahrnující celé spektrum odlišných perspektiv (nejen opačný pohled na věc).
 4. Občanská angažovanost
  Demokratická společnost je založena na kolektivním rozhodování o všem, co se týká všech – v první řadě politiky. Vypadá to, že právě funkčnost této tzv. kolektivní inteligence je do značné míry prostřednictvím sociálních sítí již teď narušena. Jistě nás nepřekvapí, že se Zuckerberg chce i nadále orientovat na přesvědčování voličů, aby šli k volbám. Politikům ukazuje, že jen ti, kteří získají největší podporu na FB, vyhrávají. Není náhodou, že se FB v poslední době profiluje jako největší poskytovatel zpráv svým uživatelům. V možnostech toho, kdo ovládá takový systém, který používá většina lidí, je nejen znát nálady voličů, ale též jejich preference nenápadně ovlivňovat. O tom se však v Zuckerbergově manifestu pochopitelně nic nedozvíte. Asi nebude úplně náhodné, že se metody zaváděné FB líbí i totalitním vůdcům.
  Jedinou možnou cestou, jak z toho, je skutečná lokální občanská angažovanost postavená na svobodě projevu a přímém spojení s místními vůdčími osobnostmi (reprezentanty) schopnými přesvědčovat o potřebnosti toho, co prosazují. Zuckerberg chce tuto oblast nadále ovládat a slibuje, že do FB zabuduje právě nástroje na podporu místní angažovanosti. Můžeme se svobodně rozhodnout, zda je budeme používat.
 5. Inkluzivní komunita
  Snahou FB je přizpůsobit svou funkci individuálním preferencím jednotlivých uživatelů i místním zvyklostem (včetně cenzury v Číně). Nastavení osobních preferencí začíná vyplněním uživatelského dotazníku, pokračuje automatickým statistickým vyhodnocením preferencí skupiny, do níž ten který uživatel patří, a končí opět implementací umělé inteligence klasifikující obsah tak, aby tento mohl být předkládán v souladu se zjištěnými preferencemi. To znamená, že zásady komunity nebudou stejné pro všechny. Některý obsah (třeba video) bude pro někoho viditelný a pro jiného ne. Zdá se, že nalezení vyváženého stavu umožňujícího šíření vlivu FB i v oblastech rozličných kulturních preferencí a mocenských zájmů bude mimořádně obtížný úkol, zvláště je-li konečným cílem vytvoření globální společnosti založené na respektu a porozumění.

Jedno je třeba tomuto (stále ještě mladému) muži přiznat. Dokázal vybudovat platformu, která se stala fenoménem doby. Jedná se o impérium, jehož vliv již dávno přesahuje individuální spojení uživatelů a zasahuje do politiky, tj. ovlivňuje život celé společnosti. Při pohledu zvenku je třeba majitele FB Marka Zuckerberga vnímat jako vůdce, v jehož moci je dát budoucímu vývoji směr a ovlivňovat myšlení lidí. O něčem takovém se nezdá ani nejmocnějším mužům planety disponujícím nejen majetkem, ale i hrubou vojenskou silou. Uspět může jen tehdy, bude-li mu většina obyvatel této planety důvěřovat. Osobně si myslím, že riziko je příliš velké. A nejsem sám [2].

Literatura a použité zdroje

[1] – ZUCKERBERG, Mark. Building Global Community. 2017. [cit. 2017-3-6]. Dostupný z WWW: [https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10103508221158471/].
[2] – CARR, Nicholas. Zuckerberg’s world. 2017. [cit. 2017-3-6]. Dostupný z WWW: [http://www.roughtype.com/?p=7651].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
27. 3. 2017, 09:31
Přečtěte si dále: Jean-Louis Gassée - Zuckerberg World President

Jason Ditzian - Facebook Goes Full “Black Mirror”: How Facebook Is Making Membership a Prerequisite to Everyday Existence. Zuckerberg’s plan to build a global hegemony through “social credit”
Miroslav Melichar
27. 3. 2017, 11:03
K tématu též:
http://denikref…-kotatek
(článek provází 12 komentářů)

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.