Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Clubhouse a digitální gramotnost
Odborný článek

Clubhouse a digitální gramotnost

Anotace

Jak souvisí sociální síť Clubhouse s digitální gramotností? A jaký má význam pro učitele a žáky? Po prvních dvou týdnech jejího používání se autor zamýšlí nad hlubšími souvislostmi využití této nové platformy.
 

Je to asi dáno mou profesionální deformací, ale od prvního okamžiku, kdy jsem přišel na Clubhouse, přemýšlím o možnostech jeho využití v oblasti vzdělávání. Samozřejmě nejen svého, ale i mých žáků (starších 18 let [1]).

Novou sociální síť Clubhouse tak vnímám především jako platformu pro rozšíření osobního vzdělávacího prostředí nebo profesní vzdělávací sítě pomocí setkávání se s lidmi kolem vzdělávání a vzájemným sdílením inspirací a zkušeností v tematicky zaměřených místnostech.

Proč Clubhouse a jak funguje

Tuto otázku jste si už určitě položili také. Proč v době, kdy lidé pro online komunikaci používají videokonferenční řešení jako Discord, Zoom, Meet, Teams aj., se takovou měrou rozrůstá a současně získává na oblibě platforma postavená na setkávání v jednom okamžiku, v tzv. synchronní komunikaci, výhradně prostřednictvím mluveného slova bez možnosti záznamu, archivu jednotlivých událostí či využití chatu (stav z počátku února 2021)?

Během pár hodin používání Clubhousu vám to ovšem dojde. Jednoduchost a přímočarost, kdy v závislosti na tom, které lidi nebo kluby sledujete, vám služba doporučí konkrétní tematicky zaměřené místnosti, ve kterých buď jen posloucháte nebo se můžete zapojit do diskuze. Veškerou interakci zde pak řešíte pouze prostřednictvím mikrofonu, např. jeho rychlým zapínáním a vypínáním vyjadřujete souhlas a uznání s obsahem mluvčího (supluje potlesk) nebo po domluvě můžete tímto způsobem dávat moderátorovi místnosti znamení, že chcete coby jeden z řečníků v místnosti reagovat na ty, co mluvili před vámi.

Spojení s lidmi napřímo pak většinou probíhá prostřednictvím Twitteru nebo Instagramu, jejichž odkazy si uživatelé přidávají do svých profilů. Mezi řečníky na pódiu je samozřejmostí vypnutý mikrofon, když právě nemluvíte, nebo opuštění pódia, když nemáte další otázku a chcete uvolnit místo někomu jinému.

Více o tipech a všech pravidlech zde.

FOMO a dvojí test digitální gramotnosti

U Clubhousu však brzy zažijete podobný stav jako v jiných sociálních sítích. Stačí totiž začít sledovat pár desítek lidí a zanedlouho můžete být zavaleni notifikacemi, pokud si je necháte zapnuté nebo vhodně nenastavíte. A najednou si uvědomíte, že zde trávíte denně i několik hodin. Od tohoto stavu je pak už jen krůček k syndromu FOMO (fear of missing out, česky: obava z promeškání), kdy začnete pociťovat obavu, že vám něco unikne, když tu nějakou dobu nebudete (zajímaví lidé, témata, diskuze, networking atd.) [2]

Clubhouse vás tak dokáže otestovat rovnou dvakrát, nejen tím, zda dokážete fungovat v roli posluchačů, mluvčích nebo dokonce moderátorů událostí, ale zda též dokážete Clubhouse vypnout a přestat na delší čas používat.

Clubhouse a učitelé

Pro profesní rozvoj učitelů se zdá být Clubhouse opravdu ideální platformou. Sledujete ty z čelných učitelů a dalších osobností kolem vzdělávání, které jste doposud sledovali například na Twitteru (často zde vystupují pod stejným uživatelským jménem), nebo si do svého okruhu zájmů přidáte oblast vzdělávání (Education). Následně vám aplikace nabízí relevantní události s různým vzdělávacím, ale samozřejmě i jiným obsahem, podle toho, kterých místností se vámi sledovaní lidé právě účastní.

Můžete se také stát členy již existujících vzdělávacích i jinak zaměřených klubů a v rámci nich pak organizovat události, nebo založit vzdělávací klub vlastní. Kluby v současné době (začátek února 2021) vytváří správci aplikace na základě vyplněného formuláře. Více o klubech zde.

Jelikož na Clubhousu v této chvíli neexistuje žádný záznam ani chat, moderátoři událostí to často řeší pomocí vlákna na Twitteru, kam vkládají odkazy na zajímavé služby, které účastníci v místnosti zmíní nebo na stejném místě odkážou na rozsáhlejší participaci např. do Slacku. Odkazy na tato vlákna či na jiné materiály související s tématem pak doplní do popisu dané události. [3]

 

Clubhouse a žáci

Jestliže mou první myšlenkou bylo možné využití Clubhousu s učiteli, druhá překvapivě nevedla jinam než k žákům. Následující den po mém připojení na Clubhouse jsem se jich zeptal, co na tuto službu říkají a zda se do ní chystají. Trochu jsme to společně probrali a tradičně od otázky PROČ došli až k otázkám CO a JAK.

