Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Tvoříme Wikipedii – díl 1.: BETT aneb encyklopedické heslo v pěti bodech
Odborný článek

Tvoříme Wikipedii – díl 1.: BETT aneb encyklopedické heslo v pěti bodech

13. 2. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Tvoříme Wikipedii

Anotace

V prvním dílu tohoto seriálu se detailně podíváme na encyklopedické heslo na Wikipedii – jeho významnost, strukturu, obsah, styl a zdroje a společně vytvoříme či upravíme článek o mezinárodní vzdělávací události BETT.

BETT na Wikipedii

Každoročně se v měsíci lednu koná v Londýně v centru ExCeL celosvětový odborný veletrh zaměřený na využívání technologií ve vzdělávání s názvem BETT (nebo také The BETT Show).

Pojďme se na tuto událost podívat na Wikipedii a společně vytvořit či rozšířit článek o ní. 

I. JE TO VÝZNAMNÉ?

Když dokončuji tento článek (začátek února 2019), žádná zmínka o BETTu na české Wikipedii není. První otázka se tedy okamžitě nabízí. Proč tomu tak je? Možná je to tím, že informace o vzdělávacím veletrhu není až zase tak encyklopedicky významná, aby musela mít na Wikipedii své encyklopedické heslo.
Na otázku encyklopedické významnosti bychom se u každého tématu vždy měli ptát hned na počátku a ověřit, zda podmínky významnosti splňuje.

II. OD VÝZNAMNOSTI KE STRUKTUŘE

Když dojdeme k závěru, že si dané téma (v tomto případě veletrh BETT) zaslouží své místo ve Wikipedii, můžeme začít přemýšlet o struktuře konkrétního článku.
Jako výchozí bod nám může posloužit encyklopedické heslo o BETTu na anglické Wikipedii

Otázky na úvod

 1. Jaké části článek obsahuje? A jaké v něm chybí?
 2. Které další kapitoly mají články popisující podobné akce, a tento anglický článek nemá?

Zadání 

 1. Navrhněte vlastní seznam jednotlivých částí a kapitol článku o BETTu včetně pořadí, jak by podle vás měly za sebou následovat. Inspirujte se u podobných článků na Wikipedii (ne u článku o BETTu, pokud již existuje).
 2. V případě, že článek o BETTu již na české Wikipedii existuje, porovnejte svůj seznam s existujícími částmi a kapitolami v článku. 
Máte ve svém seznamu kapitolu, která v článku chybí a měla by tam podle vás být? Která to je a proč právě tato?

III. OD STRUKTURY K OBSAHU A JEHO OVĚŘENÍ

Když jsme dali dohromady, které části mají v článku být, či porovnáním zjistili, které tam ještě nejsou, a měli by být, je na čase přemýšlet o tom, jaké informace by ta která kapitola měla obsahovat.

Otázky na úvod

 1. Které zdroje (elektronické či tištěné) bychom měli navštívit nejdříve pro získání informací o veletrhu BETT takzvaně z první ruky?
 2. Nevyšel o BETTu v posledních letech nezávislý článek popisující detailněji tuto akci? Pokud ano, kdo a kdy ho napsal, je tento zdroj důvěryhodný a dal by se použít?

Zadání 

 1. Najděte jeden primární zdroj (viz 1. otázka této části) pro vybranou kapitolu či část článku, které jste sestavili v bodu II.1.
 2. Najděte důvěryhodné, nezávislé a netriviální sekundární zdroje (viz 2. otázka této části) pro každou ze zbylých kapitol.

IV. OD OBSAHU KE STYLU

Pokud jsme našli alespoň dva vhodné sekundární zdroje, můžeme se podívat na to, jakým způsobem tyto informace přeformulovat do encyklopedického textu.

Otázky na úvod

 1. Jakým stylem jsou psány články na Wikipedii? Objevují se v nich nějaké odborné formulace?
 2. Jaký jazyk je použit v encyklopedických článcích? Je srozumitelný?
 3. Jaké jsou formulace v jednotlivých textech?
 4. Co do objektivnosti, jsou texty neutrální, nebo zaujímají konkrétní postoj?

Zadání 

 1. Pomocí 5 přídavných jmen charakterizujte encyklopedický text.
 2. Přečtěte si článek o encyklopedickém stylu na Wikipedii a svůj seznam zkorigujte (doplňte či opravte), pokud je to nutné. 

V. OD STYLU KE ZDROJŮM A JEJICH CITOVÁNÍ

Vytvořili jsme strukturu, nalezli obsah v sekundárních zdrojích, seznámili jsme se se stylem psaní encyklopedického textu. Podívejme se nyní na to, jak nakonec dané zdroje správně citovat.

Otázky na úvod

 1. Proč citujeme zdroje, které používáme ve svých dílech? A jakým způsobem to provádíme?
 2. A jak to dělá Wikipedie?

Zadání 

 1. Jak se říká citacím ve Wikipedii a kde je v článcích najdeme?
 2. Zjistěte různé způsoby citací použitých primárních a sekundárních zdrojů v článcích na Wikipedii.

 

Tvoříme článek o BETTu

Je na čase vrhnout se na článek o BETTu.

Zadání

 1. Přečtěte si dvoudílný článek Týden s Wikipedií aneb jak se stát Wikipedistou za 7 dní (díl 1 a díl 2), pomocí něhož se seznámíte s tím, jak vytvořit nový, či upravit existující článek na Wikipedii.
 2. Na základě všech získaných informací vytvořte či doplňte článek o BETTu na české Wikipedii.
 
***
 

Doplnění na závěr

Veletrh BETT jsem pro účely tohoto článku vybral proto, že jde o aktuální, nedávno skončenou událost. Plní zde však především úlohu ilustrační, abyste si sami mohli vyzkoušet tvorbu encyklopedického hesla. 

Otázky a zadání v jednotlivých kapitolách jsou pak příkladem needitačních aktivit, které si můžete, nezávisle na psaní Wikipedie, přizpůsobit a vyzkoušet se svými žáky, s tématy, která si sami zvolí, ať už to bude oblíbená osobnost či něco úplně jiného. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jaroslav Mašek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.