Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Standardy interoperability podle CoSN
Odborný článek

Standardy interoperability podle CoSN

10. 6. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o nástroji amerického sdružení Consortium for School Networking, které na základě standardů interoperability pomáhá školským úřadům řídit integraci technologií do výukového procesu.

Vypadá to, že se Consortium for School Networking (CoSN) stává naším oblíbeným zdrojem. Není to tak dlouho, co jsem informoval o zprávě předznamenávající letošní Horizon Report (5 největších výzev školství podle CoSN). Tentokrát se podíváme na jiný pro nás zajímavý produkt. Je to nová komplexní služba pro americké školské obvody sestávající z několika nástrojů nazvaná Interoperability Standards for Education.

Interoperabilita je podle Wikipedie „schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti“. Na počátku je třeba jen schopnost jednoho systému exportovat data do formátu, který umí přečíst jiný systém – třeba u systémů řízení výuky (např. viz Poskytovatelé vzdělávacích aktivit a xAPI). Historicky vždy byla snaha o dosažení kompatibility odlišných systémů vzájemně si konkurujících výrobců hodně obtížná. Naštěstí pořád platí „náš zákazník, náš pán“, to znamená, že, má-li školství dostatečně silnou pozici, může vývoj produktů ovlivňovat. Dnes však již s jednorázovou (ruční) výměnou dat mezi různými systémy nevystačíme. Je třeba uvažovat mnohem komplexněji.

Školy používají technologie ve stále větším měřítku. Začíná být zřejmé, že pomáhají naplňovat velké množství požadovaných výukových cílů a individuálních potřeb žáků. Roste množství různých zařízení, služeb a zdrojů, které mají ve výuce své místo, ať už jsou určeny učitelům či žákům. Jak se učitelé stávají stále zkušenějšími uživateli technologií, ukazuje se, že existuje velký nesoulad mezi jednotlivými komponentami používaných systémů a aplikací.

CoSN se interoperabilitou ve zvýšené míře zabývá od roku 2015 [1]. Postupně dospělo k prvním doporučením [2], která se nesla v duchu již nějaký čas velmi populární personalizace výukového procesu prostřednictvím technologií. Na začátku byla snaha implementovat jednotný systém řízení výuky (LMS) v rámci celého obvodu tak, aby byl kompatibilní s různými aplikacemi a poskytovateli obsahu včetně otevřeného (např. využitím systému IMS Global se standardem Common Cartridge).

V roce 2017 CoSN konstatovalo, že problém je stále velmi aktuální, že ho každý obvod (místní školský úřad spravující cca desítky obvodních škol) řeší jinak, že je třeba najít společnou řeč a naznačit možná řešení pro různé situace, v nichž se jednotlivé úřady nacházejí [3]. A tak vznikl současný rámcový vývojový model CoSN Interoperability Maturity Model, který na základě dříve definovaných standardů popisuje šest základních komponent interoperability v rámci školského obvodu v pěti úrovních.

 

1. úroveň
Úvod

2. úroveň
Rozvoj

3. úroveň
Integrace

4. úroveň
Optimalizace

5. úroveň
Transformace

Výuka a efektivita administrace

Počáteční využití digitálních zdrojů a systémů pro výuku a administraci.

Některé prvky dat jsou analyzovány a využity jako vstupy pro výuku a administraci.

Většina dat je využita napříč oborovými kabinety k lepšímu porozumění a rozhodování.

Potřebná data pro výuku a administraci jsou k dispozici v reálném čase.

Existuje kultura využití prediktivní analýzy dat k umocnění výuky i administrativy.

Řízení a vize

Pochopení hodnoty a důvodů pro vyžadování interoperability.

Informatici a oboroví metodici začínají problematiku diskutovat.

Vedení plánuje změnu v nastavení politiky a hledá zdroje na její zavedení.

Tým realizátorů pracuje na zavedení sdílené vize společně.

Přijata kultura spolupráce. Žáci mají možnost si nastavit vlastní cestu. Učitelé mohou využívat dostupné informace novým holistickým způsobem.

Správa zařízení

Uvědomění si potřeby mnohem účinnější správy dig. zařízení a pořizování dig. obsahu k dosažení výukových cílů.

Ojedinělé iniciativy k vytvoření politiky pro kontrolu prodejců a poskytovatelů dig. zdrojů za účelem dosažení interoperability, bezpečnosti a ochrany dat.

Plošné aktivity k vytvoření politiky pro kontrolu prodejců a poskytovatelů dig. zdrojů za účelem dosažení interoperability, bezpečnosti a ochrany dat.

