Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Pedagogika digitální diskuze

Ikona teoreticky

Pedagogika digitální diskuze

Ikona odbornost
Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Druhý a poslední díl seriálu, který informuje o výstupech amerického International Center for Leadership in Education. Tento se věnuje popisu využití digitální diskuze ve výuce tak, jak ji chápe výzkumník Eric Sheninger.
Téma příspěvku:Gramotnosti obecně
Klíčová slova: ICLE, Sheninger, inovace, vzdělávací technologie, relevance, Rámec relevance výuky, digitální diskuze, pedagogika, 1:1, zpětný kanál
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výstupy ICLE.

Ostatní články seriálu:

Minule již zmíněný výzkumník ICLE Eric Sheninger je bývalým ředitelem střední školy v americkém státě New York. Jako na ředitele jsme na něj v minulosti narazili již dvakrát. Podobně jako George Couros v kanadské Atlantě se díky své cenami ověnčené kariéře propracoval až do pozice, v níž pomáhá jiným nastartovat proměnu školy směrem k naplňování budoucích potřeb žáků. Je přitom zřetelně technologicky orientován.

Rámec relevance výuky posunul směrem k aktivnímu tvořivému využití technologií. Smysl jeho práce nejlépe vystihuje jeho sedm pilířů vedení digitální školy [3]. Na prvním místě má komunikaci. Ředitelům radí jít nad rámec běžných informačních kanálů a otevřít komunikaci se všemi zájemci (včetně mimoškolní komunity) prostřednictvím všech volně dostupných nástrojů – zvláště sociálních sítí.

To by asi ani nebylo nic moc překvapivého. Mě mnohem více zaujal komunikaci s žáky věnovaný Ericův příspěvek v jeho blogu A Principal's Reflections nazvaný The Pedagogy of Digital Discussion [4]. Stejně jako u Rámce relevance výuky i zde tradiční pohled na komunikaci odehrávající se během výuky ve třídě obohacuje o digitální rozměr. Určitě stojí za bližší seznámení.

Eric vychází z kategorizace výukové komunikace Todda Finleyho publikované v Edutopia [5]. Nejprve shrnuje základní rady učitelům, které se týkají komunikace:

 • Vytvářejte příležitosti ke komunikaci.
 • Umožněte diskutujícím, aby se fyzicky setkali.
 • Ptejte se na věci, které nemají jednoznačnou odpověď (nebo není žákům známa).
 • Podněcujte žáky, aby mluvili se spolužáky (vrstevníky).
 • Veďte žáky k ověřování odpovědí.
 • Střídejte typy otázek.

Přehled některých forem komunikace je v následující tabulce:

Vztahuje se ke vzdělávací komunitě

Poslouchej
Dávej pozor na sdělení druhých.

Shrň
Řekni dříve sdělenou myšlenku jinými slovy.

Rozviň
Přidej k předchozímu sdělení něco nového.

Vyzdvihni
Upozorni na důležitost určitého sdělení.

Vztahuje se k budování znalostí

Verifikuj
Ověřuj si, že tvé porozumění přijímaných sdělení je správné.

Vysvětli
Sděl, jak jsi dospěl ke svému tvrzení.

Pomáhej
Předlož důkazy a příklady pro své tvrzení.

Propoj
Upozorni na vztah k jinému tvrzení (poznatku).

Vztahuje se k porozumění problému

Obhaj
Braň svůj přístup proti jinému pohledu na věc.

Zpochybňuj
Žádej od druhých vysvětlení (důkazy) jejich tvrzení.

Kombinuj
Do svých nápadů zahrnuj poznatky z různých zdrojů.

Předpovídej
Snaž se odhadnout, co tvé nápady mohou způsobit.

 

Eric se ovšem s tradičními poznatky pedagogické vědy nespokojuje a přidává technologický rozměr, s jehož pomocí se možnosti komunikace v rámci výuky značně rozšiřují.

Digitální diskuze dokáže zvýšit zájem žáků, takže dojde k jejich mnohem většímu zapojení do řešení probírané problematiky. Může posílit konverzaci a dostat ji na vyšší úroveň co do interaktivity a schopnosti vyjádřit se. Vhodně nasměrovaná digitální diskuze může mít takovéto vlastnosti:

 • umožňuje reagovat kreativně (video, obrázky, odkazy na online zdroje);
 • vede k otevřenosti;
 • dovoluje se ptát a odpovídat více žákům;
 • je přijatelnější pro stydlivé a introvertní žáky;
 • může rozšířit konverzaci mimo třídu a čas ve škole strávený;
 • dává příležitost zapojit i lidi z mimoškolního prostředí;
 • může ukázat rodičům (a nejen jim), co se ve škole děje;
 • buduje kulturu pochopení a zodpovědnosti;
 • zvyšuje míru porozumění probírané tématice.

Učitel, který se chce se svými žáky do digitální diskuze pustit (typicky s vybavením 1:1 formou BYOD), potřebuje kromě metodického záměru též určité znalosti vhodných použitelných nástrojů. Nejstarším, a dnes už asi překonaným řešením jsou různé hlasovací systémy (clickers) dodávané typicky k interaktivním tabulím. V době chytrých mobilních telefonů se ale spíše uplatní různé aplikace pracující s připojením do internetu. Klasikou je Socrative, dnes asi nejznámější je i u nás oblíbený Kahoot.

Eric, kromě běžných nástrojů G Suite, doporučuje Mentimeter, GoSoapBoxTozzl a Padlet. Též připomíná, že použitelné nástroje na podporu digitální diskuze jsou běžnou součástí systémů řízení výuky – např. Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Schoology, Edmodo).

Při zkoumání možností digitální diskuze nezapomeňte na existenci metodiky zpětného kanálu (back channel), která stojí na vtažení žáků vybavených 1:1 do průběžného komentování toho, co se ve výuce děje. Je-li použita vhodným způsobem, dokáže výrazně aktivizovat i ty žáky, kteří jinak mají o dění ve škole jen nepatrný zájem.

Schools that work for kids | Eric Sheninger | TEDxBurnsvilleED

Citace:
[1] - MACH, Jiří. České děti a učitele škola nebaví nejvíc ze všech vyspělých zemí. 2016. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [https://www.novinky.cz/veda-skoly/423352-ceske-det...].  
[2] - DAGGETT, Willard R. Rigor/Relevance Framework: A Guide to Focusing Resources to Increase Student Performance. 2016. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [ http://www.leadered.com/pdf/Rigor%20Relevance%20F...].  
[3] - SHENINGER, Eric. Pillars of Digital Leadership. 2014. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [http://www.leadered.com/pdf/LeadingintheDigitalAge...].  
[4] - SHENINGER, Eric. The Pedagogy of Digital Discussion. 2018. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [http://esheninger.blogspot.com/2018/06/the-pedagog...].  
[5] - FINLEY, Todd. Rethinking Whole Class Discussion. 2013. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [https://www.edutopia.org/blog/rethinking-whole-cla...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 13. 05. 2019
Zobrazeno: 1871krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Pedagogika digitální diskuze. Metodický portál: Články [online]. 13. 05. 2019, [cit. 2021-01-21]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22086/PEDAGOGIKA-DIGITALNI-DISKUZE.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.