Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Jak na Strategii digitálního vzdělávání?

Jak na Strategii digitálního vzdělávání?

Doprovodný a vysvětlující článek přináší odkazy na dvě studie vypracované v rámci projektu NÚV PPUČ, které mapují počáteční stav realizace naší národní Strategie digitálního vzdělávání a naznačují možnosti řešení.

Již více než tři roky se naše školství, kromě dalších priorit, snaží jít s dobou též v oblasti digitálního vzdělávání. Vládou schválená Strategie (SDV) vytyčuje hned několik úkolů, jejichž realizace bude značně nesnadná. K těm nejdůležitějším patří:

  • úprava kurikulárních dokumentů tak, aby byly v souladu s nově formulovanými výukovými cíli integrujícími požadavky na kompetence pro 21. století;

  • zpřístupnění (otevření) digitálního online prostředí všem, kteří se vzdělávat chtějí;

  • zajištění potřebné kvalifikace učitelů.

Podstatná část úkolů této Strategie je realizována v rámci projektů OP VVV. Jedním z řešitelů je i systémový projekt PPUČ, který je řízen NÚV a který se kromě digitální věnuje též čtenářské a matematické gramotnosti. Docela logickým počátečním krokem byla snaha zmapovat situaci a vyjasnit si, jak by výstupy projektu v souladu se schválenou SDV měly vypadat. Definice nově koncipovaných gramotností se nutně musí potkávat s praxí na našich školách. Systémové změny mají šanci na úspěch, jen když budou pochopeny a přijaty učiteli. Přesto není možno začít jinak než zjišťováním stávajícího stavu a definováním (standardizací) podmínek k rozvoji digitální gramotnosti nezbytných.

Pro oblast digitální gramotnosti zahájil projekt PPUČ svou činnost vytvořením dvou studií, které jsou již k dispozici veřejnosti:

  1. Profil digitalizace školství: Jak na inovaci českého vzdělávacího systému v rámci SDV
    Studie shrnuje důvody nutné digitální transformace našeho školství a popisuje postup, jak by tato transformace měla být realizována. Přitom vychází z příkladů, jak tuto problematiku řešili v nedávné minulosti v jiných zemích.

  1. Profil Učitel21: Analýza počátečního stavu realizace dílčího úkolu vládou sledované Strategie digitálního vzdělávání
    Studie se věnuje definování potřebných kompetencí učitele (digitální pedagogika), popisuje vývoj, kterým učitel při integraci využití technologií do výuky prochází a na základě existujících zahraničních modelů navrhuje, jak by mohly vypadat standardy digitálních kompetencí našich učitelů.

Na rozpracování daných úkolů se ve spolupráci s dalšími projekty (PRIM, Podpora rozvoje digitální gramotnosti) intenzivně pracuje.

Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.