Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Anya Kamenetz o technologiích pro rodiče
Odborný článek

Anya Kamenetz o technologiích pro rodiče

23. 4. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Zpráva přinášející informaci o činnosti známé americké blogerky, specialistky na problematiku využívání mobilních zařízení dětmi doma.

Na oceňovanou spisovatelku a šéfku vzdělávacího blogu (Education Blog) amerického NPR (Non-Profit Radio) Anyu Kamenetz narážím opakovaně. Naposledy to bylo, když jsme diskutovali, proč mobily ve škole používat. Zaujala mě tím, jak dokonale se její pohled na věc shodoval s mým. Připomenu: „Není ani tak důležitý čas, jako to, co děti s přístroji dělají.“ Nebo: „Věřím, že je možné dosáhnout rovnováhy.

Anya se mi natolik zalíbila, že jsem ji začal sledovat. Napsala již 4 knihy – první dvě se věnovaly vysokému školství a problému amerických vysokoškoláků se zadlužením (Generation Debt, DIY U). Třetí se zabývala americkým plošným testováním na ZŠ a SŠ (The Test). Vysvětlovala rodičům souvislosti, způsob generování testů, právní možnosti, jak se jim vyhnout, a hlavně to, jak by v dnešní době ověřování dosažení potřebných kompetencí mělo vypadat. Pro nás je nejzajímavější ta čtvrtá kniha (The Art of Screen Time), z níž jsou i úvodní citace.

Vše potřebné o ní se samozřejmě dozvíme i tak, že sledujeme její aktivity na sociálních sítích, a hlavně onen vzdělávací blog neziskového rádia poskytujícího celou řadu služeb na podporu občanské společnosti (např. podcast). Je zde velké množství jejích příspěvků věnujících se převážně vzdělávacím technologiím. Některé aktuální články jsou přepisem podcastových rozhovorů se špičkovými odborníky (např. The Future Of Learning? Well, It's Personal), jiné obsahují též vlastní Anyiny myšlenky. Sem jednoznačně patří ty, které se věnují problematice související s její poslední knihou. Namátkou vyberu:

Poslední odkázaný článek (z 9. 7. 2018) obsahuje několik základních informací pro americké rodiče, které by se mohly hodit i nám. Podívejme se na ně [1].

 1. Technologie přinášejí dětem příležitosti i rizika.
  Zpráva UNICEF z roku 2017 konstatuje, že mezi uživateli internetu je 1/3 lidí mladších 18 let. Využití je rozdílné – někde jsou rizika silnější a dochází např. k sexuálnímu zneužívání dětí (zvláště v rozvojových zemích), jinde se klade stále větší důraz na digitální wellbeing a technologie jsou ve větší míře využívány k zapojení dětí do občanského života i do učení (vyspělé země). Experti UNICEF doporučují při regulaci přístupu dětí k technologiím „zlatou střední cestu“ – soustředit se více na to, co dítě dělá, a méně na to, jak dlouho.

 2. Malé děti tráví mnohem více času s malými mobilními přístroji.
  Výzkum Common Sense Media ukázal, že v 98 % amerických domácnostech s dětmi pod 8 let jsou k dispozici mobilní digitální přístroje jako tablet nebo chytrý telefon. To je velký nárůst za posledních pár let. I když celkový čas dětmi trávený s přístroji se příliš nemění, výrazně roste podíl mobilních zařízení na tomto čase.

 3. Rodiče se začínají organizovat s cílem nedávat dětem mobily příliš brzy.
  Brooke Shannon je matka, která organizuje podporu rodičům vzájemně se posilujících v rozhodnutí nedávat dětem chytré mobily dříve než v 8 letech (Wait Until 8th). Odůvodňuje to nedostatečným rozvojem kognitivních schopností mozku v nižším věku potřebných k pochopení záludností existence v prostředí sociálních médií. Těm, kteří odůvodňují vybavování potřebou spojení, radí koupit hloupý tlačítkový mobil (já sám mám také takový a doporučuji ho všem, kdo chtějí maximálně snížit riziko závislosti). K výzvě se přihlásily již tisíce rodin.

 4. Nová studie hodnotící problematické užívání médií dětmi.
  Tým výzkumníků publikoval v časopise Psychology of Popular Media Culture výsledky výzkumu, který na základě odpovědí 291 matek ověřoval rizikové indikátory chování dětí ve věku 4–11 let. Ukázalo se, že k nejvážnějším problémům mohou vést následující projevy:
  • Pro mé dítě je těžké se od přístroje odtrhnout.
  • Když má mé dítě špatný den, vypadá to, že jediným prostředkem vedoucím ke zlepšení jeho nálady je přístroj.
  • Využívání přístroje mým dítětem způsobuje problémy celé naší rodině.
  • Čas trávený mým dítětem s přístrojem se zvětšuje.
  • Mé dítě jí s přístrojem.
 1. Omezování času stráveného s přístrojem nemá vliv na schopnost dítěte vzdělávat se.
  Nakonec si Anya nechala výzkum pracovníků Oxfordské a Cardiffské univerzity. Vyzpovídali na 20 tisíc rodičů dětí 2–5 let starých a dospěli k závěru, že mezi omezováním času s přístroji a pozitivním vývojem dětí neexistuje korelace. Naopak, byla zjištěna souvislost mezi vyšším časem tráveným s přístroji a dobrou náladou dětí. To by podle závěrů studie mělo zodpovědné činitele (rodiče, psychology ad.) vést k hlubšímu zkoumání důvodů k restrikcím v přístupu dětí k digitálním zařízením.

For Kids, How Much Screen Time is Too Much? | Let's Talk | NPR

Literatura a použité zdroje

[1] – KAMENETZ, Anya. What Families Need To Know About Screen Time This Summer. 2018. [cit. 2019-3-21]. Dostupný z WWW: [https://www.npr.org/sections/ed/2018/07/09/625387830/what-families-need-to-know-about-screen-time-this-summer].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.