Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Tvoříme Wikipedii – díl 5.: 5 kategorií článků k úpravám aneb když nevíte, kde začít
Odborný článek

Tvoříme Wikipedii – díl 5.: 5 kategorií článků k úpravám aneb když nevíte, kde začít

18. 9. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Tvoříme Wikipedii

Anotace

Psaní Wikipedie obvykle nezačíná vytvářením nových hesel, ale drobnějšími úpravami. V tomto dílu seriálu se podíváme na 5 kategorií článků vhodných pro první editace Wikipedie a ukážeme si konkrétní zadání, která lze použít pro úpravy daných hesel se žáky.

Když se rozhodnete se svými žáky psát Wikipedii, patrně začnete registrací, seznámíte se s Pískovištěm pomocí vizuálního editoru i wikitextu a následně je necháte, aby si vložili pár prvních vět na uživatelskou stránku, kde popíší své záměry s tvorbou Wikipedie. A pak už nic nebrání tomu, abyste se společně pustili do prvních editací. Na tvorbu nových článků je však v této fázi stále příliš brzo. S jakými editacemi tedy začít? 

V tomto dílu se zaměříme na 5 kategorií článků, jejichž úpravy jsou nejen žádoucí z pohledu zvýšení kvality Wikipedie, ale které zároveň připraví žáky na pokročilejší tvorbu. Seřadil jsem je od malých editací až po ty nejrozsáhlejší. Není nutné absolvovat je v tomto pořadí ani před doplňováním jiných článků či dokonce před tvorbou článků nových. Naopak, využít je můžete kdykoliv se vám to bude hodit. 

1. Typografické úpravy

Zadání:

Projděte se žáky vybrané typografické rady (není nutné probírat všechny naráz, klidně jen jednu na každém setkání) a při jakékoliv editaci či práci s textem na Wikipedii se na ně zaměřte. Oprava typografických chyb není obvykle náročná a zabere jen pár minut. Jde zpravidla o malou editaci, která se označí ve shrnutí editace zkratkou TYP či TYPO.

Vyhněte se vyhýbavým slovům.
Autor: Hołek, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5 PL)


2. Články s vyhýbavými slovy

Zadání:

Vysvětlete žákům, co jsou to vyhýbavá slova a vysvětlete, proč je důležité se jim na Wikipedii vyhýbat. Z kategorie článků s vyhýbavými slovy společně vyberte jeden a navrhněte opravu daného textu tak, aby vyhýbavá slova neobsahoval. Následně nechte žáky vybrat si svůj článek ze seznamu a provést vlastní návrh nahrazení vyhýbavých slov v něm. Návrhy nově upravených textů si žáci připraví na Pískovišti, odkud je následně, po vámi provedené kontrole, opraví v původním článku. 

3. Články k jazykové a pravopisné úpravě

Zadání:

Na Wikipedii je také řada hesel, která potřebují buď jazykové (stylistické, slohové), nebo pravopisné úpravy. Vyberte se žáky konkrétní článek z každé uvedené oblasti a společně se zaměřte na úpravy těchto textů. Následně nechte žáky, aby podobně navrhli úpravy v jiných článcích z daných seznamů. Návrhy si opět připraví na Pískovištích a po vaší kontrole změní v příslušných textech.

4. Články se zaujatým úhlem pohledu

Zadání:

Nezaujatý úhel pohledu (zkráceně např. NÚP) je jedním ze základních principů a pilířů Wikipedie. Přesto se zde nachází spousta článků, které tento princip porušují. Nejprve žákům vysvětlete, proč je NÚP pro Wikipedii a pro encyklopedii obecně důležitý a co by znamenalo, kdyby se nedodržoval. Následně společně zkoumejte ve vybraném článku, jakým způsobem je NÚP porušen, a navrhněte opravu konkrétní pasáže. Poté opět nechte na žácích, aby porušení NÚP našli v dalším článku a navrhli vlastní opravu – viz předchozí postup úprav přes Pískoviště. 

5. Pahýly

Pahýlem se na Wikipedii označuje článek, který o svém tématu neposkytuje všechny základní informace. Snahou je takové články doplnit o nejzákladnější údaje. 

Pahýlů je bohužel na Wikipedii více jak 130 tisíc a tak je mnohem obtížnější se touto kategorií článků probírat. V úvodu tohoto výčtu se však nachází abecední obsah, pomocí nějž můžete snáze vybrat vhodný článek k doplnění.

Při doplňování pahýlů vás pravděpodobně čekají rozsáhlejší úpravy daného hesla, a proto v případě velmi stručného pahýlu stojí za zvážení rozdělit si jej mezi více žáků, kdy si každý svou část opět postupně připraví na Pískovišti a po vašem zhlédnutí ji vloží do neúplného článku. Pokud po doplnění všech částí naznáte, že tento článek již obsahuje všechny základní informace a přestává být pahýlem, můžete šablonu s textem Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace…, označující pahýl, z konce článku odstranit. 

Vedle pahýlů existují na Wikipedii i částečné pahýly, kterých je tu něco přes 2100. Ať už se ovšem jedná o pahýly či částečné pahýly, proměna obou těchto typů článků v články plnohodnotné je poměrně rozsáhlou úpravou, která vyžaduje větší znalost práce se zdroji i jisté zkušenost s editací Wikipedie.

Zadání:

Rozdělte žáky do menších skupinek (např. po čtyřech) a nechte je v těchto skupinkách vybrat jeden konkrétní pahýl a navrhnout jeho doplnění. Skupina se musí nejprve domluvit na chybějícím obsahu a jeho rozdělení mezi členy skupiny tak, aby každý člen připravil svou část. Po vaší kontrole obsahu a jeho ozdrojování pak žáci své části doplní do článku a odstraní šablonu pahýlu.

Odstraňováním pahýlů, dodržováním nezaujatého úhlu pohledu, jazykovou úpravou, eliminací vyhýbavých slov a typografickými úpravami to ale zdaleka nekončí. Následují další kategorie článků, které si též zaslouží naši pozornost a vyžadují doplnění či opravy. Na ně se podíváme v některém z příštích dílů tohoto seriálu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.