Tým pověřený systémovým řízením vytváří, implementuje a vyhodnocuje politiku řešící problematiku sociálních, etických a právních záležitostí souvisejících s ICT.

Systém řízení zahrnuje formální strukturu zabývající se ICT, která zohledňuje zájmy všech uživatelů (učitelů, žáků, rodičů).

Správa dat

Uvědomění si potřeby řešit kvalitu, ochranu a správu dat. Dodržování platných zákonů (GDPR).

Zaměstnanci přicházející do kontaktu s osobními daty procházejí školením. Jsou zaváděna opatření na ochranu dat.

Plošná diskuze o správě dat vedoucí k definování významu většiny existujících datových složek. Osoba pověřená sledováním právem vyžadovaných povinností souvisejících s ochranou dat.

Systém řízení zahrnuje datovou politiku do své agendy.

Součástí systému řízení je formální skupina oprávněná rozhodovat ve věcech týkajících se nakládání s daty, která zohledňuje zájmy všech uživatelů.

Informační a systémová integrace

Ručně řízené procesy vkládání a získávání informací.

Inventura existujících datových systémů a zdrojů za účelem odhalení možností automatického sdílení dat.

Standardizace formátu používaných informací za účelem snadného předávání uvnitř i mimo obvod (školu).

Integrace otevřených standardů do informačních systémů umožňující každému uživateli nastavit přístup prostřednictvím jednoduchého rozhraní.

Jednotný systém, který není závislý na typu zařízení, použitých aplikacích a dig. zdrojích, který integruje nástroje, data a výukový obsah tak, aby podporoval výuku i řízení.

Infrastruktura

Uvědomění si potřeby bezpečného a robustního síťového systému včetně hardware.

Vytvoření bezpečného prostředí dovolujícího omezený vzdálený přístup k vlastním datům.

Vytvoření bezpečného prostředí dovolujícího plný na uživatelských právech závislý vzdálený přístup k vlastním datům.

Školní systém disponuje robustní infrastrukturou, která využívá běžné (otevřené) standardy a naplňuje potřeby všech uživatelů.

Vzdělávání a řízení již není interní infrastrukturou omezováno. Do sytému je zabudována inteligence dovolující předvídat potřeby žáků, učitelů, vedoucích pracovníků i rodičů.

Vývojový model interoperability CoSN, 2019

Tento model je základem pro několik doprovodných pomocných produktů dostupných z webu CoSN Interoperability. Kromě plného znění Standardů se jedná o autoevaluační nástroj (Online Self-Assessment), který umožňuje obvodu odhalit skutečnou úroveň jejich politiky v oblasti ICT a navádí vedení na správnou cestu (podobnost s naší Školou21 jistě není náhodná). K dispozici jsou Příklady dobré praxe (Case Studies) a bude i diskuze. Skutečnou lahůdkou pro nás je Kalkulačka nákladů, která dovoluje vedoucím představitelům amerických školských obvodů zjistit, jakou část rozpočtu asi budou nuceni na tuto oblast vynaložit. Možná bude lepší, když ji naši školští metodici, koordinátoři a správci ICT radši ani nebudou moc studovat. Ještě by mohli začít něco podobného vyžadovat. Zato pro tvůrce naší školské politiky je to skvělý zdroj inspirace (s jakými položkami je třeba při zavádění interoperability kalkulovat).

Myslím, že cesta, kterou se vydalo CoSN, by pro nás mohla být v mnohém inspirativní.

Literatura a použité zdroje

[1] – Interoperability Standards for Education. 2015. [cit. 2019-5-31]. Dostupný z WWW: [https://cosn.org/sites/default/files/pdf/CoSN%20Interoperability%20Standards%20Executive%20Summary%20with%20cover.pdf].
[2] – Working Together to Strategically Connect the K–12 Enterprise: Interoperability Standards for Education. 2017. [cit. 2019-5-31]. Dostupný z WWW: [https://cosn.org/sites/default/files/CoSN%20Interoperability%20Standards%20for%20Education%20for%20Non-Technical%20Leaders.pdf].
[3] – MAYLAHN, Paula. Defining Interoperability Within Your Digital Ecosystem. 2017. [cit. 2019-5-31]. Dostupný z WWW: [https://www.cosn.org/blog/defining-interoperability-within-your-digital-ecosystem].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
22. 6. 2019, 08:55
V USA se formuje na podoru řešení interoperability ve školách koalice mnoha důležitých partnerů:Project Unicorn
Bořivoj Brdička
26. 8. 2019, 19:47
Zpráva, která dotváří obraz toho, jak se v USA správa dat žáků pro výukové účely dostává stále více do popředí zájmu investorů a vývojářů - What the Shifting Data Center Ecosystem Means for Education.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.