Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Tvoříme Wikipedii – díl 6.: Dalších 5 kategorií článků k úpravám aneb když nevíte, kde začít
Odborný článek

Tvoříme Wikipedii – díl 6.: Dalších 5 kategorií článků k úpravám aneb když nevíte, kde začít

16. 10. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Jaroslav Mašek
Tento článek je součastí seriálu: Tvoříme Wikipedii

Anotace

Psaní Wikipedie obvykle nezačíná vytvářením nových hesel, ale drobnějšími editacemi. V předchozích dílu tohoto seriálu jsme si představili prvních 5 kategorií článků vhodných pro první editace a dnes se podíváme na dalších 5.

V minulém dílu jsme si představili 5 kategorií článků, které se hodí pro první editace Wikipedie předtím, než se pustíme do tvorby článků nových.

Pojďme si tyto kategorie stručně připomenout:

  1. Typografické úpravy
  2. Články s vyhýbavými slovy
  3. Články k jazykové a pravopisné úpravě
  4. Články se zaujatým úhlem pohledu
  5. Pahýly nebo částečné pahýly

Dnes se podíváme na dalších 5 kategorií, které taktéž stojí za to zmínit v souvislosti s úpravou a vylepšením Wikipedie. Ve většině případů se jedná o pokročilejší editace, které, na rozdíl od těch předchozích, vyžadují hlubší práci s informacemi. 

6. Subpahýly aneb příliš krátké články

Úprava subpahýlů, tj. článků obvykle ne delších než slovníková definice, je mnohem náročnější než doplnění pahýlů, které již obsahují alespoň základní informace, a lze je proto snadněji rozšířit. Zvládnou-li však žáci vylepšit pahýly, mohli by si troufnout i na subpahýly. 

Zadání:

Projděte se žáky rozdíly mezi pahýly a subpahýly. Rozdělte žáky do menších skupinek (např. po čtyřech), aby si vybrali jeden subpahýl ze seznamu příliš krátkých článků, který společně vylepší a rozšíří minimálně na pahýl. Následně nechte žáky seznámit se s postupem Jak vylepšit subpahýl v kapitole Co dělat se subpahýlem. 

Skupina se poté rozhodne, jak konkrétně článek doplní a rozdělí si tato doplnění mezi své členy. Pozn.: jelikož subpahýly obsahují minimum informací, bude příprava resp. výběr částí k doplnění mnohem náročnější. Je proto zapotřebí věnovat přípravě větší prostor. Po vložení připravených částí textu od všech členů rozhodněte ve skupině, zda článek má mít šablonu Pahýl, a podle toho ji buď ponechte, nebo odstraňte.

7. Články k rozšíření 

Kromě pahýlů existují na Wikipedii také články, které jsou stále příliš stručné, nebo postrádají důležité informace. Jejich výčet lze nalézt na stránce s názvem Články k rozšíření

Zadání:

Požádejte žáky, aby si individuálně vybrali jeden článek k rozšíření z výše uvedeného seznamu a navrhli jeho doplnění. Následně s nimi diskutujte, zda po těchto doplněních bude možné odebrat článek ze seznamu článků k rozšíření. Žáci samostatně či ve dvojicích připraví konkrétní pasáže (v případě dvojic pro oba články) a po vaší kontrole je vloží do konkrétních článků. V diskuzi u článku s nimi následně navrhněte odstranění článku ze seznamu článků k rozšíření. 

8. Články k aktualizaci 

Článků k aktualizaci je bohužel na Wikipedii velké množství. O to jednodušší bude pro žáky výběr jejich oblíbeného tématu. 

Zadání:

Žáci si opět mohou vybrat, zda chtějí pracovat individuálně, ve dvojicích či menších skupinkách. Ještě před výběrem tématu a článku k editaci se však společně zamyslete nad tím, jak se vyhnout či minimalizovat následné zastarání informací, které žáci v textech zaktualizují. Jedním z opatření může být například vrácení se k těmto textům znovu v budoucnu a provedení nové kontroly aktuálnosti. 

9. Články k úpravě

Vedle článků k aktualizaci existují na Wikipedii také články vyžadující jiné úpravy. Jejich výčet najdete zde. Analýza těchto encyklopedických hesel, konkrétně toho, co je v nich potřeba upravit, nemusí být jednoduchá a vyžaduje detailnější zkoumání daného tématu a ideálně jeho hlubší znalost.

Zadání:

Při volbě skupinové formy práce zvažte náročnost úprav a to, zda je ve skupině vždy alespoň jeden „expert“ na dané téma. Po kontrole připravených úprav a jejich vložení se skupinou navrhněte smazání šablony Upravit v diskuzi u článku.

10. Nedostatečně ozdrojované články

Doplňování zdrojů do článků na Wikipedii může být zajímavou aktivitou k tématu citace, zejména pokud jde o její strukturu a rozdělení jednotlivých zdrojů dle původu (primární, sekundární). K lepšímu hledání nedostatečně ozdrojovaných článků na Wikipedii vám může posloužit nástroj s názvem Citation Hunt

Ukázka nástroje Citation Hunt

Zadání:

Než se pustíte do doplňování chybějících citací, znovu se žáky zopakujte smysl uvádění zdrojů v článcích na Wikipedii především v souvislosti s Ověřitelností, jedním ze tří základních pravidel pro vytváření obsahu Wikipedie. Také stojí za to připomenout požadavek dvou nezávislých netriviálních věrohodných zdrojů na posouzení encyklopedické významnosti každého encyklopedického hesla. 

Následně si žáci pomocí nástroje Citation Hunt vyberou článek, který není podložen věrohodným zdrojem, a dohledají zdroj pro danou pasáž textu. U obtížnějších témat mohou žáci pracovat ve dvojicích pro snadnější dohledání zdroje. Přes nástroj Citace v editačním menu nechte žáky vložit nalezený zdroj automaticky přes jeho url adresu, nebo ručně vyplněním požadovaných polí. Před uložením editace společně zkontrolujte správné vložení citace včetně jejího zobrazení v přehledu citací v sekci Reference.

Čas na tvorbu nových článků

Ani v případě výše uvedených 5 kategorií není nutné absolvovat všechny. Podobně jako u těch předchozích si vyberte jen ty, které vám budou nejvíce vyhovovat. Všech 10 kategorií by pak mělo být dostatečnou přípravou před samotnou tvorbou zcela nových encyklopedických hesel. 

Na to, jaké nové články se žáky tvořit, se podíváme v některém z příštích dílů tohoto seriálu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.