Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Indikátory inovací školství podle OECD
Odborný článek

Indikátory inovací školství podle OECD

25. 11. 2019 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o tom, jaké indikátory inovací školství sledují experti OECD, a to v souvislosti s naší právě připravovanou Strategií 2030+.

V poslední době se u nás hodně mluví o Strategii 2030+. Během několika málo měsíců má být dokončena, a pak realizována. Právě s tou realizací máme, vzhledem k minulým strategiím, hodně špatné zkušenosti. S určitou nadějí pozoruji, že tentokrát jsou si zodpovědní činitelé trochu více vědomi potřeby věnovat realizaci strategie velkou pozornost i finanční zdroje. SKAV připravuje projekt Partnerství, který se bude snažit pomoci naplnění všech hlavních cílů Strategie 2030+ tím, že propojí a zkoordinuje činnost všech důležitých realizátorů.

Úspěch se může dostavit jedině tehdy, víme-li, čeho chceme dosáhnout, a jsme-li schopni ověřit, zda se to povedlo. Teď během dokončování bude proto velmi důležité precizně a vědecky podloženě definovat, které cíle Strategie 2030+ jsou skutečně důležité a jak budeme zjišťovat jejich naplňování.

Možná by nám mohla pomoci příručka OECD z roku 2017 The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, která je výstupem dlouhodobého stejnojmenného projektu. Z téměř 100stránkové publikace si dovolím (s mírnou úpravou) vybrat jen krátkou pasáž věnovanou indikátorům inovací školství [1, str. 91]:

 • Aktivita žáků a motivace
  Žáci vykazují známky zaujetí a vytrvalosti. Třídní kolektivy fungují na bázi kolektivních činností a používají různá prostředí (prezenční i online).
 • Spoluúčast žáků
  Žáci získávají díky personalizaci učení mnohem důležitější postavení. Jsou součástí týmů rozhodujících o výuce, a tato jejich účast není jen formální.
 • Schopnosti učitelů
  Učitelé rozumí podstatě vzdělávacích postupů, orientují se v principech aktuálních inovací a jsou schopni používat různé strategie. Jejich odborné znalosti jsou podloženy výzkumem.
 • Učitelská praxe
  Učitelé se zapojují do odborných diskuzí, podílejí se na řízení školy i na zavádění inovací a spolupracují (včetně týmového učení).
 • Mezioborovost
  Významnou součástí přípravy výuky je integrace mezioborových přístupů a jim odpovídajících výukových materiálů. V této oblasti je možné aplikovat výsledky nových pedagogických výzkumů, které nejsou realizovány pouze univerzitami.
 • Kombinované personalizované pedagogické postupy
  Ve výuce se kombinuje množství různých přístupů – včetně aktivit pro celou třídu, skupiny i individuální práci. Existuje prezenční, virtuální (online), kombinovaná (blended) i komunitní (neformální) výuka. Jsou zaváděny personalizované postupy a formativní hodnocení.
 • Digitální zdroje, sociální média a inovativní využití digitálních technologií
  Žáci se prostřednictvím technologií věnují bádání a výměně výsledků v rámci projektů i na sociálních sítích. Učitelé jsou díky technologiím v neustálém spojení mezi sebou, s žáky i s dalšími partnery. Využití technologií ve výuce stále roste.
 • Hodnotící myšlení
  Učitelé disponují tzv. „hodnotícím myšlením“, tj. pracují s daty popisujícími výukové výsledky žáků a používají je formativním způsobem. Žáci hodnotí sami sebe a hodnotí se též navzájem (Zjevné učení podle profesora Hattie).
 • Odlišné hodnotící postupy
  V souladu s výukovými metodami jsou vyvinuty a používány různé hodnotící postupy zkoumající znalosti, pochopení, schopnost aplikovat poznatky, zvídavost, kreativitu, schopnost spolupracovat, vytrvalost ad. Hodnocení jde nad rámec běžných školních aktivit.
 • Propracované informační systémy a individuální portfolia
  Prostřednictvím informačního systému je k dispozici komplexní profil každého žáka včetně jeho výstupů. Přístup k němu mají všichni pracovníci nastavující výukovou strategii a postupy.
 • Profil vedoucího
  Hlavní důraz je kladen na výuku. Způsoby řízení jsou sdíleny v rámci profesionální komunity.
 • Různorodost partnerů
  Formativní řízení výuky integruje různé aktéry – rodiče, další rodinné příslušníky, ale též členy komunity, firmy, kulturní instituce, vysoké školy a další, např. zřizovatele a komunity odborníků.
 • Úroveň spolupráce
  Spolupráce s partnery je intenzivní a viditelná.
 • Globální propojení
  V globalizovaném světě je samozřejmostí se spojovat s jiným vzdělávacím prostředím a odlišnými partnery na mezinárodní úrovni (např. eTwinning).

Literatura a použité zdroje

[1] – The OECD Handbook for Innovative Learning Environments. 2017. [cit. 2019-10-26]. Dostupný z WWW: [https://read.oecd-ilibrary.org/education/the-oecd-handbook-for-innovative-learning-environments_9789264277274-en].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.