Nevypadalo to ovšem, že je Clubhouse nějak ohromil. Je to patrně dáno i tím, že se často potkávají např. na Discordu, a to jak při běžné online komunikaci, tak během hraní her.

Když jsem však přemýšlel nad přínosem Clubhousu pro žáky a nad jeho možným potenciálem pro rozvoj jejich digitálního a sociálně-emočního vzdělávání (SEL), měl jsem na mysli něco jiného než jen neformální povídání.

Podobně jako se naši žáci učí prezentačním dovednostem (nemyslím práci v PowerPointu) a tvorbě vlastního videopořadu či podcastu, v Clubhousu se mohou naučit moderovat živý pořad v reálném čase a ideálně taktéž v cizím jazyce. A my učitelé bychom jim i zde mohli ukázat ty nejlepší postupy a metody a jít příkladem.

Dobře odmoderovat takové setkání na Clubhousu může být velkou výzvou i pro profesionály, zvlášť, když vám ti, které pozvete na pódium, událost začnou různými způsoby rozkládat a odvádět jinam, než jste původně zamýšleli. Ale to by bylo na samostatný článek.

Clubhouse se Spomocníkem

V souvislosti s Clubhousem jsem nezapomněl ani na Spomocníka. Napadlo mě navázat zde diskuzí vztahující se ke konkrétním tématům, o kterých jsem na Spomocníkovi dříve psal.

Jako první jsem si zvolil článek 10 vzdělávacích trendů pro rok 2021, oslovil další učitele a lektory, konkrétně Slávka Horu, Lidku Kovaříkovou, Libora Klubala, Jitku Rambouskovou a Filipa Goszlera, a pozval je jako hlavní hosty do diskuze. A účast přislíbili i další.

 

Má počáteční obava z časového poddimenzování události se nakonec naplnila a tak jsem se po jejím skončení s pozvanými hosty domluvil, že uděláme pokračování, abychom mohli některá z témat, na něž se nedostalo, ještě probrat. Samozřejmě opět na Clubhousu.

První pohled

Je obtížné po několika prvních týdnech používání Clubhousu predikovat, kde bude tato síť za měsíc nebo za rok. Někteří věří jejímu růstu a v delším horizontu ji vidí jako velmi vyspělou síť. [1] Tou se nakonec snaží být od samého počátku, např. i nastavením tzv. „One Strike Policy“, kdy při jednom porušení podmínek na platformě končíte. [2]. Potenciál Clubhousu je tak i přes své limity (interakce výhradně přes real-time audio) jistě nemalý, což dokazuje mimo jiné i kreativita jeho uživatelů. [3][4]

Jeden z důvodů, proč je řada lidí zajímajících se o technologie na Clubhousu hned od jeho začátku, je ten, že nechtějí promeškat okamžik, kdy se tu možná rodí nový fenomén, podobně jako tomu bylo před mnoha lety u YouTube, a kdy tito lidé později zjistili, že prosadit se na ní je mnohem těžší než v jejích počátcích.

Pokud si stále říkáte, že pro vás tohle není, že na další sociální síť opravdu nemáte čas ani další energii, zkuste jí přece jen dát šanci. Možná vám otevře dveře k novým kontaktům a příležitostem, ze kterých mohou ve finále nejvíc vytěžit vaši žáci. A že nemáte zařízení s iOS nebo iPadOS? Maličkost. Aplikace pro Android tu bude co nevidět. A pak už jen stačí dostat pozvánku, pokud v tu dobu budou ještě potřeba.

Literatura a použité zdroje

[1] – BLAHOUT, Václav. Clubhouse v Česku: První data, spuštění monetizace a anketa o budoucnosti. 2021. [cit. 2021-2-7]. Dostupný z WWW: [https://blahout.com/clubhouse-v-cesku-prvni-data-spusteni-monetizace-a-anketa-o-budoucnosti/].
[2] – LUKÁŠOVÁ, Dominika. Clubhouse – nová úroveň FOMO. 2021. [cit. 2021-2-7]. Dostupný z WWW: [https://digichef.cz/clubhouse-nova-uroven-fomo].
[3] – BURNS, Monica. How Educators are Using the Exclusive Social Media App Clubhouse. 2021. [cit. 2021-2-7]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/news/2021-02-03-how-educators-are-using-the-exclusive-social-media-app-clubhouse].
[4] – BLAHOUT, Václav. Clubhouse je v ČR. Zkušenosti po prvních dnech (aktualizováno). 2021. [cit. 2021-2-7]. Dostupný z WWW: [https://blahout.com/clubhouse-je-v-cr-zkusenosti-po-prvnich-dnech/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.