Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Výzkum Common Sense

Výzkum Common Sense

Zpráva o výzkumu kalifornské neziskovky Common Sense Media, který zjišťoval stav využití technologií na vzorku 1200 amerických učitelů.

Kalifornskou neziskovku Common Sense Media již nějaký čas sledujeme. Zaujala nás svým vzdělávacím programem pro digitální občanství (Digital Citizenship) kombinujícím prvky mediální výchovy s digitální gramotností, který stále rozvíjí. Nedávno vydala zajímavou výzkumnou zprávu založenou na výpovědi více jak 1200 učitelů o tom, jak jsou v amerických školách používány technologie. Ukazuje se, že se stávají nedílnou součástí výuky. Seznamte se alespoň s hlavními závěry této zprávy [1]:

1. Digitální občanství se učí ve většině škol.
Přibližně 70 % amerických škol má ve vzdělávacím programu zařazenu alespoň část kompetencí digitálního občanství. Nejčastěji jmenovanými tématy jsou: kyberšikana, nenávistné projevy na internetu, autorská práva, bezpečnost a digitální drama. Pod pojem „digitální drama“ Common Sense zahrnuje vlastně všechny situace, kdy se člověk dostává do nějaké dramatické situace prostřednictvím internetu (hlavně soc. sítí). Popis takových situací, nejlépe samotnými žáky, je jednou z možných cest, jak uchopit mediální výchovu.

Teen Voices: Dealing With Digital Drama

2. Učitelé věří, že digitální občanství pomáhá žákům dělat v online světě rozumná, bezpečná a etická rozhodnutí.
91 % oslovených učitelů je přesvědčeno, že metodika Common Sense Digital Citizenship je alespoň trochu efektivní a 52 % tvrdí, že extrémně.

3. Učitelé mají pochybnosti, zda jsou žáci schopni kriticky vyhodnocovat informace online.
35 % tento problém ve své třídě pozoruje velmi často. Mnozí si stěžují na fakt, že snadná dostupnost informací odvádí žáky od učení. Situace se s vyššími ročníky zhoršuje.

4. Více než čtvrtina středoškolských učitelů se setkává u svých žáků se sextingem.
Konkrétně je to 27 % u amerických středoškoláků, 19 % na 2. stupni a 5 % na 1. stupni.

5. Video při využití vzdělávacích technologií vítězí.
YouTube, SchoolTube ad. používá ve výuce na 60 % amerických učitelů. Na druhém místě mezi nástroji jsou specializované kancelářské balíky (Google G Suite for Education, Microsoft Office apod.), k dalším běžným nástrojům patří podpora wellbeingu, vlastní tvorba a soc. sítě.

6. Učitelé kladou velký důraz na vlastní tvorbu žáků pro dosažení kompetencí pro 21. st., ale odpovídající nástroje patří k nejméně využívaným ve výuce.
Zatímco kancelářské balíky s možností sdílet, komunikovat a prezentovat včetně systémů řízení výuky jsou používány cca v polovině tříd, specializované nástroje na tvorbu jen asi ve čtvrtině.

7. Existuje rozpor v tom, které nástroje učitelé považují za efektivní a které skutečně používají.
Jazykáři hodnotí jako nejefektivnější nástroje editory a prezentace, matikáři specializované aplikace a weby. Všichni ale častěji používají nástroje jiné.

8. Příliš mnoho učitelů se v oblasti využití technologií nevzdělává.
Jen 40 % učitelů hodnotí aktivity, jichž se zúčastnili v rámci svého dalšího vzdělávání, jako velice hodnotné.

9. Mnoho produktů zakoupených školou je nevyužito.
Přibližně 1/3 amerických učitelů tvrdí, že nepoužívají některé produkty, které jim škola zakoupila. Hlavním uváděným důvodem je nevhodnost či nezajímavost pro žáky nebo nízká efektivita.

10. Domácí dostupnost technologií zůstává problémem hlavně v oblastech s nízkým socio-ekonomickým statusem obyvatel.
Celých 12 % amerických učitelů (typicky ze znevýhodněných oblastí) hlásí, že většina jejich žáků nemá z domova přístup k internetu. Potíž je v tom, že roste rozsah výukových aktivit předpokládajících mimoškolní využití digitálních technologií. Tato potřeba navíc stoupá ve vyšších ročnících.

11. Učitelé, kteří zadávají úkoly vyžadující přístup k internetu, pracují ve školách s lepšími výsledky.
Pro žáky, kteří tyto postupy nemají zažité, pak může být problematické postoupit na vyšší stupeň školy.

12. Přibližně 1/3 učitelů říká, že nedostupnost internetu z domova má negativní vliv na výsledky žáků.

K dalším zajímavým zjištěním výzkumu patří to, že 80 % amerických učitelů má ve třídě digitální zařízení, 40 % pracuje v režimu 1:1 a 30 % využívá BYOD.

Citace a použitá literatura:
[1] - VEGA, Vanessa; ROBB, Michael B. The Common Sense census: Inside the 21st-century classroom. 2019. [cit. 2019-6-11]. Dostupný z WWW: [https://www.commonsensemedia.org/research/the-comm...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.