Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Pedagogika digitální diskuze
Odborný článek

Pedagogika digitální diskuze

13. 5. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Výstupy ICLE

Anotace

Druhý a poslední díl seriálu, který informuje o výstupech amerického International Center for Leadership in Education. Tento se věnuje popisu využití digitální diskuze ve výuce tak, jak ji chápe výzkumník Eric Sheninger.

Minule již zmíněný výzkumník ICLE Eric Sheninger je bývalým ředitelem střední školy v americkém státě New York. Jako na ředitele jsme na něj v minulosti narazili již dvakrát. Podobně jako George Couros v kanadské Atlantě se díky své cenami ověnčené kariéře propracoval až do pozice, v níž pomáhá jiným nastartovat proměnu školy směrem k naplňování budoucích potřeb žáků. Je přitom zřetelně technologicky orientován.

Rámec relevance výuky posunul směrem k aktivnímu tvořivému využití technologií. Smysl jeho práce nejlépe vystihuje jeho sedm pilířů vedení digitální školy [3]. Na prvním místě má komunikaci. Ředitelům radí jít nad rámec běžných informačních kanálů a otevřít komunikaci se všemi zájemci (včetně mimoškolní komunity) prostřednictvím všech volně dostupných nástrojů – zvláště sociálních sítí.

To by asi ani nebylo nic moc překvapivého. Mě mnohem více zaujal komunikaci s žáky věnovaný Ericův příspěvek v jeho blogu A Principal's Reflections nazvaný The Pedagogy of Digital Discussion [4]. Stejně jako u Rámce relevance výuky i zde tradiční pohled na komunikaci odehrávající se během výuky ve třídě obohacuje o digitální rozměr. Určitě stojí za bližší seznámení.

Eric vychází z kategorizace výukové komunikace Todda Finleyho publikované v Edutopia [5]. Nejprve shrnuje základní rady učitelům, které se týkají komunikace:

 • Vytvářejte příležitosti ke komunikaci.
 • Umožněte diskutujícím, aby se fyzicky setkali.
 • Ptejte se na věci, které nemají jednoznačnou odpověď (nebo není žákům známa).
 • Podněcujte žáky, aby mluvili se spolužáky (vrstevníky).
 • Veďte žáky k ověřování odpovědí.
 • Střídejte typy otázek.

Přehled některých forem komunikace je v následující tabulce:

Vztahuje se ke vzdělávací komunitě

Poslouchej
Dávej pozor na sdělení druhých.

Shrň
Řekni dříve sdělenou myšlenku jinými slovy.

Rozviň
Přidej k předchozímu sdělení něco nového.

Vyzdvihni
Upozorni na důležitost určitého sdělení.

Vztahuje se k budování znalostí

Verifikuj
Ověřuj si, že tvé porozumění přijímaných sdělení je správné.

Vysvětli
Sděl, jak jsi dospěl ke svému tvrzení.

Pomáhej
Předlož důkazy a příklady pro své tvrzení.

Propoj
Upozorni na vztah k jinému tvrzení (poznatku).

Vztahuje se k porozumění problému

Obhaj
Braň svůj přístup proti jinému pohledu na věc.

Zpochybňuj
Žádej od druhých vysvětlení (důkazy) jejich tvrzení.

Kombinuj
Do svých nápadů zahrnuj poznatky z různých zdrojů.

Předpovídej
Snaž se odhadnout, co tvé nápady mohou způsobit.

 

Eric se ovšem s tradičními poznatky pedagogické vědy nespokojuje a přidává technologický rozměr, s jehož pomocí se možnosti komunikace v rámci výuky značně rozšiřují.

Digitální diskuze dokáže zvýšit zájem žáků, takže dojde k jejich mnohem většímu zapojení do řešení probírané problematiky. Může posílit konverzaci a dostat ji na vyšší úroveň co do interaktivity a schopnosti vyjádřit se. Vhodně nasměrovaná digitální diskuze může mít takovéto vlastnosti:

 • umožňuje reagovat kreativně (video, obrázky, odkazy na online zdroje);
 • vede k otevřenosti;
 • dovoluje se ptát a odpovídat více žákům;
 • je přijatelnější pro stydlivé a introvertní žáky;
 • může rozšířit konverzaci mimo třídu a čas ve škole strávený;
 • dává příležitost zapojit i lidi z mimoškolního prostředí;
 • může ukázat rodičům (a nejen jim), co se ve škole děje;
 • buduje kulturu pochopení a zodpovědnosti;
 • zvyšuje míru porozumění probírané tématice.

Učitel, který se chce se svými žáky do digitální diskuze pustit (typicky s vybavením 1:1 formou BYOD), potřebuje kromě metodického záměru též určité znalosti vhodných použitelných nástrojů. Nejstarším, a dnes už asi překonaným řešením jsou různé hlasovací systémy (clickers) dodávané typicky k interaktivním tabulím. V době chytrých mobilních telefonů se ale spíše uplatní různé aplikace pracující s připojením do internetu. Klasikou je Socrative, dnes asi nejznámější je i u nás oblíbený Kahoot.

Eric, kromě běžných nástrojů G Suite, doporučuje Mentimeter, GoSoapBoxTozzl a Padlet. Též připomíná, že použitelné nástroje na podporu digitální diskuze jsou běžnou součástí systémů řízení výuky – např. Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Schoology, Edmodo).

Při zkoumání možností digitální diskuze nezapomeňte na existenci metodiky zpětného kanálu (back channel), která stojí na vtažení žáků vybavených 1:1 do průběžného komentování toho, co se ve výuce děje. Je-li použita vhodným způsobem, dokáže výrazně aktivizovat i ty žáky, kteří jinak mají o dění ve škole jen nepatrný zájem.

Schools that work for kids | Eric Sheninger | TEDxBurnsvilleED

Literatura a použité zdroje

[1] – MACH, Jiří. České děti a učitele škola nebaví nejvíc ze všech vyspělých zemí. 2016. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [https://www.novinky.cz/veda-skoly/423352-ceske-deti-a-ucitele-skola-nebavi-nejvic-ze-vsech-vyspelych-zemi.html].
[2] – DAGGETT, Willard R. Rigor/Relevance Framework: A Guide to Focusing Resources to Increase Student Performance. 2016. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [ http://www.leadered.com/pdf/Rigor%20Relevance%20Framework%20White%20Paper%202016.pdf].
[3] – SHENINGER, Eric. Pillars of Digital Leadership. 2014. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [http://www.leadered.com/pdf/LeadingintheDigitalAge_11.14.pdf].
[4] – SHENINGER, Eric. The Pedagogy of Digital Discussion. 2018. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [http://esheninger.blogspot.com/2018/06/the-pedagogy-of-digital-discussion.html].
[5] – FINLEY, Todd. Rethinking Whole Class Discussion. 2013. [cit. 2019-4-15]. Dostupný z WWW: [https://www.edutopia.org/blog/rethinking-whole-class-discussion-todd-finley].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výstupy ICLE.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Gramotnosti obecně