Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Hodnocení v duchu Two Rivers
Odborný článek

Hodnocení v duchu Two Rivers

21. 10. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Inspirace, kterou o svém pojetí formativního hodnocení žáků poskytuje veřejná škola Two Rivers z Washingtonu. Tato metodika je v dokonalém souladu s výchovou k tvořivému myšlení.

Chceme-li pomoci žákům kriticky uvažovat a řešit problémy, nestačí, když jim dáme příležitost přemýšlet a zviditelňovat, co vymyslí, musíme jim zároveň poskytnout cílenou zpětnou vazbu zdokonalující jejich rozhodovací a řešitelské schopnosti.“ Jeff Heyck-Williams, ředitel Two Rivers Public Charter School [1].

Two Rivers (dvě řeky) se do názvu této inovativní školy na počátku dostaly asi kvůli umístění v blízkosti soutoku řek Potomac a Anacostia na Capitol Hillu přímo v centru hlavního města USA. To se psal rok 2003. Dnes jsou navíc přiléhavým symbolem pro systém hodnocení výuky, který tato škola ve spolupráci se Stanford Center for Assessment a podporou několika sponzorů vyvinula (Assessment for Learning Project).

To hodnocení má dvě základní vzájemně se doplňující složky – sumativní a formativní. Sumativním hodnocením (zpětně orientovaným) se americké školy ve skutečnosti nemusí moc zabývat. Žijí v prostředí povinného standardizovaného plošného testování všech žáků, jež opakovaně ověřuje základní kognitivní schopnosti v oblasti matematické, jazykové a přírodovědné. Mnohem obtížnější, avšak o to důležitější, je hodnocení formativní, jehož cílem je formovat poznávání přítomné a budoucí.

Two Rivers realizuje formativní hodnocení hlavně v rámci projektové výuky, která má formu 10–12týdenní expedice, v níž se žáci zabývají skutečným problémem z reálného světa, který nemá jednoduché řešení.

Jeho základní funkcí je dávat učitelům dostatek informací umožňující zdokonalit a personalizovat výuku. Snaží se odhalit, do jaké míry se žákům daří získávat takové obtížně získatelné a měřitelné nekognitivní schopnosti, jako je kritické myšlení a řešení problémů (včetně dosud neznámých).

Two Rivers své metodické doporučení definuje takto:

A.    Určení složek úspěšnosti

Začněte tím, že popíšete schopnosti, kterých by měli žáci dosáhnout a žáci je budou v praxi potřebovat. Potřebujete získat široké pochopení, co vámi použité termíny opravdu znamenají. Buďte co nejkonkrétnější. Je mnoho možností, jak popsat výukové cíle. Snažte se úspěšnost definovat tak, aby byla obsahově neutrální, takže se pak dá stejný popis aplikovat na různý obsah napříč celým kurikulem.

Two Rivers pracuje ve svém formativním hodnocení s následujícími 5 složkami úspěšnosti [2]:

  1. Tvorba modelu – schopnost zapamatovat si větší množství informací a organizovat je způsobem, který podporuje porozumění.
  2. Metakognice a rozhodování – schopnost kriticky přemýšlet o tom, co dělám, a vyhodnocovat větší množství možných postupů.
  3. Efektivní zdůvodnění – schopnost podpořit určité tvrzení důkazem, či ho naopak zpochybnit.
  4. Řešení problémů – schopnost si u daného problému položit klíčové otázky, vymyslet možné způsoby řešení a jedno řešení prakticky realizovat.
  5. Kreativita a inovace – schopnost formulovat nové nápady, které jsou v kontextu právě řešené problematiky užitečné (viz Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. století).

