Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jsou žáci připraveni uspět v propojeném světě?
Odborný článek

Jsou žáci připraveni uspět v propojeném světě?

14. 12. 2020 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o výsledcích modulu, který v PISA 2018 bez naší účasti ověřoval globální kompetence.

O tom, že se OECD chystá ověřovat tzv. globální kompetence 15letých žáků, jsme psali na začátku roku 2017 hlavně v souvislosti s tím, že se nezúčastníme (PISA 2018 a globální kompetence). V článku najdete i použitou definici, která byla pro hodnocení použita. Podobně jsme protestovali i proti naší neúčasti na mezinárodním šetření IEA ICILS. V prvním případě byly důvody nenalezení zdrojů nejspíše politické, protože globální kompetence až příliš zavánějí vstřícným postojem k jiným národům, tedy i k imigrantům. V tom druhém si dovolím důvod přisoudit obavám, že se můžeme jen zhoršit, když jsme byli v roce 2013 na 1. místě. Vzhledem k tomu, že výsledky ověřování globálních kompetencí PISA 2018 byly nedávno publikovány [1], je třeba se k této problematice vrátit.

Celkem se nakonec zúčastnilo 26 zemí (kromě nás chyběly třeba i USA či Anglie, na rozdíl od Skotska). Výsledky nejsou překvapivé. Nejlépe na tom jsou ty země, kde se kromě vhodně zaměřené výuky daří spolužití různých národů – Singapur (576), Kanada (554), Hong Kong (542), Skotsko (534), Taiwan (527), ...

Vyberu zde jen několik hlavních přehledných výsledků.

Celkově 82 % žáků uvedlo, že považují lidi jiných kultur za rovnocenné lidské bytosti, 85 % je přesvědčeno, že imigranti mají mít stejné právo se vzdělávat. Dívky všech zemí vykazují vyšší míru respektu k jiným lidem než chlapci. Totéž platí pro žáky, kteří mají imigrantské kořeny, na rozdíl od domorodců. Projevil se významný vliv rodičů na postoje žáků.

Obecně lze říci, že akceptování odlišností a chápání jejich významu je významně ovlivněno kontakty, výměnnými pobyty a sdílením informací s jinými kulturami. Dalším relevantním indikátorem je studium cizích jazyků. 4 z 5 žáků se ve výuce setkali s tématy týkajícími se globální problematiky. 71 % žáků chce omezit svou spotřebu energií, 64 % sleduje globální světové události prostřednictvím sociálních sítí.

Máte-li zájem o další detaily, projděte si 400stránkou zprávu [1] nebo se podívejte na prezentaci ředitele odboru vzdělávání OECD Andrease Schleichera:

Are Students Prepared For An Interconnected World? Examining Global Competency in the 21st Century

Zbývá snad jen připomenout, že o rok odložená PISA 2022 má na programu, kromě hlavní orientace na matematickou gramotnost, též modul tvořivého myšlení (viz PISA 2022 Assessment and Analytical Framework). Toho, kdo sleduje Spomocníka, to zcela jistě nemůže překvapit. Jsem docela zvědav, co z toho tentokrát vynecháme.

Literatura a použité zdroje

[1] – PISA 2018 Results: Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?. 2020. [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: [https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d5f68679-en.pdf?expires=1606293560&id=id&accname=guest&checksum=5166446D2CA27C08C3C9EF7F2D31CEFE].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.