Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Gary Stager – největší konstrukcionista ...

Gary Stager – největší konstrukcionista dneška

Zpráva o činnosti jednoho z největších současných odborníků na výuku směřující k digitální gramotnosti, následovníka světoznámého autora Loga Seymoura Paperta.

Gary Stager se k programování dostal již na střední škole v americkém New Jersey na počátku 80. let minulého století. Na vysoké škole pak začal organizovat letní tábory a kluby s počítači pro děti. Tam se seznámil s Logem a se Seumourem Papertem, s nímž později realizoval několik projektů, které se úspěšně se snažíily prostřednictvím počítačů vyvolat zájem socio-ekonomicky znevýhodněných dětí o učení. Dnes přednáší na několika univerzitách, je řečníkem zvaným na významné konference po celém světě a poskytuje konzultační služby různým firmám, školám i učitelům a rodičům.

Na internetu zanechává Gary dlouhodobě výraznou stopu. Zmínku o něm najdete na mnoha různých místech, jeho osobním webem je Stager-to-Go, některé starší materiály se nacházejí na www.stager.org. Jeho největším aktuálním projektem je Constructing Modern Knowledge (CMK Futures), který pomáhá učitelům aplikovat technologie do výuky.

Historicky významným počinem Gary Stagera bylo v Austrálii v roce 1990 asistování při zakládání prvních dvou škol na světě, kde byli žáci vybaveni přenosnými počítači (tehdy laptopy). Od té doby pomáhá dát smysl výuce v prostředí 1:1 školám na celém světě. Úplné počátky popisuje například v článku School Laptops – Reinventing the Slate z roku 2003 [1]. Kromě Piageta s Papertem v něm jako prvního iniciátora myšlenky 1:1 zmiňuje i Alana Kaye a jeho Dynabook (viz Výukový notebook z roku 1968).

Gary Stager je rozhodně největším současným znalcem díla Seymoura Paperta, je jeho následovníkem a propagátorem jeho díla. Nepřehlédnutelným důkazem je web Daily Papert, kde neúnavně publikuje původní Papertovy myšlenky a nápady. V pozadí je snaha připomínat nám všem, co je Papertův konstrukcionismus (Učit se znamená zamazat si ruce) a jak souvisí se současným vývojem informatiky směřujícím k informatickému myšlení. Tyto souvislosti velmi hezky ozřejmuje následující krátké video.

Dr. Gary Stager Visits The Steward School

Pokud byste měli vážný zájem se seznámit s aktuálními Garyho názory podrobněji, doporučuji nedávný, téměř dvouhodinový webinář pro frekventanty vzdělávacího projektu pro učitele Stanfordské univerzity: FabLearn Fellows webinar – guest Gary Stager. Za pozornost stojí i další jejich volně dostupné webináře a vlastně celý projekt FabLearn, jehož cílem je budovat mezinárodní komunitu učitelů pracujících v duchu konstrukcionismu a šířících jeho metodiku ve svém okolí. Možná by se někdo od nás mohl do příštího běhu zapojit?

Na závěr se pokusím shrnout základní postoje Gary Stagera, s nimiž se plně ztotožňuji.

Technologie mohou ve výuce hrát různou roli. Mohou být použity při řízení činnosti žáků (instruktivismus) tak, že usnadňují práci učitele nebo ji dokonce úplně nahrazují. To je ale ten méně vhodný způsob výukového využití technologií. Děti se totiž učí nejefektivněji tvorbou (konstruováním) vlastních artefaktů a sdílením. Pro tuto činnost jsou technologie ideálním katalyzátorem. Děti ovšem samy na to, co by mohly dělat (co by se mohly naučit), nepřijdou. Potřebují podnětné vedení profesionálně zdatných učitelů-průvodců. Typickým průvodním znakem zavedení takových výukových aktivit je vznik na vlastní tvorbu orientovaných a vhodnými technologickými nástroji vybavených míst ve škole (Osobní tvořivost jako mezinárodní hnutí transformující školství). Stanford a MIT jsou vrcholnými světovými výzkumnými pracovišti, která na této metodice pracují – viz Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. století.

Citace a použitá literatura:
[1] - STAGER, Gary. School Laptops - Reinventing the Slate. 2003. [cit. 2017-8-2]. Dostupný z WWW: [http://www.stager.org/articles/reinventingtheslate...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.