B.    Definování složek úspěšnosti

Máte-li definované složky potřebných schopností, musíte každou z nich blíže definovat. Two Rivers doporučuje tento postup [1]:

  • Nejprve je třeba každou složku blíže popsat. Například u efektivního zdůvodnění má Two Rivers následující 4 komponenty hodnocení – hodnověrnost tvrzení (odpovídá studovanému tématu), relevantní opora (existující důkazy), logika tvrzení i opor (spojení důkazů s tvrzením), možnosti zpochybnění (formulace zpochybňujících tvrzení).
  • U každé složky hodnocení žáků si vytvořte škálu úspěšnosti naplnění. Two Rivers pracuje se 4 úrovněmi – začíná, vyvíjí se, cíl splněn, skvělý výkon. Je důležité, aby standardní očekávané naplnění vzdělávacích cílů leželo uprostřed škály, aby se většina žáků mohla pořád zlepšovat.
  • Nejprve popište, jak u každé složky v reálu vypadají schopnosti těch žáků, kteří dosahují standardní úrovně. Ujistěte se, že každý deskriptor je jiný a identifikuje jedinečnou komponentu cílů, jichž má žák dosáhnout.
  • Jakmile máte definovanou standardní úroveň, doplňte popisy všech ostatních pod i nad úrovní standardní tak, aby vznikl souvislý profil vedoucí každého žáka ke zdokonalování v dané oblasti. Two Rivers u 6–8 třídy požaduje, aby žák jako relevantní oporu standardně použil alespoň 2 seriózní zdroje (cíl splněn). Skvělý výkon pak je, když dokáže pravdivost tvrzení zdůvodnit pomocí vlastních dříve získaných znalostí.
  • Popsaný profil schopností, který bude mít formu tabulky, před zavedením do praxe projděte se žáky a upravte ho. Revidovat je však třeba vlastně během používání stále. Pravděpodobně zjistíte, že některé požadavky možná byly příliš ambiciózní.

C.      Nastavení hodnocení

Máte-li popsáno, jak by měl úspěch každého žáka vypadat, je třeba přikročit k přípravě aktivit (úkolů), které budou potřebné formy myšlení vyvolávat. Je třeba vzít v úvahu vhodné prostředí, potřebný čas a snažit se zakomponovat všechny dříve definované složky kritického myšlení. Vhodně volené intervence (otázky) by měly vést žáky k vyšším formám myšlení. Jednou z variant expedice aplikované Two Rivers je nám již dobře známá metodika Hodina géniů.

Pozor, je třeba hodnotit to, co skutečně sledujete. Třeba v situaci, kdy je cílem schopnost přemýšlet a žák má potíže se čtením, se snadno může stát, že místo myšlení sledujete něco jiného. V takovém případě je třeba buď snížit nároky na čtení, nebo mu potřebné texty přečíst (lze dnes automatizovat). Je třeba, aby mohl soustředit svou energii hlavně na zviditelnění svého myšlení.

Nezapomeňte, že vaším úkolem je dovést žáky ke schopnosti používat hlavu v různých situacích. Připravte jednoduché procedury, které v několika krocích podnítí pozornost žáků a vyvolají potřebný posun myšlení. Tyto procedury pak ve třídě aplikujte v rámci různých aktivit.

D.    Uzavření datového cyklu

Konečná podoba hodnocení má podobu tabulky, kde v řádcích jsou jednotlivé složky a jejich komponenty, a ve sloupcích úrovně naplnění (včetně počtu bodů, používáte-li tento způsob hodnocení).

Každou dílčí aktivitu realizovaného projektu podle tabulky vyhodnoťte, výsledek dejte žákům k dispozici a s každým zvlášť ho projděte. Výstupem vždy musí být plán dalšího postupu vedoucí k osobnímu růstu a vyšším formám myšlení.

Assessment for Deeper Learning

 

Ještě připojím poznámku. Na metodiku Two Rivers Assessment jsem poprvé narazil mezi podporovanými aktivitami v Helsinkách sídlící neziskovky HundrED, která se zabývá šířením vzdělávacích inovací po celém světě.

Literatura a použité zdroje

[1] – Two Rivers Performance Assessments of Critical Thinking. 2019. [cit. 2019-9-15]. Dostupný z WWW: [https://hundred.org/en/innovations/two-rivers-performance-assessments-of-critical-thinking].
[2] – WILSON, Julie. Leading Work in Assessment at Two Rivers Public Charter School. 2016. [cit. 2019-9-15]. Dostupný z WWW: [https://www.the-ifl.org/blog/2016/6/3/leading-work-in-assessment-at-two-rivers-public-charter-school].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.