Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Tvoříme Wikipedii – díl 4.: Wikipedie v českém jazyce a literatuře
Odborný článek

Tvoříme Wikipedii – díl 4.: Wikipedie v českém jazyce a literatuře

15. 5. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Tvoříme Wikipedii

Anotace

V úvodních třech dílech jsme se detailněji zabývali strukturou (díl 1.), tvorbou pomocí překladu (díl 2.) a aktualizací (díl 3.) článků na Wikipedii. Nyní je na čase podívat se na využití Wikipedie v konkrétních předmětech. V tomto dílu se zaměříme na český jazyk a literaturu.

Zamýšlíme-li se nad různými způsoby integrace Wikipedie do vzdělávání, pak ta, která nás pravděpodobně napadne jako první, je v rámci konkrétního předmětu či více předmětů současně, ať už se bude jednat o editační či needitační aktivity. Nejblíže má Wikipedie v tomto směru patrně k českému jazyku a literatuře (dále jen ČJL). 

Zaměřme se v tomto předmětovém pojetí nyní více na aktivity editační. Ty lze rozdělit v zásadě do dvou skupin: první se zaměřují na úpravy textů (pravopisné a jazykové), druhé pak na samotnou tvorbu či doplnění již existující textů, tematicky zaměřených právě na český jazyk a literaturu. 

Pravopisné a jazykové úpravy textů

Úpravy pravopisu

Články k pravopisným úpravám lze nalézt pohromadě na tomto místě. Pravopisné rady shrnuje článek na stránce WP:PR

Typografické rady pak lze najít na stránce WP:TYP nebo WP:TYPO.

Zadání:

  1. Vyberte si článek o vašem oblíbeném tématu, který současně potřebuje úpravy pravopisu, a navrhněte v něm konkrétní úpravy.
  2. Po schválení vašich návrhů úprav učitelem proveďte opravy přímo v článku a změny uložte. Danou editaci patřičně okomentujte (např. textem „Pravopis“ nebo „TYPO“). 

Jazykové úpravy

Články k jazykovým (stylistickým) úpravám jsou přehledně uvedeny zde.

Doporučení pro správný encyklopedický styl je uveden na stránce WP:ES.

Za zmínku stojí také stránka věnovaná vzhledu a stylu WP:VAS.

Zadání:

  1. Vyberte si článek o vašem oblíbeném tématu, který současně potřebuje jazykové (stylistické) úpravy a navrhněte v něm konkrétní úpravy.
  2. Po schválení vašich návrhů úprav učitelem proveďte opravy přímo v článku a změny uložte. Danou editaci patřičně okomentujte (např. textem „Sloh“ nebo „ES“). 

Úpravy vyhýbavých slov

Články s vyhýbavými slovy najdete přehledně na této stránce.

O tom, co jsou vyhýbavá slova a jak se jim v článcích na Wikipedii vyhnout, se dočtete na stránce WP:VSVS.

Zadání:

  1. Vyberte si článek o vašem oblíbeném tématu, který současně potřebuje jazykové úpravy v podobě odstranění vyhýbavých slov.
  2. Po schválení vašich návrhů úprav učitelem proveďte opravy přímo v článku a změny uložte. Danou editaci patřičně okomentujte (např. textem „Vyhýbavá slova“).

Doplnění a tvorba textů

Články k rozšíření do ČJL

Vedle chybějících článků je možné zaměřit se na ty, které potřebují doplnit. Seznam článků k rozšíření je přehledně uveden na této stránce. Opět v případě ČJL může být účelné zaměřit se na oblast humanitních a společenských věd, konkrétně na jazyky a literaturu.

Zadání:

  1. Vyberte si ze seznamu článků k rozšíření ten, který byste rádi rozšířili.
  2. Na základě vhodných zdrojů navrhněte jeden odstavec, kterým daný článek rozšíříte za dodržení jazykových (stylistických) pravidel popsaných výše.
  3. Po schválení vašich rozšíření učitelem doplňte nový text přímo do článku, správně ozdrojujte pomocí nástroje Citace a změny uložte. Danou editaci okomentujte – např. textem „Doplněno o (doplněná informace v odstavci)“.

Požadované články do ČJL

Přehled všech požadovaných článků najdete souhrnně na stránce WP:PČ

Pro předmět český jazyk a literatura by se však spíše hodil přehled požadovaných článků pro humanitní a společenské vědy, zkráceně WP:PČHSV, konkrétně například kapitola Jazykověda. 

Články o autorech a vybraných tématech v rámci ČJL

Vedle požadovaných článků byste mohli se svými žáky doplnit či vytvořit nová encyklopedická hesla k vybraným tématům v předmětu ČJL či ke konkrétním autorům. Před volbou tématu či autora zvažte encyklopedickou významnost daného obsahu.

Komentář k zadání:

Tvorba nových článků na Wikipedii je nejnáročnějším a nejkomplexnějším úkolem. Většinou mu předchází jednoduché úpravy (typografické, jazykové) a krátká rozšíření již existujících textů. 

Za zvážení proto stojí tvorba nového článku více žáky ve skupinovém pojetí, kdy si daný text rozdělí a pracují na něm paralelně na svých Pískovištích.

Z uvedených důvodů je zařazení tvorby nových článků vhodné spíše pro projektovou výuku či tam, kde je pro ni vyhrazen delší časový prostor, např. v rámci seminářů, volitelných předmětů apod. 

Učitel ČJL s učitelem ICT (vysvětlení na závěr)

Rád bych závěrem podotkl, že nejsem učitelem češtiny a ani se jím netroufám stát. Má role je zde, prostřednictvím tohoto článku, výhradně mentorská, přicházejíc s alternativním obsahem v podobě zapojení konkrétní technologie resp. platformy do daného předmětu. 

V reálné situaci by oba učitelé (ČJL a ICT) připravovali podobnou hodinu společně. Tento článek tuto interakci bohužel nemůže nahradit. Jde tedy pouze o jednostrannou nabídku učitelům ČJL a nechává na nich, zda a jak s ní naloží, přesněji jak ji modifikují a rozšíří, aby jim co nejlépe vyhovovala.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.